Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
90

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :20032/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :01/12/2017
V/v hóa đơn GTGT - Ông/bà Hoàng Văn Toản

 Kính gửi:Ông/bà Hoàng Văn Toản.

   Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được thư hỏi chuyển đến ngày 17/11/2017 của ông/bà hỏi về hóa đơn GTGT.

   Qua nội dung hỏi, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:

   1/ Tại Điều 20 quy định:

   “1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

   2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

   3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

   2/ Tại Điểm 2.8 Khoản 2 Phụ lục 4 quy định:

   "2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

   Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

   3/ Tại khoản 1, điều 4 và Khoản 2 Điều 16 quy định:

   “Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

   …

   đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

   e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

   h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

   …”

   “2.Các lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:   

   a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

   Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

   Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

   …

   đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

   Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

   …”

   Tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: 

   “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

   …

   Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua hàng hóa/dịch vụ, người bán đã lập hoá đơn và giao cho người mua, người mua đã nhận hàng, hai bên đã kê khai thuế GTGT hoặc chưa kê khai thuế GTGT. Sau đó bên mua phát hiện nội dung trên hóa đơn đã lập ghi sai tên hàng hóa/dịch vụ thì người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh tên hàng hóa/dịch vụ và không phải lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Đồng thời, nếu người bán có thông báo phát hành hóa đơn đối với những hóa đơn đã lập cho cơ quan quản lý thuế và thông tin người bán đang trong tình trạng hoạt động bình thường thì hóa đơn đã lập ghi sai tên hàng hóa, có biên bản điều chỉnh tên hàng hóa của người mua và người bán thì được xem là hóa đơn hợp lệ.

   Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn. Trường hợp, Công ty nhận được hóa đơn có tiêu thức “Họ tên người mua hàng” và “Tên đơn vị”, trong đó không ghi tiêu thức “Họ tên người mua hàng”, nhưng ghi đầy đủ tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế và tiêu thức “Người mua hàng ký ghi rõ họ tên” được ký và ghi đầy đủ họ tên người mua hàng, các nội dung khác đảm bảo đúng quy định thì hóa đơn vẫn hợp lệ để kê khai thuế.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời để Công ty biết thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                          CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                                     

-  Lãnh đạo cục (email b/c); 

-  P. KT1, KT2, KT3 (email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                   Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn