Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
50

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :19049/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :13/11/2017
V/v Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài - Công ty TNHH Tiger Drylac Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Tiger Drylac Việt Nam.

   Cục Thuế Bình Dương có nhận văn bản số 75-2017/CVHC ngày 25/10/2017 của Công ty hỏi về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Khoản 1, Điều 3; khoản 1, khoản 3, Điều 4; Điều 5 Thông tư  số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính có quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài như sau:

   “Điều 3. Xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài

   1. Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. 

   “Điều 4.Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

   1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

   Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.”

    3. Trách nhiệm của doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn.

   Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài.”

   "Điều 5. Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

   Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.”

   Căn cứ  Khoản 1, Điều 25 Thông tư  số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính có quy định về Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

   “Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

   ...

   d) Thu nhập từ đầu tư vốn

   Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân...”

   Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty được 02 chủ đầu tư góp vốn thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 462023000523 ngày 02/07/2008 do Ban quản lý các KCN Bình Dương cấp. Nếu trong kỳ tính thuế Công ty có phát sinh lợi nhuận, sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế TNDN, Công ty có chia cổ tức cho 02 cổ đông là tổ chức nước ngoài, thì trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Công ty không có một khoản nợ thuế nào khác. Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Công ty thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

   Trường hợp, nếu nhà đầu tư là cá nhân khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                              CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT.                                                       Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn