Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
72

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :20510/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :05/12/2017
V/v kê khai doanh thu tạm ứng tiền theo hợp đồng xây dựng - Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại TTT

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại TTT.

   Cục thuế Bình Dương có nhận công văn số 325.2017/TTT ngày 15/11/2017 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc kê khai doanh thu tạm ứng tiền theo hợp đồng xây dựng.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   Tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính có quy định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

   “3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

   …

   m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

   - Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

   - Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị”.

   Theo Chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng về: Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo những trường hợp cụ thể sau:   

   “22. Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo 2 trường hợp sau:

   (a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

   (b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.”

   Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có thu tiền tạm ứng của chủ đầu tư ngay sau khi ký kết hợp đồng xây dựng thì theo quy định chuẩn mực kế toán có 2 trường hợp xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng là:

   - Nếu hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.

   - Nếu hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập. Trường hợp Công ty hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Công ty phải kê khai thuế GTGT, thuế TNDN trên khoản tiền tạm ứng đã xuất hóa đơn. Khi công trình hoàn thành bàn giao, nếu quyết toán có chênh lệch thì Công ty phải xuất hóa đơn bổ sung và kê khai nộp bổ sung thuế GTGT, TNDN của công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành.     

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                           CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                                         

-  Lãnh đạo cục (email b/c);  

-  P. KT1, KT2, KT3 (email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                    Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn