Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
74

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

Thông báo của Cơ quan thuế về các văn bản hướng dẫn chính sách thuế
Văn bản số: 5318/TCT-DNL Ngày : 17/11/2017
V/v chính sách thuế đối với hệ thống phối xổ số Vietlott  
Văn bản số: 384/TCT-TNCN Ngày : 08/02/2017
về việc Chính sách thuế đối với hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi 
Văn bản số: 15068/CT-THNVT Ngày : 24/08/2017
Về việc cung cấp dịch vụ kế toán của đại lý thuế 
Văn bản số: 12072/CT-TTHT Ngày : 18/07/2017
V/v sử dụng hóa đơn  
Văn bản số: CT-HD Ngày : 06/02/2017
Hướng dẫn sử dụng chức năng Scan bằng Microsoft Office Word 2010 và Word 2007 
Văn bản số: 200/QĐ-TCT Ngày : :01/03/2017
Ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020  
Văn bản số: 328/QĐ-BTC Ngày : 20/02/2017
Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 
Văn bản số: 19-2017/NQ-CP Ngày : 06/02/2017
Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 
Văn bản số: CT-TB Ngày : 16/03/2017
Thông báo quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 
Văn bản số: 2647/CT-THNVDT Ngày : 27/02/2017
V/v kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 
KHEN THƯỞNG CÁC NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
Năm Cấp khenNoi_dung
2016Bộ Tài chính Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng giấy khen cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế năm 2016
2016Tổng Cục Thuế Quyết định của Tổng cục trưởng TCT tặng giấy khen cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế năm 2016
2016UBND tỉnh Bình Dương Danh sách Doanh nghiêp được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
2016UBND tỉnh Bình Dương Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
2016Cục Thuế Quyết định của Cục Trưởng Cục thuế về việc tặng giấy khen cho các doanh nghiệp năm 2016
2015UBND tỉnh Bình Dương Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng các tổ chức và cá nhân người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2015
2015Bộ Tài Chính Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế đã thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015
2015Tổng cục Thuế Quyết định của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về khen thưởng tổ chức, cá nhân người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2015
2015Tổng cục Thuế Quyết định của Tổng Cục thuế về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân năm 2015
2015Cục thuế Quyết định của Cục trưởng Cục thuế về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân năm 2015
1234567

HOÀN THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP
ThángPhòng quản lýNoi_dung
09/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
08/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
07/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
06/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
05/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
04/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
03/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
01/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
12/2012Kiểm tra số 2 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
12345678
* DOANH NGHIỆP NỢ ĐỌNG THUẾ
-Phòng QLN:Quyết địnhề việc xóa nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước 01/07/2007 đối với Công ty SX XNK Thủ công mỹ nghệ Đồng Tâm là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
-Phòng QLN:Quyết địnhề việc xóa nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước 01/07/2007 đối với Công ty TM XNK Bình Dương là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH La Chi
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH A Do Vina
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH Hàn Việt
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 3/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 1/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày ( Tính đến ngày 25/10/2010)
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách nợ động thuế đến 28/02/2010
* DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN
Phòng HCQTTVAC:Danh sách đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến 31/03/2010

HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
18790/CT-TT&HT
Đăng ký tham dự tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp lần 2 năm 2017 .
1541/STP-PBGDPL
Cung cấp tài liệu tuyên truyền Ngày 9/11/2017…xem chi tiết nội dung
17902/CT-KTr1
V/v Thực hiện các công việc liên quan đến công tác niêm phong đồng hồ tổng tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu
TB-CT
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tài liệu trả trạng thái 2 bước theo Thông tư 105/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn