Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
69

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ
ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP LẦN II NĂM 2017
Thông báo
Ngày: 06/11/2017
Cục thuế : Đăng ký tham dự tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp lần 2 năm 2017 .
Ngày: 01/11/2017
Cục thuế : Cung cấp tài liệu tuyên truyền Ngày 9/11/2017…xem chi tiết nội dung
Ngày: 19/10/2017
Cục thuế : V/v Thực hiện các công việc liên quan đến công tác niêm phong đồng hồ tổng tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu
Ngày: 10/10/2017
Cục thuế : Tài liệu hướng dẫn sử dụng tài liệu trả trạng thái 2 bước theo Thông tư 105/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày: 09/10/2017
Cục thuế : Phản ánh qua đường dây nóng bổ sung côngvăn số 14607/CT-TTHT
Ngày: 04/10/2017
Cục thuế : V/v kê khai thuế Thu nhập cá nhân
Ngày: 04/10/2017
Cục thuế : Thư ngõ gửi người nộp thuế
Ngày: 02/10/2010
Cục thuế : Thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày: 20/09/2017
Cục thuế : Tổng cục Thuế : Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 2)
Ngày: 05/09/2017
Cục thuế : Thông báo Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (vòng 1)
Ngày: 23/08/2017
Cục thuế : Về việc giới thiệu hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển
Ngày: 08/08/2017
Cục thuế : Danh sách Doanh nghiệp tham dự đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2017
Ngày: 08/08/2017
Cục thuế : Thư mời tham dự đối thoại doanh nghiệp
Ngày: 24/07/2017
Cục thuế : Thư mời tập huấn Doanh nghiệp mới thành lập
Ngày: 18/07/2017
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn
Ngày: 14/07/2017
Cục thuế : Thông báo về việc hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Ngày: 05/07/2017
Cục thuế : Thông báo thời điểm, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016
Ngày: 01/06/2017
Cục thuế : Xác nhận Công ty TNHH MTV Kim Tín Đạt đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế
Ngày: 26/06/2017
Cục thuế : Tổng cục Thuế thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016
Ngày: 05/06/2017
Cục thuế : V/v thông báo gia hạn thời gian đăng ký đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017 - : Các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh do Cục thuế quản lý
Ngày: 09/05/2017
Cục thuế : Xác nhận Công ty TNH Tư vấn & Đại lý thuế Miền Đông làm đại lý thuế
Ngày: 13/04/2017
Cục thuế : Xác nhận Công ty TNHH kế toán tư vấn thuế Tri Thức Việt làm đại lý thuế
Ngày: 10/05/2017
Cục thuế : Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017
Ngày: 20/04/2017
Cục thuế : Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016
Ngày: 17/04/2017
Cục thuế : Thông báo sửa lỗi khi cài đặt phiên bản 3.4.2
Ngày: 10/04/2017
Cục thuế : V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ về quyết toán thuế TNCN, khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thủy điện năm 2016 và một số yêu cầu của người sử dụng
Ngày: 27/02/2017
Cục thuế : V/v kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
Ngày: 27/02/2017
Cục thuế : Thông báo bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức ngành thuế
Ngày: 27/12/2016
Cục thuế : QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
Ngày: 16/02/2017
Cục thuế : Tập huấn Hệ thống hoàn thuế điện tử cho Doanh nghiệp
Ngày: 14/02/2017
Cục thuế : V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016-Tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Dương .
Ngày: 14/02/2017
Cục thuế : V/v Những nội dung cần chú ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2016 - Các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Dương
Ngày: 28/12/2016
Cục thuế : V/v Tránh rủi ro sử dụng hóa đơn bất hợp pháp - Các Doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương
Ngày: 14/12/2016
Cục thuế : THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH,TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2016
Ngày: 29/11/2016
Cục thuế : V/v tham gia nộp thuế điện tử - Giám đốc Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 25/11/2016
Cục thuế : Thông báo V/v phương án hỗ trợ khách hàng chuyển đổi CKS CKCA sang VNPT-CA của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone)
Ngày: 07/11/2016
Cục thuế : Thông báo về việc hỗ trợ Doanh nghiệp đang sử dung Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang nhà cung cấp VNPT-CA do Chứng thư số của CKCA sắp hết hạn
Ngày: 25/10/2016
Cục thuế : V/v chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội - Các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Dương
Ngày: 25/10/2016
Cục thuế : V/v hướng dẫn chính sách thuế theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC
Ngày: 06/10/2016
Cục thuế : V/v Phản ánh qua đường dây nóng - Các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ngày: 06/10/2016
Cục thuế : V/v Phản ánh qua đường dây nóng - Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tỉnh Bình Dương
Ngày: 28/09/2016
Cục thuế : Thư mời tập huấn Thông tư 130 của Bộ Tài Chính
Ngày: 23/09/2016
Cục thuế : V/v ngăn ngừa hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vòi vĩnh của công chức viên chức thuế trong thực thi công vụ
Ngày: 05/09/2016
Cục thuế : V/v triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp
Ngày: 05/09/2016
Cục thuế : V/v triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp
Ngày: 18/08/2016
Cục thuế : Về việc giới thiệu Thông tin liên tịch số 12/TTLT-BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Doanh nghiệp
Ngày: 17/08/2016
Cục thuế : Phụ lục ban hành kèm theo cv 3706 về việc giới thiệu một số nội dung mới của TT95
Ngày: 08/07/2016
Cục thuế : Danh sách các Đại lý thuế tại Bình Dương
Ngày: 24/05/2016
Cục thuế : Thông báo nâng cấp phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thông qua Tổ chức khấu trừ thuế
Ngày: 11/05/2016
Cục thuế : THƯ MỜI THAM DỰ ĐỐI THOẠI LẦN I NĂM 2016
Ngày: 26/04/2016
Cục thuế : V/v Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2016.
Ngày: 07/04/2016
Cục thuế : về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT
Ngày: 08/03/2016
Cục thuế : V/v Những nội dung cần chú ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2015
Ngày: 25/02/2016
Cục thuế : Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử
Ngày: 25/12/2015
Cục thuế : V/v thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT
Ngày: 24/12/2015
Cục thuế : V/v thực hiện bổ sung các tính năng hỗ trợ cho NNT khi đăng ký và lập giấy nộp tiền
Ngày: 18/12/2015
Cục thuế : V/v miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi từ tiền cho vay của NEXI - Các Doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Tỉnh Bình Dương
Ngày: 18/12/2015
Cục thuế : Về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với Doanh nghiệp, HTX mơi Thành lập trong năm.
Ngày: 03/12/2015
Cục thuế : Thông báo tổ chức đối thoại lần 2 tại Chi cục thuế Tx Thuận An
Ngày: 30/11/2015
Cục thuế : V/v đánh giá chất lượng công tác giải quyết TTHC về thuế lần 2/2015
Ngày: 17/11/2015
Cục thuế : Tra cứu thông tin ngành nghề kinh doanh
Ngày: 16/11/2015
Cục thuế : về việc tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Ngày: 19/11/2015
Cục thuế : Về công nhận kết quả thi, công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014
Ngày: 09/11/2015
Cục thuế : V/v Triển khai nộp thuế điện tử
Ngày: 28/09/2015
Cục thuế : V/v xử lý các trường hợp doanh nghiệp không liên lạc được.
Ngày: 24/08/2015
Cục thuế : V/v ngăn chặn hành vi mạo danh,giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Ngày: 24/07/2015
Cục thuế : V/v Ngăn chặn hành vi mạo danh, giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa doanh nghiệp
Ngày: 29/07/2015
Cục thuế : Thư mời Tập huấn Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 về thuế TNDN; Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 về thuế GTGT và thuế TNCN
Ngày: 10/7/2015
Cục thuế : Thư mời tập huấn Thông tư 96 của Bộ Tài Chính
Ngày: 16/07/2015
Cục thuế : Thư mời hội nghị tiếp xúc các Doanh nghiệp Nhật Bản
Ngày: 15/07/2015
Cục thuế : Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2
Ngày: 16/07/2015
Cục thuế : Hướng dẫn xử lý vướng mắc khi đăng ký cấp mã số thuế Phụ thuộc
Ngày: 13/07/2015
Cục thuế : V/v Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 10/07/2015
Cục thuế : Hỗ trợ về nộp thuế điện tử
Ngày: 15/06/2015
Cục thuế : Hướng dẫn xử lý vướng mắc khi đăng ký mã số thuế người phụ thuộc
Ngày: 03/06/2015
Cục thuế : V/v Triển khai nộp thuế điện tử - Các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ngày: 11/06/2015
Cục thuế : Chi cục thuế Thuận An - Thư mời tập huấn nộp thuế điện tử
Ngày: 07/05/2015
Cục thuế : V/v thông báo dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo dạng PDF
Ngày: 14/05/2015
Cục thuế : Bảo hiểm xã hội Bình Dương hướng dẫn ghi ngày hiệu lực hợp đồng lao động trên mẫu D02-TS
Ngày: 12/05/2015
Cục thuế : V/v đăng ký tham dự hội nghị đối thoại
Ngày: 27/04/2015
Cục thuế : Thư mời doanh nghiệp tham dự hội nghị tập huấn kế toán theo thông tư 200
Ngày: 21/04/2015
Cục thuế : V/v: Thông báo về đăng ký tập huấn chế độ kế toán mới
Ngày: 17/04/2015
Cục thuế : V/v triển khai nộp thuế điện tử
Ngày: 13/04/2015
Cục thuế : Cục thuế thông báo kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2014 và Cục thuế Bình Dương
Ngày: 06/04/2015
Cục thuế : V/v tham gia cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến Pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Ngày: 03/4/2015
Cục thuế : Thông báo về nghĩa vụ thuế, phí đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 27/03/2015
Cục thuế : V/v Thực hiện giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại
Ngày: 27/03/2015
Cục thuế : V/v đăng ký tham dự lớp hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính tổ chức
Ngày: 19/03/2015
Cục thuế : Thư mời các Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An (Trực thuộc Chi Cục Thuế quản lý)
Ngày: 13/03/2015
Cục thuế : Thư mời các Doanh nghiệp dự tập huấn chính sách thuế mới về TT 26/2015/TT-BTC, Quyết tóan thuế TNCN năm 2014, Nộp thuế điện tử.
Ngày: 13/03/2015
Cục thuế : Thư mời các Doanh nghiệp dự tập huấn chính sách thuế mới về TT 26/2015/TT-BTC, Quyết tóan thuế TNCN năm 2014. Nộp thuế điện tử
Ngày: 12/03/2015
Cục thuế : Những nội dung cần chú ý khi quyết tóan thuế thu nhập cá nhân
Ngày: 20/01/2015
Cục thuế : Gia hạn nộp tờ khai thuế qua mạng trong tháng 01/2015
Ngày: 16/01/2015
Cục thuế : Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc
Ngày: 13/01/2015
Cục thuế : Một số điểm lưu ý khi sử dụng ứng dụng HTKK 3.3.0
Ngày: 08/01/2015
Cục thuế : Thông báo nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 3.3.0 và ứng dụng phần mềm quyết toàn thuế thu nhập cá nhân phiên bản 3.2.0
Ngày: 30/12/2014
Cục thuế : Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH APEX Việt Nam
Ngày: 31/12/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Đồ Gỗ Miêu Thổ
Ngày: 22/12/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH May mặc Quốc tế Việt Hsing
Ngày: 22/12/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Quốc Tế Sonics Việt Nam
Ngày: 19/12/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Tiger Alwin
Ngày: 16/12/2014
Cục thuế : Về việc hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh.
Ngày: 11/12/2014
Cục thuế : V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Ngày: 09/12/2014
Cục thuế : Thông báo số điện thoại các tổ đội thuế hỗ trợ thuế đối với các hộ kinh doanh
Ngày: 09/12/2014
Cục thuế : Chi cục Thuế Thuận An : Thông báo tổ chức đối thoii doanh nghiệp lần 2 năm 2014
Ngày: 01/12/2014
Cục thuế : V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Ngày: 19/11/2014
Cục thuế : V/v phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính"
Ngày: 18/11/2014
Cục thuế : Chi cục thuế Thuận An : Thông báo về việc triển khai Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ.
Ngày: 12/11/2014
Cục thuế : Thư mời các Doanh nghiệp dự tập huấn Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại các Nghị định về thuế
Ngày: 10/11/2014
Cục thuế : V/v triển khai thực hiện Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực từ 15/11/2014
Ngày: 31/10/2014
Cục thuế : Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Sheang Lih Cycle Việt Nam
Ngày: 31/10/2014
Cục thuế : Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt
Ngày: 27/10/2014
Cục thuế : V/v thông báo chíhh sách giá của các đơn vị cung cấp chứng thư số hỗ trợ người nộp thuế tham gia kha thuế qua mạng
Ngày: 29/10/2014
Cục thuế : V/v triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại
Ngày: 29/10/2014
Cục thuế : V/v: Nộp thuế điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 17/10/2014
Cục thuế : Về việc Hướng dẫn kê khai tờ khai GTGT trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) và Khai thuế qua mạng (iHTKK) đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC
Ngày: 15/09/2014
Cục thuế : Thông báo nhận giấy báo dự thi công chức thuế năm 2014
Ngày: 15/09/2014
Cục thuế : Chi cục thuế Thuận An thông báo triển khai Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC cho Doanh nghiệp.
Ngày: 06/09/2014
Cục thuế : Tổ chức thi tuyển công chức năm 2014
Ngày: 08/09/2014
Cục thuế : QUyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt - Công ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam
Ngày: 08/09/214
Cục thuế : V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/09/2014 tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC
Ngày: 08/09/214
Cục thuế : V/v: Kê khai và nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài
Ngày: 03/09/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn Daryar
Ngày: 29/08/2014
Cục thuế : Thông báo tập huấn chính sách thuế theo thông tư 103/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 18/08/2014
Cục thuế : Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
Ngày: 27/08/2014
Cục thuế : V/v ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư lại
Ngày: 12/8/2014
Cục thuế : V/v thu nhận hồ sơ thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp
Ngày: 10/07/2014
Cục thuế : Quyết định Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Rèn Dập Chính Xác Việt Nam
Ngày: 18/07/2014
Cục thuế : Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2014
Ngày: 07/07/2014
Cục thuế : Thư mời các Doanh nghiệp dự tập huấn Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/TT-BTC ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
Ngày: 01/07/2014
Cục thuế : Quyết định Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Công Nghiệp CHENG HO STEEL
Ngày: 23/06/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt
Ngày: 13/06/2014
Cục thuế : Phụ lục kèm theo quyết định 1378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Ngày: 13/06/2014
Cục thuế : Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Ngày: 18/06/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH ECLIPSE POLYMERS(VINA)
Ngày: 17/06/2014
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn
Ngày: 18/06/2014
Cục thuế : Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đối với Công ty TNHH Hoshin Precision
Ngày: 13/06/2014
Cục thuế : V/v hóa đơn của doanh nghiệp bị thiệt hại - Các Doanh nghiệp sản xuất kinh doan trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 05/06/2014
Cục thuế : V/v thông báo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất.
Ngày: 28/05/2014
Cục thuế : Thư mời các Doanh nghiệp dự tập huấn Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày: 27/05/2014
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn
Ngày: 21/05/2014
Cục thuế : Hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất
Ngày: 09/05/2014
Cục thuế : Cảnh báo một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Vụ Dự toán thu thuế
Ngày: 28/04/2014
Cục thuế : Mẫu bảng kê khai hóa đơn XK còn tồn
Ngày: 28/04/2014
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn xuất khẩu.
Ngày: 08/04/2014
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn
Ngày: 03/04/2014
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn.
Ngày: 01/04/2014
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn đặt in
Ngày: 01/04/2014
Cục thuế : Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng
Ngày: 27/03/2014
Cục thuế : Ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản : HTKK 3.2.2 và iHTKK phiên bản 2.3.2
Ngày: 18/03/2014
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn
Ngày: 12/03/2014
Cục thuế : Thư mời tập huấn chính sách thuế giá trị gia tăng theo thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và triển khai nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Ngày: 04/03/2014
Cục thuế : Một số nội dung và xử lý 1 số vướng mắc HTKK 3.2.1
Ngày: 27/02/2014
Cục thuế : V/v thực hiện chính sách thuế mới
Ngày: 20/02/2014
Cục thuế : MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ XỬ LÝ 1 SỐ VƯỚNG MẮC VỀ HTKK 3.2.0
Ngày: 23/01/2014
Cục thuế : Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.0 và phần mềm quyết toán thuế TNCN
Ngày: 23/01/2014
Cục thuế : V/v kê khai, quyết toán phí, lệ phí thuộc vốn NSNN
Ngày: 13/01/2014
Cục thuế : Thư mời tập huấn Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
Ngày: 18/12/2013
Cục thuế : V/v triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Ngày: 10/12/2013
Cục thuế : V/v cảnh giác giả mạo ngành thuế lừa đảo xin tiền tết năm 2014 của Doanh nghiệp
Ngày: 28/11/2013
Cục thuế : Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ cơ quan
Ngày: 19/11/2013
Cục thuế : Thư mời 87 Doanh nghiệp đã đăng ký tham dự đối thoại
Ngày: 30/10/2013
Cục thuế : V/v Thông báo đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2013
Ngày: 04/10/2013
Cục thuế : Lưu ý một số điểm mới tại thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Ngày: 23/09/2013
Cục thuế : V/v hướng dẫn lập hóa đơn
Ngày: 06/09/2013
Cục thuế : V/v: Nộp hồ sơ khai thuế điện tử (khai thuế qua mạng)
Ngày: 08/08/2013
Cục thuế : Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai thuế từ ngày 01/7/2013 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN và Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hoá đơn
Ngày: 25/07/2013
Cục thuế : V/v kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ( TNCN)
Ngày: 25/06/2013
Cục thuế : Thư mời Các Doanh nghiệp có vốn nhà nước, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 18/06/2013
Cục thuế : V/v triển khai chương trình Marketing Dịch vụ thu ngân sách nhà nước của LienVietPostBank
Ngày: 12/06/2013
Cục thuế : Thư mời Các Hiệp hội Doanh nghiệp, Câu lạc bộ, Chi hội doanh nghiệp
Ngày: 06/06/2013
Cục thuế : Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012
Ngày: 06/06/2013
Cục thuế : Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012
Ngày: 20/05/2013
Cục thuế : Thư mời các doanh nghiệp đã đăng ký tham dự đối thoại lần 1 năm 2013
Ngày: 08/04/2013
Cục thuế : Phối hợp xác minh các trường hợp trùng chứng minh nhân dân
Ngày: 16/04/2013
Cục thuế : Cục Thuế thông báo đến Hiệp Hội các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký tham dự đối thoại lần 1 năm 2013
Ngày: 16/04/2013
Cục thuế : V/v Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2013.
Ngày: 09/04/2013
Cục thuế : Thông báo Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012
Ngày: 21/03/2013
Cục thuế : V/v thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày: 20/02/2013
Cục thuế : Thư mời tham dự tập huấn quyết toán thuế TNCN năm 2012 và hướng dẫn thực hiện NQ 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
Ngày: 24/01/2013
Cục thuế : Thông báo Tài khoản nộp vào NSNN của các đơn vị do văn phòng Cục Thuế quản lý.
Ngày: 15/01/2013
Cục thuế : Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.5, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.0.2 và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9 đáp ứng nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012
Ngày: 28/12/2012
Cục thuế : Thư mời tập huấn Thông tư 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO
Ngày: 21/12/2012
Cục thuế : V/v Thông báo tổ chức làm việc các ngày 29,30 và 31/12/2012 và triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012
Ngày: 21/12/2012
Cục thuế : V/v thông báo trang thông tin điện tử Cục thuế Bình Dương theo tên miền mới tại địa chỉ http://binhduong.gdt.gov.vn
Ngày: 05/12/2012
Cục thuế : V/v thực hiện Thông tư số 153/2012/TT-BTC
Ngày: 30/11/2012
Cục thuế : Thư mời tập huấn về chính sách thuế năm 2012
Ngày: 19/11/2012
Cục thuế : Thông báo áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Ngày: 19/11/2012
Cục thuế : Thư mời tham dự đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2012
Ngày: 09/11/2012
Cục thuế : Vv thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xử lý nước thải
Ngày: 29/10/2012
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn
Ngày: 26/10/2012
Cục thuế : V/v Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại Doanh nghiệp lần 2 năm 2012
Ngày: 15/10/2012
Cục thuế : Thông báo mới về thời gian thi tuyển công chức năm 2012
Ngày: 25/9/2012
Cục thuế : Thông báo áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Ngày: 10/9/2012
Cục thuế : V/v Cảnh giác về việc cung cấp tài liệu hướng dẫn chính sách thuế
Ngày: 22/8/2012
Cục thuế : V/v Đính chính Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012
Ngày: 15/8/2012
Cục thuế : Cục thuế Bình Dương thông báo tuyển dụng công chức
Ngày: 14/5/2012
Cục thuế : Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2012
Ngày: 19/7/2012
Cục thuế : Thư mời tập huấn chính sách, đăng ký và kê khai thuế nhà thầu
Ngày: 11/7/2012
Cục thuế : V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân
Ngày: 29/6/2012
Cục thuế : Vận hành Trang thông tin điện tử Tạp chí Thuế
Ngày: 30/05/2012
Cục thuế : V/v thực hiện Nghị Quyết số13/NQ-CP và Thông tư số 83/2012/TT-BTC
Ngày: 17/5/2012
Cục thuế : Thư mời doanh nghiệp đã đăng ký tham dự đối thoại
Ngày: 25/4/2012
Cục thuế : V/v Thông báo đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2012
Ngày: 19/3/2012
Cục thuế : V/v Công khai danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 đợt 3
Ngày: 02/03/2012
Cục thuế : V/v Tổ chức thực hiện gửi công văn, tài liệu khác qua mạng , qua email
Ngày: 17/02/2012
Cục thuế : Thông báo đường dây nóng giải đáp thắc mắc trong quá trình chuẩn bị hoặc triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐPNN
Ngày: 10/02/2012
Cục thuế : Thông báo tập huấn về hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2012
Ngày: 03/02/2012
Cục thuế : Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.1.1)
Ngày: 10/01/2012
Cục thuế : Thông báo về việc nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế khai thuế: Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK ), Khai thuế điện tử (iHTKK), Phần mềm công cụ khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN).
Ngày: 16/11/2011
Cục thuế : Thông báo thư mời đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2011
Ngày: 08/01/2009
Cục thuế : Về việc ban hành Biểu tỷ lệ ấn định thu nhập chịu thuế
Ngày: 08/01/2009
Cục thuế : Về việc ban hành Biểu tỷ lệ giá trị gia tăng
Ngày: 31/10/2011
Cục thuế : Tập huấn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp và triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế năm 2011 - 2020
Ngày: 13/10/2011
Cục thuế : V/v Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2011.
Ngày: 14/9/2011
Cục thuế : Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày: 06/9/2011
Cục thuế : H ướng dẫn xử lý lỗi th ường gặp khi khai thuế qua mạng internet
Ngày: 06/9/2011
Cục thuế : Hướng dẫn các bước cơ bản thực hiện khai thuế qua mạng
Ngày: 31/8/2011
Cục thuế : V/v thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn
Ngày: 30/8/2011
Cục thuế : V/v: thực hiện khai thuế qua mạng internet
Ngày: 30/8/2011
Cục thuế : V/v: thực hiện khai thuế qua mạng internet
Ngày: 05/8/2011
Cục thuế : Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK phiên bản 3.0
