Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tổ Chức cán bộ : 0650  3 824235
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3 824239
Phòng Tuyên truyền& hỗ trợ : 0650 3 899111
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập
Website counter
Số người đang truy cập
43

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm đăng ký thuế TNCN
Phần mềm đăng ký thuế TNCN
Phần mềm in máy ảo

Thông báo của Cơ quan thuế về các văn bản hướng dẫn chính sách thuế
-  Văn bản số: 3218 /CT-TH , ngày  17/04/2015
V/v triển khai nộp thuế điện tử  
-  Văn bản số: 878/UBND-KTTH , ngày  27/03/2015
V/v Thực hiện giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại 
-  Văn bản số: CT-TB , ngày  20/03/2015
Những nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014 
-  Văn bản số: CT-TB , ngày  13/03/2015
Những nội dung cần biết khi quyết toán thuế TNCN năm 2014 
-  Văn bản số: TB_CT , ngày  16/01/2015
Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc  
-  Văn bản số: 12792/CT-TT&HT , ngày  13/11/2014
V/v triển khai thực hiện Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực từ 15/11/2014 
-  Văn bản số: 12625 /CT-TT&HT , ngày  10/11/2014
V/v triển khai thực hiện Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực từ 15/11/2014 
-  Văn bản số: 12016/CT-TT&HT , ngày  29/10/2014
V/v triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại  
-  Văn bản số: 10009/CT-TT&HT , ngày  08/09/214
V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/09/2014 tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC 
-  Văn bản số: 9966/CT-KK&KTT , ngày  08/09/214
V/v: Kê khai và nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài  
KHEN THƯỞNG CÁC NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
Năm Cấp khenNoi_dung
năm 2013Bộ Tài chính Danh sách được tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013 của Bộ trưởng Tài chính
năm 2013Bộ Tài chính Quyết định tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013
2013Cục Thuế Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách , pháp luật thuế năm 2013 được Cục Trưởng Cục thuế tặng giấy khen
2013Cục Thuế Quyết định tặng giấy khen của Cục trưởng Cuc Thuế cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách , pháp luật thuế năm 2013
2013TCT Danh sách các tổ chức và cá nhân được Tổng Cục Thuế tặng giấy khen
2013TCT Quyết định tặng giấy khen cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013
2013UBND tỉnh Bình Dương Danh sách các tổ chức và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen
2013UBND tỉnh Bình Dương Quyết định tặng Bằng khen cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013
2012Bộ Tài Chính Danh sách của BTC tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012
2012Bộ Tài Chính Quyết định khen thưởng của BTC về tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012
12345

HOÀN THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP
ThángPhòng quản lýNoi_dung
09/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
08/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
07/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
06/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
05/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
04/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
03/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
01/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
12/2012Kiểm tra số 2 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
12345678
* DOANH NGHIỆP NỢ ĐỌNG THUẾ
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 3/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 1/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày ( Tính đến ngày 25/10/2010)
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách nợ động thuế đến 28/02/2010
* DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN
- Phòng HCQTTVAC:Danh sách đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến 31/03/2010

HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
1731/TCT-CN
V/v thông báo dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo dạng PDF
CT-TB
Bảo hiểm xã hội Bình Dương hướng dẫn ghi ngày hiệu lực hợp đồng lao động trên mẫu D02-TS
4400/CT-TT&HT
V/v đăng ký tham dự hội nghị đối thoại
TM_CT
Thư mời doanh nghiệp tham dự hội nghị tập huấn kế toán theo thông tư 200
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn