Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập
Website counter
Số người đang truy cập
64

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Ngày : 17/5/2012 Văn bản số : 4599/CT-TH
Nội dung : Kế hoạch triển khai công cụ nhập tờ khai thuế sử dụng đất PNN.
Ngày : 03/4/2012 Văn bản số : 2688/CT-QLCKTTĐ
Nội dung : V/v thuế SDĐPNN đối với đất nhà trọ
Ngày : 20/3/2012 Văn bản số : 2278 /CT-QLCKTTĐ
Nội dung : V/v kê khai, nộp thuế SDĐPNN
Ngày : 15/3/2012 Văn bản số : 2095/CT-QLCKTTĐ
Nội dung : V/v hướng dẫn quản lý thu thuế SDĐPNNV/v hướng dẫn quản lý thu thuế SDĐPNN
Ngày : 11/11/2011 Văn bản số : 153/2011/TT-BTC
Nội dung : Thông tư hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày : 01/07/2011 Văn bản số : 53/2011/NĐ-CP
Nội dung : Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất
Ngày : 17/06/2010 Văn bản số : 48/2010/QH12
Nội dung : Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ
HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
9249/CT-TT&HT
V/v thông báo gia hạn thời gian đăng ký đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017 - : Các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh do Cục thuế quản lý
7512/XN-ĐLT
Xác nhận Công ty TNH Tư vấn & Đại lý thuế Miền Đông làm đại lý thuế
6308/XN-ĐLT
Xác nhận Công ty TNHH kế toán tư vấn thuế Tri Thức Việt làm đại lý thuế
7634/CT-TT&HT
Đăng ký tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn