Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
97

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :19913 /CT-KTr1 ;Ngày phát hành :30/11/2017
V/v Thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử - Các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bình Dương

Kính gửi:  Các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bình Dương.

   Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ- CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; theo đó, tại mục 3 phần II của Nghị quyết đối với nhiệm vụ của Bộ Tài chính phải thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế.

    Nộp thuế điện tử (NTĐT) là một trong những nhiệm vụ mà ngành thuế phải tổ chức thực hiện theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ; có 3 tiêu chí để đánh giá việc thực hiện nộp thuế điện tử: đăng ký NTĐT tại Ngân hàng thương mại, tỷ lệ số chứng từ NTĐT, tỷ lệ số tiền NTĐT phải đạt 95%. 

    Trong năm 2017, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp cho công tác NTĐT; tuy nhiên đến cuối tháng 10/2017 cả 03 tiêu chí đánh giá đều có tỷ lệ đạt dưới 95% do một số khó khăn sau:

   - Một số đơn vị còn chưa thực sự tin tưởng vào tính thuận lợi, an toàn của phương thức nộp thuế điện tử;

   - Do tại thời điểm nộp thuế, tài khoản Ngân hàng đăng ký nộp thuế điện tử không đủ số tiền nộp nên đơn vị nộp thuế bằng tài khoản ngân hàng khác;

   - Do đơn vị vay Ngân hàng nộp thuế nên tiền sẽ được chuyển thẳng từ tài khoản Ngân hàng vào tài khoản của Ngân sách nhà nước …

   Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ giao về NTĐT, Cục thuế đề nghị các đơn vị hỗ trợ thực hiện một số nội dung sau:

   - Thực hiện đăng ký NTĐT với Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản (nếu đơn vị chưa đăng ký);

   - Thực hiện nộp các loại thuế phát sinh kỳ thuế tháng 11/2017 (phải nộp trong tháng 12/2017) bằng phương thức điện tử; trường hợp vì lý do khách quan đơn vị phải nộp bằng hình thức khác như: E-banking, vay Ngân hàng để nộp thuế thì đề nghị đơn vị cung cấp thông tin về chứng từ nộp theo biểu đính kèm và gửi về hộp thư điện tử của cán bộ thuế quản lý (hoặc lnduyen.bdu@gdt.gov.vn); thời gian gửi chậm nhất đến hết ngày 04/01/2018 để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ.     

   Rất mong các đơn vị tiếp tục thực hiện việc nộp thuế bằng phương thức điện tử, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 0274.3824241 (Phòng Kiểm tra thuế số 1).

    Cục thuế thông báo cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                          KT.CỤC TRƯỞNG   

                                                                                       PHÓ CỤC TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                                     

-  P.TT & HT, P .TH;

- Lưu VT, KTr1.                                                             Đã ký : Huỳnh Đình Trí

 

* Biểu kèm theo Bieu_BC_gui_kem_CV_ve_NTDT.xls

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn