Công văn hướng dẫn

Số công văn TM_CTNgày công văn

08/08/2017

Kính gửi :  (Các Doanh nghiệp đã đăng ký tham dự đối thoại lần 1 năm 2017).

   Thực hiện kế hoạch hàng năm của Tổng cục Thuế về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Bình Dương  tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ  I/2017:

+ Thời gian  : Sáng ngày : 15/08/2017 (thứ ba) :  từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút  

   + Thành phần : Giám đốc doanh nghiệp hoặc Kế toán trưởng .

   + Địa điểm: Hội trường Văn phòng Cục thuế Bình Dương.

   + Địa chỉ : số 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương trân trọng kính mời Doanh nghiệp tham dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm nói trên./.

                                                                                    KT.CỤC TRƯỞNG     

                                                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 

                                                                             Đã ký : Huỳnh Đình Trí

                               

 

 

 


  <p class=MsoNormal>In trang này</p>