Công văn hướng dẫn

Số công văn TB-TCTNgày công văn

20/04/2017

   Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức tuyển dụng đặc biệt Tổng cục Thuế năm 2016 vào cơ quan Tổng cục thuế và 63 Cục thuế tỉnh (thành phố) trực thuộc TW. Tổng cục Thuế thông báo điều chỉnh nội dung kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế năm 2016. Chi tiết về điều kiện, chi tiết nội bổ sung dự tuyển ; chỉ tiêu tuyển dụng nội dung thi và hình thức thi, nội dung xét tuyển, thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển được đăng trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế và niêm yết công khai tại 63 Cục thuế có chỉ tiêu tuyển dụng .

   Mọi chi tiết liên hệ để có thông tin liên quan đến kỳ thi theo điện thoại số 04.3972.8351 và điện thoại số : 0650 3824235 Phòng TCCB Cục Thuế Bình Dương./.

*Văn bản : 1468/TCT-TCCB

*Văn bản : tb dieu chinh.pdf

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>