Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
117

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN THUẾ HỖ TRỢ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

(Theo công văn số : 3218 /CT-TH ;Ngày phát hành :17/04/2015 của Cục Thuế Bình Dương)

Cơ quan Thuế

Đầu mối hỗ trợ

Bộ phận/Cán bộ hỗ trợ

Địa chỉ email

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Văn phòng Cục

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT

ktqm.bdu@gdt.gov.vn
ntdt.bdu@gdt.gov.vn

06503899111
06503899444
06503840486

 

Phòng Kê khai kế toán thuế

06503834003

 

Phòng Tin học

06503825134
06503820294
06503834201

 

CCT Thủ Dầu Một

Huỳnh Phước Mỹ

hpmy.bdu@gdt.gov.vn

0650.3820396

0908727898

Nguyễn Xuân Thắng

nxthang.bdu@gdt.gov.vn

0650.3820396

0913951351

Trần Văn Hoàng

tvhoang.bdu@gdt.gov.vn

0650.3820396

0906097099

Đặng Lê Du Luân

dldluan.bdu@gdt.gov.vn

0650.3829198

0919374868

Phan Thị Thùy Dương

pttduong1.bdu@gdt.gov.vn

0650.3820702

0983933974

Nguyễn Ngọc Hiệp

nnhiep.bdu@gdt.gov.vn

0650.3820702

 

CCT Thuận An

Hồ Trung Hiếu

hthieu.bdu@gdt.gov.vn

06503 762294

0903190567

Lê Minh Trí

lmtri.bdu@gdt.gov.vn

06503 760877

0918296796

CCT Dĩ An

Lê Sơn Thiện

lsthien.bdu@gdt.gov.vn

06503736399

 

Nguyễn Thanh Châu

ntchau@gdt.gov.vn

06503733426

 

Hứa Văn Chánh

hvchanh.bdu@gdt.gov.vn

06503742841

 

CCT Bến Cát

Đặng Trần Từ Hải

dtthai.bdu@gdt.gov.vn

06503564671

0913950777

Vũ Thị Thảo Nguyên

thaonguyenbic@yahoo.com

06503564671

0908908143

Ngô Thị Xuân Thủy

xuanthuy0203_bt@yahoo.com

06503565286

01239131212

CCT Dầu Tiếng

Nguyễn Văn Bảo

doiktdti.bdu@gdt.gov.vn

06503561034

0913627102

Lê Thị Ngọc Duyên

ltnduyen.bdu@gdt.gov.vn

06503561034

0982774722

Nguyễn Văn Thuận

nvthuan.bdu@gdt.gov.vn

06503561034

0918276202

Nguyễn Thanh Hải

nthaidti.bdu@gdt.gov.vn

06503561249

0938366288

Ngũ Thị Hương

nthuong1.bdu@gdt.gov.vn

06503561248

01668727773

CCT Phú Giáo

Nguyễn Thanh Duyên

ntduyen.bdu@gdt.gov.vn

0650.3674946

0922706708

Tống Kiều Vân Anh

tkvanh.bdu@gdt.gov.vn

0650.3672703

0949718115

Trịnh Lý Minh

tlinh.bdu@gdt.goc.vn

0650.3674965

0977016171

Nguyễn Minh Hiệp

nmhiep.bdu@gdt.gov.vn

0650.3674965

0909876879

CCT Tân Uyên

Thượng Thị Trang

tttrang.bdu@gdt.gov.vn

0650.3.641014

0976175172

Nguyễn Thái

nthai.bdu@gdt.gov.vn

0650.3.640897

0918511064

CCT Bàu Bàng

Trần Văn Hiền Lương

tvhluong.bdu@gdt.gov.vn

0650 3516016

0915182323

 Vương Thị Thanh Kim

vttkim.bdu@gdt.gov.vn

0650 3516016

0909801023

Nguyễn Thị Thu Hà

ntthabca.bdu@gdt.gov.vn

0650 3516016

0942202323

CCT Bắc Tân Uyên

Trương Thị Thủy

ttthuy1.bdu@gdt.gov.vn

0650.3651242

0943741648

HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
19913 /CT-KTr1
V/v Thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử - Các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bình Dương
CT-TB
Thông báo về việc thực hiện nộp thuế điện tử
18790/CT-TT&HT
Đăng ký tham dự tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp lần 2 năm 2017 .
1541/STP-PBGDPL
Cung cấp tài liệu tuyên truyền Ngày 9/11/2017…xem chi tiết nội dung
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn