Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập
Website counter
Số người đang truy cập
38

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

Thông báo của Cơ quan thuế về các văn bản hướng dẫn chính sách thuế
-  Văn bản số: 179/2013/TT-BTC , ngày  02/12/2013
Thông tư thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007  
-  Văn bản số: 1434/TCT-KK , ngày  07/04/2016
về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT 
-  Văn bản số: 4407/CT-THNVDT , ngày  29/03/2016
V/v triển khai giám sát hoàn thuế GTGT theo công văn số : 3357/BTC-TCT 
-  Văn bản số: 4633/CT-THNVDT , ngày  29/03/2016
V/v tập trung chỉ đạo triển khai công tác lập bộ khoán năm 2016 
-  Văn bản số: 3415/CT-TT&HT , ngày  08/03/2016
V/v Những nội dung cần chú ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2015 
-  Văn bản số: Noi-quy-05/QĐ-CT , ngày  27/01/2016
Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh Bình Dương 
-  Văn bản số: 05/QĐ-CT , ngày  27/01/2016
Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh Bình Dương 
-  Văn bản số: 14574/CT-TT&HT , ngày  18/12/2015
V/v miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi từ tiền cho vay của NEXI - Các Doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Tỉnh Bình Dương  
-  Văn bản số: 5362 /TCT-CS , ngày  14/12/2015
V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 195/2015/TT-BTC.  
-  Văn bản số: 4943/TCT-KK , ngày  23/11/2015
Về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế 
KHEN THƯỞNG CÁC NĂM CỦA DOANH NGHIỆP
Năm Cấp khenNoi_dung
2015Bộ Tài Chính Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế đã thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015
2015Tổng cục Thuế Quyết định của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về khen thưởng tổ chức, cá nhân người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2015
2015Tổng cục Thuế Quyết định của Tổng Cục thuế về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân năm 2015
2015Cục thuế Quyết định của Cục trưởng Cục thuế về việc khen thưởng tổ chức, cá nhân năm 2015
2014Bộ Tài Chính Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
2014UBND tỉnh Bình Dương Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
2014Tổng cục Thuế Quyết định tặng giấy khen của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
2014Cục Thuế Danh sách khen thưởng kèm theo quyết định của Cục trưởng Cục thuế cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
2014Cục Thuế Quyết định tặng giấy khen của Cục trưởng thuế cho các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
năm 2013Bộ Tài chính Danh sách được tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013 của Bộ trưởng Tài chính
123456

HOÀN THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP
ThángPhòng quản lýNoi_dung
09/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
08/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
07/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
06/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
05/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
04/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
03/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
02/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
01/2013Kiểm tra số 3 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
12/2012Kiểm tra số 2 Danh sách hoàn thuế các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
12345678
* DOANH NGHIỆP NỢ ĐỌNG THUẾ
-Phòng QLN:Quyết địnhề việc xóa nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước 01/07/2007 đối với Công ty SX XNK Thủ công mỹ nghệ Đồng Tâm là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
-Phòng QLN:Quyết địnhề việc xóa nợ thuế, tiền phạt phát sinh trước 01/07/2007 đối với Công ty TM XNK Bình Dương là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH La Chi
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH A Do Vina
-Phòng QLN:Quyết định xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế tiền phạt, tiền chậm nộp cho Công ty TNHH Hàn Việt
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 3/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đến cuối quý 1/2011
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày ( Tính đến ngày 25/10/2010)
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách các doanh nghiệp nợ trên 50 triệu đồng và trên 90 ngày
-Phòng Quản lý nợ:Danh sách nợ động thuế đến 28/02/2010
* DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN
- Phòng HCQTTVAC:Danh sách đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến 31/03/2010

HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
TB_CT
Thông báo nâng cấp phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thông qua Tổ chức khấu trừ thuế
TB-CT
THƯ MỜI THAM DỰ ĐỐI THOẠI LẦN I NĂM 2016
6207/CT-TT&HT
V/v Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2016.
1434/TCT-KK
về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn