Tìm kiếm công văn trả lời cho Doanh nghiệp 
Nhập số công văn cần tìm hoặc nhập
các nhóm thuế suất cần tìm : TNDN, GTGT....
nhấn nút Search