Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
81

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :20500/CT-TTHT ;Ngày phát hành :05/12/2017
V/v xử lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thừa sau hợp đồng gia công - Công ty TNHH Dù Châu Á

Kính gửi:  Công ty TNHH Dù Châu Á .

Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn không số ngày 21/11/2017 của Công ty về xử lý nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ thừa sau hợp đồng gia công.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính  quy định thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn:

“...

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam.

3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

...

c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác cùng hoặc khác đối tác nhận, đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực, thực hiện theo thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này;”

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định thu nhập khác:

“15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong quá trình thực hiện gia công hàng hóa cho đối tác nước ngoài, Công ty có phát sinh nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ thừa do đối tác nước ngoài cung cấp theo hợp đồng gia công thì Cục thuế hướng dẫn Công ty như sau:

- Về việc lựa chọn xử lý nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ thừa bằng hình thức chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam hay xử lý bằng hình thức biếu, tặng tại Việt Nam, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.

 - Trường hợp theo quy định cùa pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng gia công giữa Công ty và đối tác có lựa chọn xử lý nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ thừa theo hình thức biếu, tặng tại Việt Nam, Công ty đã thực hiện kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thuế phạt chậm nộp đầy đủ theo quy định thì Công ty ghi nhận vào thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về hạch toán kế toán, Công ty nghiên cứu quy định của Luật Kế toán và chế độ kế toán hiện hành Công ty đang áp dụng để thực hiện, trường hợp nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chế độ Kế toán Kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                          CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                                     

-  Lãnh đạo cục (email b/c); 

-  P. KT1, KT2, KT3 (email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                   Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn