Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
118

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THUẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2015
Số văn banNgày phát hànhNội dung tóm tắt
102/2017/TT-BTC05/10/2017 Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017
110/2015/TT-BTC28/07/2015 Thông tư hướng dẫn giao dịch trong lĩnh vực thuế.
93/2017/TT-BTC19/09/2017 Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
4253/TCT-CS 20/09/2017 về việc giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 của Bộ Tài chính
10622/BTC-CĐKT 10/08/2017 Về việc cung cấp dịch vụ kế toán của đại lý thuế
775/VPUB-KTTH13/06/2017 Đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
41/2017/TT-BTC28/04/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
20/20017/NĐ-CP24/02/2017 Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
3167/TCT-CS17/07/2017 V/v hóa đơn
15888/BTC-CST07/11/2016 Về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
942/QĐ-BTC24/05/2017 Sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ Ô tô,xe máy, Ban hành kèm theo thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2845/QĐ-BTC30/12/2016 Quyết định về việc quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế
199/2016/TT-BTC08/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối vỚi máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
140/2016/NĐ-CP10/10/2016 Nghị định quy định về Lệ phí trước bạ
139/2016/NĐ-CP04/10/2016 Nghị định quy định về Lệ phí môn bài
98/2014/NĐ-CP24/10/2014 Nghị định Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
13804/BTC-TCT30/09/2016 V/v quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016
130/2016/TT-BTC12/08/2016 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
4238/TCT-CS16/09/2016 Ngày 16/9/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số : 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số : 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CPV/v giới thiệu các nộ dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC28/06/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
95/2016/TT- BTC28/06/2016 Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế
2715/TCT-TNCN 17/06/2016 Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ
1353/QĐ-BTC15/06/2016 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ
179/2013/TT-BTC02/12/2013 Thông tư thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007
801/TCT- TNCN 02/03/2016 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT
12/201620/01/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuề tài nguyên
212/2015/TT-BTC31/12/2015 Thông tư hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
5460/TCT-KK18/12/2015 Về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với Doanh nghiệp, HTX mơi Thành lập trong năm.
195/2015/TT- BTC24/11/2015 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
5362 /TCT-CS14/12/2015 V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 195/2015/TT-BTC.
12345
HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
19913 /CT-KTr1
V/v Thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử - Các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bình Dương
CT-TB
Thông báo về việc thực hiện nộp thuế điện tử
18790/CT-TT&HT
Đăng ký tham dự tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp lần 2 năm 2017 .
1541/STP-PBGDPL
Cung cấp tài liệu tuyên truyền Ngày 9/11/2017…xem chi tiết nội dung
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn