Công văn hướng dẫn

Số công văn 199/2016/TT-BTCNgày công văn

08/11/2016

   Ngày 08/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số : 199/2016/TT-BTC vquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối ề việc với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn...xem chi tiết nội dung

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>