Công văn hướng dẫn

Số công văn 130/2016/TT-BTCNgày công văn

12/08/2016

   Ngày 12/08/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số : 130/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế....xem chi tiết nội dung

 

 

 

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>