Công văn hướng dẫn

Số công văn 11773/CT-TTHTNgày công văn

14/07/2017

Thông báo về việc hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

   Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 24/4/2017 của Bộ Tài chính  và công văn số 16464/TCT-KK ngày 26/4/2017 của Tổng cục Thuế về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử , Cục thuế tỉnh Bình Dương thông báo đến các doanh nghiệp SXKD trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

   1. Đối tượng áp dụng: Người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng.

   2. Trình tự thực hiện hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử: Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn trên trang thông tin điện tử Cục thuế Bình Dương   chuyên mục : Hoàn thuế điện tử.

   (http://cucthue.binhduong.gov.vn/Mh_hoanthuedientu.aspx)\

   3. Thời gian áp dụng: từ 01/08/2017.

   4. Doanh nghiệp thắc mắc về Hoàn thuế điện tử, vui lòng liên hệ cơ quan thuế theo các hình thức : email: duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn , điện thoại số : Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ Người nộp thuế : 0274 3822854 – 0274 3834002; Phòng Kê khai kế toán thuế : 0274-3834003; Phòng Tin học: 0274-3820294 hoặc 3825134.Đối với các Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý thì có thể liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn.

   Nay Cục thuế thông báo đến các doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế nêu trên biết và thực hiện./.

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>