Ngày: 04/8/2011
Cục thuế : V/v: thông báo tập huấn KTQM
Ngày: 04/8/2011
Cục thuế : V/v: thông báo tập huấn KTQM
Ngày: 12/7/2011
Cục thuế : Thông báo mời Doanh nghiệp dự hội nghị tuyên dương năm 2010
Ngày: 01/7/2011
Cục thuế : V/v tập huấn về chính sách thuế
Ngày: 20/5/2011
Cục thuế : V/v chi phí khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất
Ngày: 19/5/2011
Cục thuế : Kết quả thi tuyển dụng công chức năm 2010
Ngày: 24/5/2011
Cục thuế : V/v ngăn chặn và phòng ngừa hành vi giả mạo xuất bản sách
Ngày: 17/5/2011
Cục thuế : Thư mời tham dự tập huấn triển khai Thông tư 28/2011/TT-BTC
Ngày: 17/5/2011
Cục thuế : Thư mời tham dự đối thoại lần 1 năm 2011
Ngày: 06/5/2011
Cục thuế : V/v Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2011
Ngày: 26/4/2011
Cục thuế : V/v: thông báo tập huấn KTQM
Ngày: 5/4/2011
Cục thuế : V/v thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
Ngày: 30/3/2011
Cục thuế : V/v mời tham dự tập huấn sử dụng phần mềm “Tự in hoá đơn”
Ngày: 18/3/2011
Cục thuế : Sử dụng hóa đơn
Ngày: 3/3/2011
Cục thuế : Thông báo tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
Ngày: 18/02/2011
Cục thuế : V/v thông báo tập huấn KTQM
Ngày: 7/01/2011
Cục thuế : Phần mềm hỗ trợ nhập bảng kê hóa đơn tồn đến 31/12/2010
Ngày: 07/01/2011
Cục thuế : Thông báo mời tập huấn khai thuế qua mạng internet
Ngày: 7/01/2011
Cục thuế : V/v triển khai công cụ hỗ trợ nhập bảng kê hóa đơn tồn đến 31/12/2010.
Ngày: 06/01/2011
Cục thuế : Các bước khai thuế qua mạng internet
Ngày: 27/12/2010
Cục thuế : V/v hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153
Ngày: 22/12/2010
Cục thuế : Vv /kê khai khấu trừ thuế GTGT ở khâu nhập khẩu Các Doanh nghiệp hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 24/12/2010
Cục thuế : Cục thuế thông báo Quyết định số 2565/QĐ-TCT ngày 22/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về danh sách dự thi tuyển công chức vào Cục thuế Bình Dương
Ngày: 24/12/2010
Cục thuế : V/v: bán hóa đơn cho doanh nghiệp.
Ngày: 15/12/2010
Cục thuế : Thông báo : v/v kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày: 16/12/2010
Cục thuế : V/v triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
Ngày: 15/12/2010
Cục thuế : V/v: trả lời một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153
Ngày: 01/12/2010
Cục thuế : V/v sử dụng hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC
Ngày: 17/11/2010
Cục thuế : V/v mời các doanh nghiệp tham dự Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp lần 2 năm 2010
Ngày: 10/11/2010
Cục thuế : V/v: Thuế đối với cá nhân làm môi giới bán hàng ở nước ngoài Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày: 25/10/2010
Cục thuế : V/v Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2010 .
Ngày: 25/10/2010
Cục thuế : Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2010
Ngày: 20/10/2010
Cục thuế : Thông báo tập huấn Thông tư số 153/2010/TT-BTC
Ngày: 11/10/2010
Cục thuế : Thông báo về việc tập huấn khai thuế qua mạng internet
Ngày: 06/10/2010
Cục thuế : Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK)
Ngày: 04/10/2010
Cục thuế : Thông báo đăng ký tập huấn Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP
Ngày: 15/09/2010
Cục thuế : Thông báo Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2010
Ngày: 19/08/2010
Cục thuế : Về việc phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.3
Ngày: 09/08/2010
Cục thuế : Hội nghị triển khai Thông tư số 66/2010/TT-BTC, ngày 22/04/2010 của Bộ Tài Chính về việc :" Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết ".
Ngày: 20/07/2010
Cục thuế : V/v: Thông báo thành lập bộ phận “một cửa”
Ngày: 09/06/2010
Cục thuế : Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Ngày: 12/04/2010
Cục thuế : Về việc thông báo tỉnh hình nợ thuế của các Doanh nghiệp
Ngày: 06/04/2010
Cục thuế : Thông báo dự đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2010
Ngày: 22/03/2010
Cục thuế : Thông báo đăng ký tham dự hội nghị đối thoại lần 1/2010
Ngày: 09/02/2010
Cục thuế : Tổ chức hội nghị hướng dẫn các nội dung quyết toán thuế TNDN năm 2009
Ngày: 22/01/2010
Cục thuế : Tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009 và sử dụng ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua Internet
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn