Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập
Website counter
Số người đang truy cập
97

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

Thông báo của Cơ quan thuế về các văn bản hướng dẫn chính sách thuế
-  Văn bản số: CT-TB , ngày  16/03/2017
Thông báo quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 
-  Văn bản số: 2647/CT-THNVDT , ngày  27/02/2017
V/v kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 
-  Văn bản số: 1608/CT- TTHT , ngày  14/02/2017
V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016-Tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Dương . 
-  Văn bản số: 1609/CT-TT&HT , ngày  14/02/2017
V/v Những nội dung cần chú ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2016 - Các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Dương 
-  Văn bản số: CT-TB , ngày  25/11/2016
Thông báo V/v phương án hỗ trợ khách hàng chuyển đổi CKS CKCA sang VNPT-CA của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone)  
-  Văn bản số: 12832/CT-TTHT , ngày  24/08/2016
V/v ưu đãi đối với hoạt động đầu tư thường xuyên - Các Doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương  
-  Văn bản số: 15515/CT-TT&HT , ngày  25/10/2016
V/v chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội - Các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Dương  
-  Văn bản số: 15521/CT-TT&HT , ngày  25/10/2016
V/v hướng dẫn chính sách thuế theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC 
-  Văn bản số: 13804/BTC-TCT , ngày  30/09/2016
V/v quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016 
-  Văn bản số: 4238/TCT-CS , ngày  16/09/2016
Ngày 16/9/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số : 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số : 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CPV/v giới thiệu các nộ dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 
KHEN THƯỞNG CÁC NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
Năm Cấp khenNoi_dung
2016Cục Thuế Quyết định của Cục Trưởng Cục thuế về việc tặng giấy khen cho các doanh nghiệp năm 2016
2015UBND tỉnh Bình Dương Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng các tổ chức và cá nhân người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2015
2015Bộ Tài Chính Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế đã thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015
2015Tổng cục Thuế Quyết định của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về khen thưởng tổ chức, cá nhân người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2015
2015Tổng cục Thuế Quyết định của Tổng Cục thuế về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân năm 2015
2015Cục thuế Quyết định của Cục trưởng Cục thuế về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân năm 2015
2014Bộ Tài Chính Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
2014UBND tỉnh Bình Dương Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
2014Tổng cục Thuế Quyết định tặng giấy khen của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
2014Cục Thuế Danh sách khen thưởng kèm theo quyết định của Cục trưởng Cục thuế cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
123456

HOÀN THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP
ThángPhòng quản lýNoi_dung
09/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
08/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
07/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
06/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
05/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
04/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
03/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
01/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
12/2012Kiểm tra số 2 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
12345678
* DOANH NGHIỆP NỢ ĐỌNG THUẾ
-Phòng QLN:Quyết địnhề việc xóa nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước 01/07/2007 đối với Công ty SX XNK Thủ công mỹ nghệ Đồng Tâm là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
-Phòng QLN:Quyết địnhề việc xóa nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước 01/07/2007 đối với Công ty TM XNK Bình Dương là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH La Chi
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH A Do Vina
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH Hàn Việt
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 3/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 1/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày ( Tính đến ngày 25/10/2010)
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách nợ động thuế đến 28/02/2010
* DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN
- Phòng HCQTTVAC:Danh sách đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến 31/03/2010

HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
2647/CT-THNVDT
V/v kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
CT-TB
Thông báo bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức ngành thuế
2790/QĐ-BTC
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
CT-TB
Tập huấn Hệ thống hoàn thuế điện tử cho Doanh nghiệp
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn