Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tổ Chức cán bộ : 0650  3 824235
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3 824239
Phòng Tuyên truyền& hỗ trợ : 0650 3 899111
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập
Website counter
Số người đang truy cập
21

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm đăng ký thuế TNCN
Phần mềm đăng ký thuế TNCN
Phần mềm in máy ảo

Thông báo của Cơ quan thuế về các văn bản hướng dẫn chính sách thuế
-  Văn bản số: 3839/CT-HC-QT-TV-AC , ngày  08/04/2014
V/v sử dụng hóa đơn  
-  Văn bản số: 3696/CT-HC-QT-TV-AC , ngày  03/04/2014
V/v sử dụng hóa đơn. 
-  Văn bản số: 3588/CT-HC-QT-TV-AC , ngày  01/04/2014
V/v sử dụng hóa đơn đặt in 
-  Văn bản số: 3123 /CT-HC-QT-TV-AC , ngày  18/03/2014
V/v sử dụng hóa đơn 
-  Văn bản số: 2156/CT-TT&HT , ngày  27/02/2014
V/v thực hiện chính sách thuế mới  
-  Văn bản số: 1227/CT-TT&HT , ngày  25/01/2014
V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 
-  Văn bản số: 1017/CT. KK-KTT , ngày  23/01/2014
V/v kê khai, quyết toán phí, lệ phí thuộc vốn NSNN  
-  Văn bản số: 18228/BTC-CS , ngày  31/12/2013
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 
-  Văn bản số: 16830/CT-TT&HT , ngày  26/12/2013
V/v Triển khai thực hiện quy định miễn thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp năm 2013, năm 2014 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp 
-  Văn bản số: 16504/CT-TT&HT , ngày  23/12/2013
V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT 
KHEN THƯỞNG CÁC NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
Năm Cấp khenNoi_dung
2013UBND tỉnh Bình Dương Danh sách các tổ chức và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen
2013UBND tỉnh Bình Dương Quyết định tặng Bằng khen cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013
2012Bộ Tài Chính Danh sách của BTC tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012
2012Bộ Tài Chính Quyết định khen thưởng của BTC về tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012
2012Tổng cục Thuế Danh sách khen thưởng của TCT về tặng giấy khen cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012
2012Tổng cục Thuế Quyết định khen thưởng của TCT về tặng giấy khen cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012
2012UBND tỉnh Bình Dương Danh sách các tập thể và cá nhân được UBND tặng bằng khen năm 2012
2012UBND tỉnh Bình Dương Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 26 tập thể và 05 cá nhân
2012Cục thuế Bình Dương Danh sách người nộp thuế được Cục thuế khen năm 2012
2012Cục thuế Bình Dương Danh sách cá nhân được Cục thuế khen năm 2012
1234

HOÀN THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP
ThángPhòng quản lýNoi_dung
09/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
08/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
07/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
06/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
05/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
04/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
03/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
01/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
12/2012Kiểm tra số 2 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
12345678
* DOANH NGHIỆP NỢ ĐỌNG THUẾ
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 3/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 1/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày ( Tính đến ngày 25/10/2010)
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách nợ động thuế đến 28/02/2010
* DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN
- Phòng HCQTTVAC:Danh sách đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến 31/03/2010

HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
3839/CT-HC-QT-TV-AC
V/v sử dụng hóa đơn
3696/CT-HC-QT-TV-AC
V/v sử dụng hóa đơn.
3588/CT-HC-QT-TV-AC
V/v sử dụng hóa đơn đặt in
TB_CT
Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
Trưởng biên tập : VÕ THANH BÌNH - PHÓ CỤC TRƯỞNG
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn