Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
79

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :20445/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :04/12/2017
V/v hướng dẫn chính sách thuế - Công ty TNHH MTV JY Vina

 Kính gửi:Công ty TNHH MTV JY Vina. 

    Cục Thuế nhận được công văn số 03/1/2CV-JY của Công ty về việc rút lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp và ngày 14/11/2017 Cục Thuế đã có công văn số 19129/CT-TT&HT đến Công ty về việc chờ xem xét và giải quyết.

   Nay, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 75; khoản 6, Điều 76 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 quy định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:

   “Điều 75. Quyền của chủ sở hữu công ty

   2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

   …

   d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

   Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

   6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

   Căn cứ Điều 1 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại việt nam theo quy định của luật đầu tư, quy định đối tượng áp dụng:

   “Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 của Luật Đầu tư (dưới đây gọi chung là nhà đầu tư nước ngoài), chuyển lợi nhuận từ kết quả đầu tư tại Việt Nam ra nước ngoài theo quy định tại Điều 2 Thông tư này.

   …”

   Căn cứ khoản 3, Điều 4 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định nguyên tắc chung:

   “3. Việc sử dụng lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2016 Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định, không có các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn thì chủ sở hữu của Công ty là cá nhân được quyền rút lợi nhuận tại Việt Nam và không phải lập thông báo chuyển lợi nhuận do không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC. Tuy nhiên, Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nên việc chủ sở hữu của Công ty có được rút lợi nhuận bằng tiền mặt tại Việt Nam hay không, Cục Thuế đề nghị Công ty liên hệ Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                          CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                                     

-  Lãnh đạo cục (email b/c); 

-  P. KT1, KT2, KT3 (email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                   Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn