Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
85

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

Văn bản về chính sách thuế mới
Số công vănNgày phát hànhNội dung tóm tắt
10622/BTC-CĐKT 10/08/2017 Về việc cung cấp dịch vụ kế toán của đại lý thuế
775/VPUB-KTTH13/06/2017 Đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
41/2017/TT-BTC28/04/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
20/20017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
3167/TCT-CS17/07/2017 V/v hóa đơn
15888/BTC-CST07/11/2016 Về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
942/QĐ-BTC24/05/2017 Sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ Ô tô,xe máy, Ban hành kèm theo thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2845/QĐ-BTC30/12/2016 Quyết định về việc quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế
199/2016/TT-BTC08/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối vỚi máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
140/2016/NĐ-CP10/10/2016 Nghị định quy định về Lệ phí trước bạ
139/2016/NĐ-CP04/10/2016 Nghị định quy định về Lệ phí môn bài
98/2014/NĐ-CP24/10/2014 Nghị định Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
13804/BTC-TCT30/09/2016 V/v quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016
130/2016/TT-BTC12/08/2016 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
4238/TCT-CS16/09/2016 Ngày 16/9/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số : 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số : 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CPV/v giới thiệu các nộ dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC28/06/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
95/2016/TT- BTC28/06/2016 Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế
2715/TCT-TNCN 17/06/2016 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ
1353/QĐ-BTC15/06/2016 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ
179/2013/TT-BTC02/12/2013 Thông tư thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007
801/TCT- TNCN 02/03/2016 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT
12/201620/01/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuề tài nguyên
212/2015/TT-BTC31/12/2015 Thông tư hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
5460/TCT-KK18/12/2015 Về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với Doanh nghiệp, HTX mơi Thành lập trong năm.
195/2015/TT- BTC24/11/2015 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
5362 /TCT-CS14/12/2015 V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 195/2015/TT-BTC.
4943/TCT-KK23/11/2015 Về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế
4840/TCT-KK16/11/2015 về việc tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
92/2015/TT-BTC 15/06/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
2994/TCT-TNCN24/07/2015 V/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 92/2015/TT-BTC
12345
HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
3168 /TB-HĐTD
Tổng cục Thuế : Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 2)
3108/TB-HĐTD
Thông báo Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (vòng 1)
CT-TB
Về việc giới thiệu hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển
CT_TB
Danh sách Doanh nghiệp tham dự đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2017
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn