Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
117

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
Tóm Tắt nội dung
Bộ Luật Dân sự năm 2015
Luật Tố cáo
Luật Khiếu nại
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Luật phòng chống tham nhũng
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Đề cương giới thiệu Luật Biển Việt Nam
Đề cương giới thiệu Luật bảo hiểm tiền gửi
Đề cương giới thiệu Luật cơ yếu
Đề cương giới thiệu Luật gía
Đề cương giới thiệu Luật giám định tư pháp
Đề cương giới thiệu Luật phổ biến giáo dục pháp luật
Đề cương giới thiệu Luật phòng chống rửa tiền
Đề cương giới thiệu Luật phòng chống thuốc lá
Đề cương giới thiệu Luật quảng cáo
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật tố tụng dân sự
Đề cương giới thiệu Luật Tài nguyên nước năm 2012
Đề cương giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính
Đề cương giới thiệu hợp nhất văn bản pháp quy
Đề cương Bộ Luật Lao Động
123
HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
19913 /CT-KTr1
V/v Thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử - Các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bình Dương
CT-TB
Thông báo về việc thực hiện nộp thuế điện tử
18790/CT-TT&HT
Đăng ký tham dự tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp lần 2 năm 2017 .
1541/STP-PBGDPL
Cung cấp tài liệu tuyên truyền Ngày 9/11/2017…xem chi tiết nội dung
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn