CỤC THUẾ NHÀ NƯỚC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH B̀NH DƯƠNG       ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
           ----------       ----- o0o -----
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC , CÁ NHÂN ĐĂNG KƯ
SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN
Số TT Số
theo
dơi
Tên Đơn Vị Mă Số Thuế Địa chỉ Số CV
duyệt
Ngày kư Số
lượng
mẫu
Số
lượng
mẫu
Nhà in Địa chỉ Tháng
sử
dụng
Pḥng
quản
Ghi
Chú
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                           
01 01 Cty YaZaKi EDS Việt Nam
752590, 752594
3700230036 TT Dĩ An, H. Dĩ An, BD 3685
TCT/AC
24/10/1998 01   Nhà in Ngân hàng II 422 Trần Hưng Đạo, Q5
 TP.HCM
  KT3 1
02 02 Bưu điện tỉnh B́nh Dương
832939, 828670
3700861105 Phú Ḥa, TX.TDM, BD 3641
1426
3237
4915
21/10/98
24/04/01
22/08/01
05/12/01
04
02

01
  Xí nghiệp in Bưu điện
- nt -
(Cho in thêm mă vạch hóa đơn
XN in Bưu điện)
(BC01, VT01, BĐ01, VMS)
(Phiếu XK VCNB loại 03LL, 04LL)
Hóa đơn (GTGT) VT02
  KT1 1
03 03 Cty Ajinomoto Việt Nam
829530
3600244645
-010
Phú Ḥa, TX.TDM, BD 3425
551
1957
CT/AC
04/09/01
29/01/02
13/12/02
01
01
01
  Xí nghiệp in Nam Hưng
- nt -
XN in Thống kê TP.HCM
155 Sư Vạn Hạnh nối dài
Cục Thuế Đồnh Nai
  KT3 1
04 04 Công ty TNHH MTV Cáp Quang 3700226664 Km 27, QL1, Dĩ An, BD  3951 05/11/1998 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 112 Nguyễn Thị Minh Khai
Q.3, TP.HCM
  KT3 1
05 05 Cty TNHH Procter & Gamble
754520
3700232756 B́nh Ḥa, Thuận An, BD 2776 01/06/1999 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT3 1
06 06 Cty Liên Doanh American Home
740073
3700230540 Dĩ An, B́nh Dương  600
1414
27/02/01
24/04/01
01
01
  Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn
(Đồng ư đổi tên tứ Mỹ An thành
American Home)
- nt -   KT3 1
07 07 Cty LD American Standard Việt Nam
740100
3700230117 An Phú, Thuận An, BD 4313
2112
23/11/98
23/05/00
01
01
  Chi nhánh Cty in Tài chính
(Phiếu XK VCNB, Phiếu XK hàng gửi bán đại lư )
12 Nguyễn Văn Bảo
Phường 4, Q.G̣ Vấp
  KT3 1
08 08 Cty cấp thoát nước tỉnh B́nh Dương
822422
3700145694 Phú Ḥa, TX.TDM, BD 4252
5062
21/11/98
22/12/68
01
01
  Chi nhánh in Tài chính
Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn
(Đổi tên in Tài chính sang
Liên Sơn)
  KT1 1
09 09 Cty TNHH Triumph International Việt Nam
742137
3700234979 KCN Sóng Thần, Dĩ An
 B́nh Dương
4495
2703
CT/AC
430
CT/AC
30/11/98
05/12/03

05/02/04
03   Xí nghiệp in Nam Hưng
XN in Thống kê TP.HCM


(Chuyển về nhà in Thống kê)
Cục Thuế B́nh Dương thay
 đổi 1 mẫu HĐ
Thay thế CV 4495 TCT/AC
ngày 30/11/98 
  KT3 1
10 10 Công ty Vina Foam
658991
3700225815 Thái Ḥa, Tân Uyên, BD 3833 30/10/1998 01   XN in Thống kê TP.HCM     KT3 1
11 11 Cty LD sân Golf Palm Sông Bé
755805, 755004
3700226985 Thuận Giao, Thuận An, BD 305 01/02/2001 02   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT3 1
12 12 Cty United Potteries Sài G̣n
742274
3700278711 KCN Sóng Thần I, Dĩ An
 B́nh Dương
4409 23/08/1999 01   Chi nhánh Cty in Tài chính 12 Nguyễn Văn Bảo
Phường 4, Q.G̣ Vấp
  KT3 1
13 14 Cty TNHH SX giấy lụa New Toyo Việt Nam
743753
3700240066 KCN Vsip, Thuận An
B́nh Dương
5156
1588
20/09/1999 01   XN in Thống kê TP.HCM
(thay thế CV 5156 TCT/AC)
750 Hồng Bàng, F1, Q11
TP.HCM
  KT3 1
14 15 Cty TNHH Kimberly Clark (HN)

Cty TNHH Kimberly Clark Việt Nam
743011, 8236466
0100114522 KCN Vsip, Thuận An
B́nh Dương
6590
352
2093
CT/AC
11/11/99
18/01/02
11/09/02
01   Cty in Hàng không
(Thay thế mẫu HĐ tại CV số 6590)
Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn
Sân bay Gia Lâm

Mẫu phiếu XK KVCNB              
  KT3 1
15 16 Cty xăng dầu Sông Bé
825846, 822024
3700146031 Phú Thọ, TX.TDM, BD 3289
2694
26/07/00
04/12/02
CT/AC
03   Chi nhánh Cty in Tài chính
(Thay thế CV số 3829,3567 và 3627
TCT/AC của TCT)
02 mẫu HĐ GTGT
01 mẫu di chuyển H.Hóa
  KT1 1
16 17 Chi nhánh Bảo Minh B́nh Dương
827641
0300446973
-010
K1 A39, Đạilộ BD
 TX.TDM  
4217
2956
21/11/98
06/06/99
01   Chi nhánh Cty in Tài chính Hóa đơn BH (GTGT)
Hóa đơn Bảo hiểm
  KT1 1
17 18 Trạm đăng kiểm PTCG đường bộ
825778
3700145775 Hiệp Thành, TX.TDM
B́nh Dương
7229 14/12/1999 03   Chi nhánh Cty in Tài chính Nghĩa Tân, Cầu giấy Gia Lâm   KT1 1
18 19 Cty sữa TNHH VN Foremost
Cty TNHH thực phẩm & nước giải khát
Dutch lady Việt Nam
754726, 754422
3700229344

3700229334
B́nh Ḥa, Thuận An, BD 4012
3139
1770
CT/AC
09/11/98
19/06/99
26/07/02
04
01
04
 
XN in Thống kê TP.HCM
Thay thế HĐ GTGT SP
(Đổi tên từ Cty sữa sang
Cty TNHH VN Foremost)
  KT3 1
19 20 Điện lực B́nh Dương
820849
0300942001
-014
Chánh Nghĩa, TX.TDM
B́nh Dương
4303
1277
543
2300
CT/AC
23/11/98
16/04/01
29/01/02
14/10/02
01   (Hóa đơn tiền điện GTGT)
(Phiếu XK KVCNB)
Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn
- nt -
H.Đơn (GTGT) HH, DV khác
Cục Thuế B́nh Dương
  KT1 1
20 21 Công ty TNHH Dunlopillo ( Việt Nam ) 756467 3700319982 16 Đại lộ Độc lập
KCN VSip, TA, BD
558 03/02/2000 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT3 1
21 22 Cty S.C Johnson & Son
742230
3700227918 KCN Sóng Thần, Dĩ An
 B́nh Dương
3867 31/10/1998 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT3 1
22 23 Chi nhánh PP bia Sài G̣n
824040
0300583659
-033
87 Đại lộ BD, TX.TDM 
B́nh Dương
1575 19/04/2000 02   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT1 1
23 24 Cty LD SX thuốc Nông dược Kosvida
751650
3700229986 B́nh An, Dĩ An, BD 1051 16/03/2000 01   Công ty in Tài chính - Chi nhánh
tại TP.HCM
22 Tôn Thất Thuyết, F16
Quận 4, TP.HCM
  KT3 1
24 25 Cty LD SX ôtô Ngôi Sao
8962181
3700229030 An B́nh , Thuận An, BD 4251 21/11/1998 02  
XN in Thống kê TP.HCM
    KT3 1
25 26 Công ty TNHH hóa chất xây dựng BASF  743100  3700238204 12 Đại lộ Tự do, KCn VSip 
Thuận An, BD
3684
1606
CT/AC
2410/98
05/07/02
01   Chi nhánh in Tài chính
Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn
(Thay CV 3684 TCT/AC)   KT3 1
26 27 Cty XD & DV công cộng
821983
3700149145 27/4 Thích Quảng Đức
Phú Thọ, TX.TDM, BD
4378
5201
24/11/98
26/12/98
01   Chi nhánh in Tài chính
Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn
(Chuyển nhà in Liên Sơn)   KT1 1
27 28 Cửa hàng xăng dầu Thuận An
743213
0100107638
-008
QL 13, Thuận An, BD 3511
5603
14/10/98
14/12/00
05
02
  Cty in Hàng không Saân bay Gia Lâm, Hà Nội   KT1 1
28 29 Cty TNHH natinal Strarch and Chemical VN
756118
3700334966 23 Đ.số 2, KCN Vsip
Thuận An, BD
3095 17/07/2000 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT3 1
29 30 Cty Bảo Việt Nhân Thọ B́nh Dương
832533
0102641429-008 Lư Thường Kiệt, TX.TDM
B́nh Dương
3866 27/09/2001 01    Công ty in Tài chính Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Hà Nội
  KT1 1
30 31 Cty LD TNHH KCN VN - Singapore
743898
3700230075 8 ĐL Hữu nghị, Thuận An
B́nh Dương
3832
420
4939
CT/AC
30/10/98
13/02/01
31/12/03
01   Chi nhánh Cty in Tài chính
(Điều chỉnh1 số chỉ tiêu trên
Cty sổ xố kiến thiết dịch vụ BD)
Mẫu hóa đơn CV 3824
Cục Thuế tỉnh B́nh Dương
(Thay thế CV 3832 TCT/AC)
  KT3 1
31 32 Cty TNHH Sơn Seamaster
756118
3700303220 16 Đại lộ Tự do, KCN VSip 
Thuận An, BD
5509 08/12/2000 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT3 1
32 33 ICD Sóng Thần
742918, 742209
3700785006 B́nh Ḥa , Thuận An, BD 3824
234
30/10/98
18/01/01
01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn
(Đống ư cho CN BD được sử dụng
hóa đơn CV 3824)
    KT1 1
33 34 Cty TNHH Sơn JoTun Việt Nam
742206, 742209
3700230043 Đ.số 10, KCN Sóng Thần
 Dĩ An, B́nh Dương
4250 21/11/1998 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT3 1
34 35 Cty Vật liệu & XD Bỉnh Dương
751516, 751518
3700148529 Đường ĐT743, B́nh An
Dĩ An, B́nh Dương
1958 15/05/2000 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT1 1
35 36 Công ty TNHH Swire Storage Việt Nam (  3700239399 KCN Sóng Thần, Dĩ An
 B́nh Dương
280 30/01/2001 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT3 1
36 37 Cty TNHH CN gốm Bạch Mă Việt Nam
757555
3700319679 18 Đ.số 6, KCN Vsip
Thuận An, BD
5395
2031
1600
CT/AC
01/12/00
05/06/01
04/07/02
01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn

(Thay thế mẫu HĐ tại CV 2031)
    KT3 1
37 38 Cty TNHH TP & nước giải khát A&B
826168
3700224674 Thuận Giao, Thuận An, BD 6873 24/11/1999 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT3 1
38 39 Cty TNHH Hoàng Gia Cát Tường
822084, 823240
3700334941 45 Yersin, Hiệp Thành
TX.TDM, B́nh Dương
3587 18/08/2000 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT1 1
39 40 Cửa hàng Singer B́nh Dương
835270
0300716637
-016
37 Đại lộ BD, Phú Ḥa
TX.TDM, B́nh Dương
3480
725
02/04/01
18/02/02
01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Hoóa đơn GTGT
Phiếu XK KVCNB
  KT3 1
40 41 Cty Liên Doanh Chí Hùng
658242, 658245
3700358808 Thái Ḥa, Tân Uyên, BD 676 06/03/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính 22 Tôn Thất Thuyết, F16
Quận 4, TP.HCM
  KT3 1
41 42 Cty SX & XNK B́nh Dương
755342
3700148166 TT Lái Thiêu, Thuận An
B́nh Dương
1468 27/04/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT1 1
42 43 Cty TNHH ShiJar Việt Nam
827978, 827585
3700225597  Phú Ḥa, TX.TDM, BD 1865 24/05/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính
Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh
22 Tôn Thất Thuyết, F16,Q4
21A-21A1, Lũy Bán Bích,
P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú
  KT1 1
43 44 Trung tâm TTDĐ khu vực II -CN B́nh Dương B́nh Phước ( 3828384 ) 0100686209
-023
17/20 Đại lộ BD, TX.TDM B́nh Dương 3641 21/10/1998 04   Xí nghiệp in Bưu điện     KT1 1
44 45 Cty TM Đầu tư & Phát triển (Becamex Corp)
822655
3700145020 99 Đại lộ BD, Phú Thọ
TX.TDM, B́nh Dương
223 18/01/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT1 1
45 47 Cty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
710226, 740414
3700377127 1B An Phú, Thuận An, BD 2879
TCT/AC
2301
TC/AC
2486
935
30/07/01

15/10/02

06/11/02
28/03/03
01   Chi nhánh Cty in Tài chính

Cty Xổ số kiến thiết B́nh Dương

- nt -
- nt -
Cho phép in thêm 01 loại hóa
đơn - mẫu số 02


Cho phép in thêm 01 loại hóa
đơn - mẫu số 03
  KT3 1
46 48 Công ty TNHH DaCCo
753981
3700150133 Km13, Thuận Giao, T.An
B́nh Dương 
1479 27/04/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT2 1
47 49 Chi nhánh Cty chăn nuôi C.P Việt Nam
835826
3600224423
-021
73E Đạilộ BD, Hiệp Thành
TX.TDM, B́nh Dương
3234 24/07/2000 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
  KT3 1
48 50 Cty TNHH Roche Vitamins Việt Nam
758432
Công ty DSM Nutritional Products
3700376726 26 Đại lộ Độc lập
KCN VSip, TA, BD
3874
1028
CT/AC
27/09/01
16/03/04
01   Chi nhánh Cty in Tài chính
Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh
Đổi tên Cty, đổi mẫu HĐ,
chuyển nhà in
  KT3 1
49 51 Công ty TNHH DaSo
756430
3700149931 Đông Ḥa, Dĩ An, BD 1478 27/04/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT3 1
50 52 Chi nhánh Cty LD Unilever Việt Nam
790960, 8236607
0300762150
-003
Số 41, đại lộ Hữu Nghị, KCN VN - SingaporeThuận An-  752
1471
29/10/01
11/04/00
01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Hóa đơn GTGT
Phiếu XK KVCNB
  KT3 1
51 55 Cty Bảo Hiểm B́nh Dương
828328
0100111761
-020
Lư Thường Kiệt, TX.TDM, B́nh Dương 3509 13/10/1998 01    Công ty in Tài chính Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Hà Nội
  KT1 1
52 56 Cty TNHH Cheng Neng
758517, 758518
3700365548 Số 2A, KCN Đồng An,
Thuận An, B́nh Dương
4617 13/11/2001 01   XN in Thống kê TP.HCM 176 Hùng Vương, Q11,
TP HCM
  KT3 1
53 57 Cty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam
743355, 8229322
3700239769 Đường số 5, KCN Vsip,
Thuận An, B́nh Dương
4681 08/12/1998 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT3 1
54 58 Cty TNHH Universal Petroleum Việt Nam
8219999
3700364745 Lô N, KCN Sóng Thần II,
Dĩ An, B́nh Dương
4580 08/05/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT3 1
55 59 Cty TNHH Quốc Tế Chu Tex
790930
3700346873 18 Đ.Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD 3519 07/09/2001 02   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT3 1
56 60 Cty TNHH Mỹ phẩm Quốc tế
758428
Cty TNHH hóa Mỹ phẩm Quốc tế
3700380232  KCN Đồng An, Thuận An
 B́nh Dương
5077
3270
CT/AC
17/12/01
05/09/03
01   Chi nhánh Cty in Tài chính
Thay thế CV số 5077 TCT/AC
ngày 17/12/01
Cục Thuế tỉnh B́nh Dương   KT3 1
57 61 Cty hàng gia dụng Tosfiba Việt Nam
560768
3700319686 QL13, Tân Định, Bến Cát,
B́nh Dương
4620 13/11/2001 01         KT3 1
58 62 Cty TNHH Mirae Fiber Việt Nam
791038, 791039
3700393217 Đ.số 10, KCN Sóng Thần I,
Dĩ An, B́nh Dương
982
3809
CT/AC
05/03/02
17/10/03
01   Chi nhánh in Tài chính
Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn
Cục Thuế tỉnh B́nh Dương
(Thay thế CV 982 TCT/AC)
  KT3 1
59 63 Cty TNHH SX - TM Trung Dũng
710302, 710303
3700383811 Thuận Giao, Thuận An, BD 731 18/02/2002 01   Xí nghiệp in Nam Hưng     KT2 1
60 64 Cty TNHH thiết bị điện Tuấn Phương
790414, 790415  (Giải thể)
3700344900 Kho M6 lô M NiVa, KCN Sóng Thần I, Dĩ An, BD 461 23/01/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn     KT2 1
61 65 Công ty TNHH An B́nh
8960155
3700149681 27/5 Kha Vạn cân, Dĩ An,
 B́nh Dương
1245
CT/AC
21/03/2002 01   Xí nghiệp in Nam Hưng Thay thế CV 1245 TCT/AC
ngày 21/03/02
  KT2 1
62 66 Cty TNHH Dehfu Coating Việt Nam
730888
3700356208 Đ. Số 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An-BD 1202
CT/AC
22/05/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT3 1
63 67 Cty TNHH Norco Tiles Việt Nam
740333
3700233100 B́nh Ḥa, Thuận An, BD 1276
CT/AC
28/05/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT3 1
64 68 Cty TNHH TM - SX thuốc thú y Minh Dũng
790846, 7241204
0302018966 1/9A ấp B́nh Đường II,
B́nh An, Dĩ An, BD
1277
CT/AC
28/05/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT2 1
65 69 Cty TNHH Toung Loong Textile MFG VN
743219
3700224843 Lô E5-E6, kcn Việt Hương,
Thuận An, B́nh Dương   
1299
CT/AC
2794
CT/AC
29/05/02

12/12/02
01   Chi nhánh Cty in Tài chính

Chuyển nhà in về Cty Xổ số kiến
thiết dịch vụ B́nh Dương
- nt -   KT3 1
66 70 Cty TNHH Thép Pomina
710051
3700321364 Đường số 27, KCN Sóng Thần II, Dĩ An 1432
CT/AC
17/06/2002 01   Chi nhánh Cty in Tài chính - nt -   KT3 1
67 71 Cty TNHH Alcamax Việt Nam
743031
3700223705 Số 7 Đ.số 6, KCN Vsip,
Thuận An, B́nh Dương
1619
CT/AC
15/04/2002 01   Chi nhánh Cty in Tài chính Thay thế CV 1619 TCT/AC
ngày 15/04/02
  KT3 1
68 72 Chi nhánh Ngân hàng Công thương BD
823931
0100111948
-031
Phú Ḥa, TX.TDM, BD 636
TCT/N2
30/01/1999 01   In trực tiếp từ máy vi tính Tổng Cục Thuế  cho phép   KT1 1
69 73 Chi nhánh Ngân hàng Công thương  KCN BD 0100111948
-074
 KCN Sóng Thần I, Dĩ An
 B́nh Dương
- nt - - nt - 01   - nt - - nt -   KT1 1
70 74 Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT B́nh Dương
827765
0100150619
-058
 TX.TDM, B́nh Dương - nt - - nt - 01   - nt - - nt -   KT1 1
71 75 Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương BD
831226
0100112437
-021
 TX.TDM, B́nh Dương - nt - - nt - 01   - nt - - nt -   KT1 1
72 76 Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp BD
822420
3700255721  TX.TDM, B́nh Dương - nt - - nt - 01   - nt - - nt -   KT1 1
73 77 Cty TNHH CKL Việt Nam
742178, 790333
3700237835  KCN Sóng Thần I, Dĩ An
 B́nh Dương
1711
CT/AC
19/07/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT3 1
74 78 Cty Cổ phần Bóng đá B́nh Dương
816059
3700424313 Sân vận động B́nh Dương 1924
CT/AC
16/08/2002 01 04 Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD Vé xem bóng đá   KT1 1
75 79 Cty Khoáng sản và Xây dựng B́nh Dương
822602
3700148825   Thuận An, B́nh Dương 1963
CT/AC
23/08/2002 01   - nt -     KT1 1
76 80 Cty TNHH Nan Pao ReSins Việt Nam
790378, 790379
3700316621  KCN Sóng Thần II, Dĩ An
 B́nh Dương
4154
TCT/AC
16/10/2001 01   Chi nhánh Cty in Tài chính     KT3 1
77 81 Nhà máy sản xuất ABS (XN Bột giặt TiCo) 0300769124
-001
  Thuận An, B́nh Dương 5551
CT/AC
19/07/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Cục Thuế TP.HCM cho phép   KT1 1
78 82 Cty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam
757848
3700344643  KCN VSip, Thuận An
 B́nh Dương
2007
CT/AC
30/08/2002 01   - nt - Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT3 1
79 84 Xí nghiệp số 4 - Cty Gạch ngói Đồng Nai
8228124, 625133
0300397028
-004
Khánh B́nh, Tân Uyên,
B́nh Dương 
5296
CT/AC
09/07/2002 01   - nt - Cục Thuế TP.HCM cho phép   KT1 1
80 85 Cty TNHH thực phẩm F & N Việt nam
782363, 9141848
3700238821  KCN VSip, Thuận An
 B́nh Dương
2130
CT/AC
18/09/2002 01   - nt - Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT3 1
81 86 Cửa hàng giao dịch VMS-Mobifone Lái Thiêu
759189  ( giải thể )
0100686209
-066
576Nguyễn Trăi, Lái Thiêu
Thuận An, B́nh Dương
3641
TCT/AC
21/10/1998 04   Xí nghiệp in Bưu Điện Tổng Cục Thuế  cho phép   KT1 1
82 87 Cty Cổ phần Xây dựng & Thương mại  TTT
790604
3700365160 A3 số 11, Đ.số 6, KCN
Sóng Thần I, Dĩ An, BD
2535
CT/AC
11/11/2002 01   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT2 1
83 88 Cty TNHH Hsin Mei Kuang Việt Nam
790864
3700371100 Số 3-ĐL Thống nhất, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD 2481
CT/AC
06/11/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT3 1
84 89 Cty TNHH chế biến thực phẩm Tân Tân
781988, 9612268
3700257990 32C ấp Nội Hóa, Dĩ An,
B́nh Dương
2482
CT/AC
06/11/2002 01   - nt - - nt -   KT2 1
85 90 Công ty TNHH MTV XSKT B́nh Dương ( 822941 ) 3700149547 01 Huỳnh Văn Nghệ
TX.TDM, B́nh Dương
2483
CT/AC
06/11/2002 02   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD - nt -   KT1 1
86 92 Cty Thương Mại XNK Thanh Lễ
829525, 829608
3700146458 63 Yersin, TX.TDM,
B́nh Dương
2485
CT/AC
06/11/2002 02   - nt - - nt -   KT1 1
87 93 Cty Xây dựng B́nh Dương
658752, 658753
3700216962 xă Thái Ḥa, Tân Uyên,
B́nh Dương
2633
CT/AC
26/01/2002 01   - nt - - nt -   KT1 1
88 94 Công ty TNHH Toa Việt Nam
8481176, 8481179
3700226914 KCN Tân Định, Bến cát,
B́nh Dương
2695
CT/AC
04/12/2002 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT3 1
89 95 Công ty TNHH Tân Uyên
658888, 658600   
3700216560 xă Thái Ḥa, Tân Uyên,
B́nh Dương
2766
CT/AC
10/12/2002 01   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD - nt -   KT2 1
90 96 Cty TNHH TM & SX Toàn Mỹ B́nh Dương
747263
3700321798 xă Thuận Giao, Thuận An,
B́nh Dương
2800
CT/AC
12/12/2002 01   - nt - - nt -   KT3 1
91 97 Nhà máy gạch Cotto B́nh Dương
710916, 740651
2500161601
-001
 Tân Đông Hiệp, Dĩ An,
B́nh Dương
544
TCT/AC
29/01/2002 02   Công ty in Tài chính Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Hà Nội
  KT3 1
92 98 Công ty Kính nổi VIGLACERA
740902
0100108173
-014
KSX Tân Đông Hiệp,
Dĩ An, B́nh Dương
544
TCT/AC
29/01/2002 02   - nt - - nt -   KT1 1
93 99 Công ty Liên doanh Anova. Bio
782699
3700471585 KCN Vsip, Thuận An,
B́nh Dương
93
CT/AC
13/01/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT3 1
94 100 Doanh nghiệp tư doanh Thiên Bảo
751428 ( giải thể )
3700304175 68C Nội Hóa, B́nh An,
Dĩ An, B́nh Dương 
300
CT/AC
22/01/2003 01   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD - nt -   KT2 1
95 101 NH TM CP Sài G̣n Thương Tín           ( 850505 ) 0301103908
-016
77-79 Đoàn Trần Nghiệp,
TX.TDM, B́nh Dương
636
TCT/NV
30/01/1999 02     Tổng Cục Thuế cho phép   KT1 1
96 102 Công ty Sứ B́nh Dương
710801, 710572
0100108173
-013
KSX Tân Đông Hiệp,
Dĩ An, B́nh Dương
544
TCT/AC
40278
CT/AC
29/01/02

19/12/02
02

01
  Công ty in Tài chính

Phiếu XKHGB Đại lư
Tổng Cục Thuế cho phép

Cục Thuế Hà Nội
  KT1 1
97 103 Cty TNHH Poh Huat Việt Nam
729101, 729103
3700410688 KCN Sóng Thần II,
Dĩ An, B́nh Dương
850
CT/AC
20/03/2003 01   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT3 1
98 104 Cty LD TNHH Kho vận giao nhận Gia Định
732637, 8263197
3700415421 KCN Sóng Thần II,
Dĩ An, B́nh Dương
926
CT/AC
27/03/2003 01   Chi nhánh Cty in Tài chính - nt -   KT1 1
99 105 Cty CP Bê tông 620 Châu Thới
751617, 751413
3700364079 Km 1877, QL 1K, B́nh An,
Dĩ An, B́nh Dương
1095
CT/AC
04/04/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT1 1
100 106 Công ty TNHH Ban Mai
659910
3700328257 Ấp Vĩnh Phước, xă Thái Ḥa, Tân Uyên - BD 1707
CT/AC
26/05/2003 01   Công ty TNHH Daily Full International - nt -   KT2 1
101 107 Cty TNHH Việt Nam Parkerizing
743152, 743153
3700236013 KCN Vsip, Thuận An,
B́nh Dương
1708
CT/AC
26/05/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT3 1
102 108 Chi nhánh Ngân hàng Indovina tại BD
732951  
0300733752
-004
147 Đại lộ Độc lập, KCN
Sóng Thần, Dĩ An, BD
1760
CT/AC
29/05/2003 01   In trực tiếp từ máy vi tính - nt -   KT3 1
103 109 Cty TNHH CN thực phẩm Liwayway VN
743118
3700230195 Số 14 Đ.số 5, KCN Vsip,
Thuận An, B́nh Dương
1761
CT/AC
29/05/2003 01   Xí nghiệp in Tài chính -
Sở Tài chính vật gía TP.HCM
- nt -   KT3 1
104 110 Chi nhánh - Cty TNHH Bayer Việt Nam
892322, 08.7313424
3600359484
-002
Ấp 4, TT Uyên Hưng,
Tân Uyên, B́nh Dương
1762
CT/AC
29/05/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Thay thế CV 1762 CT/AC
ngày 29/05/03
  KT3 1
105 111 Cty Cổ phần B́nh Dương ADN
790737, 732967, 8964112
3700378868 Lô O đường số 6, KCN
Sóng Thần I, Dĩ An, BD
2431
CT/AC
07/07/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT2 1
106 112 Cty TNHH Han Young Việt Nam
782925
3700464034 48Đ.lộ Độc lập, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
2709
CT/AC
28/07/2003 01   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD - nt -   KT3 1
107 113 Cty TNHH Gold Roast Việt Nam
757243
3700339065 Số 7, Đ.số 2, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
2880
CT/AC
06/08/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT3 1
108 114 Công ty Văn hóa tổng hợp
822062
3700144450 211 CMT8, Phú Cường
TX.TDM, B́nh Dương
2929
CT/AC
12/08/2003   03 Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD Cục Thuế tỉnh BD cho phép   KT1 1
109 115 Sở Giao thông vận tải
828002, 822366
27110210 Đường 30/4, Phú Thọ
TX.TDM, B́nh Dương
3514
CT/AC
28/08/2003   02   - nt -   KT1 1
110 116 CN Cty CP Bảo Hiểm Petrolimex tại BD
820355
0100110768
-016
Số 8 CMT8 , Phú Thọ
TX.TDM, B́nh Dương
39566
CT/AC
13/12/2002 01   Cty du lịch TM Quảng cáo Hà Việt Cục Thuế TP Hà Nội   KT1 1
111 117 Cty TNHH Gốm sứ Giang Tây
740585
3700341265 DT743, B́nh Phước B
B́nh Chuẩn, Thuận An,BD
3199
CT/AC
01/09/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT3 1
112 118 Cty TNHH Thương mại Quang Anh
816290, 8384434
3700333169 Ṭa nhà U&I, số 9 đô thị Chánh Nhgĩa, TX.TDM,BD 3526
CT/AC
26/09/2003 01   - nt - - nt -   KT2 1
113 119 Cty TNHH Bột sơn Jotun Việt Nam
719391, 9302585
3700427071 Ấp B́nh Phú, B́nh Chuẩn
Thuận An, B́nh Dương
3655
CT/AC
06/10/2003 01   - nt - - nt -   KT3 1
114 120 Cty TNHH Perstima Việt Nam
784090
3700444535 Số 15, Đ.số 6, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
3656
CT/AC
06/10/2003 01   - nt - - nt -   KT3 1
115 121 Cty TNHH Konica Minolta Manufacturing ( 756630 ) 3700321389 Số 1, Đ.số 4, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
4138
CT/AC
07/11/2003 01   - nt - - nt -   KT3 1
116 122 Cty Dược và Vật tư Y tế ( 822014 ) 3700683163 228 Đại lộ BD, Phú Thọ,
TX.TDM, B́nh Dương
274 CT/AC 13/01/06 03   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 02 loại HĐ, 01 phiếu
 XK KVCNB
  KT1 1
117 123 Cty TNHH Ắc quy GS Việt Nam           ( 756360 - 756361 ) 3700255457 Số 18, Đ.số 3, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
4374
CT/AC
24/11/2003 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn - nt -   KT3 1
118 124 Công ty TNHH Clariant Việt Nam             ( 743162 ) 0302974993 Số 3, Đ.số 2, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
4591
CT/AC
10/12/2003 01   - nt - - nt -   KT3 1
119 125 Xí nghiệp Super Foam Việt Nam                 ( 753707 - 753708 ) 3700230149 E 4 - KCN Việt Hương
Thuận An, B́nh Dương
4889
CT/AC
30/12/2002 01   Chi nhánh Cty in Tài chính - nt -   KT3 1
120 126 CN Ngân hàng LD Vid Public B́nh Dương  0100112733
-004
DT743, B́nh Ḥa,
 Thuận An,B́nh Dương
203
CT/AC
15/01/2004 01   Hóa đơn in từ máy vi tính     KT3 1
121 127 Công ty Cổ phần xây dựng B́nh Dương    ( 658753 ) 3700546632 DT747, Tân Ba, Thái Ḥa,
 Tân Uyên, B́nh Dương
540
CT/AC
13/02/2004 01   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD Số 1, Huỳnh Văn Nghệ,
P. Phú Lợi, TX.TDM, BD 
  KT1 1
122 128 Cty TNHH Công nghiệp dệt Huge - Baboo
566566
3700439983 KCN Mỹ Phước, Bến Cát,
B́nh Dương
541
CT/AC
13/02/2004 01   Cty Xổ số kiến thiết dịch vụ BD - nt - T.7 KT3 1
123 129 Công ty Mỹ phẩm Avon Việt Nam 3700521483  Đường số 2, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
716
CT/AC
25/02/2004 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
T.7 KT3 1
124 130 Công ty TNHH Dehao Textile VN
757357
3700352443 Số 3, Đ.số 4, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
226
CT/AC
19/01/2004 01   - nt - - nt -   KT3 1
125 131 Công ty TNHH Jin Yih Chung
718188
3700516042 D7,8 - KCN Việt Hương
Thuận An, B́nh Dương
886
CT/AC
08/03/2004 01   - nt - - nt - T.7 KT3 1
126 132 CN - Cty TNHH ACecook Việt Nam
711104
0300808687
-005
xă An Phú, Thuận An,
 B́nh Dương
1288
CT/AC
24/03/2004 01   Chi nhánh Cty in Tài chính TP.HCM 132 Đường Cộng Ḥa, P4,
Q.Tân B́nh, TP.HCM
  KT3 1
127 133 Chi nhánh BD - Nhân Hàng TM CP Đông Á 0301442379
-017
15Đinh Bộ Lĩnh, Ph. Cường
 TX TDM, B́nh Dương
636
TCT/NV
30/01/1999 01   Hóa đơn in từ máy vi tính     KT1 1
128 134 Công ty TNHH Đông Nam Việt 3700538504 KCN Mỹ Phước, Bến Cát
 B́nh Dương
1286
CT/AC
24/03/2004 01   Cty TNHH T.Mại & SX
Nguyên  Xương Thịnh
22 Tôn Thất Thuyết, F16,Q4
21A-21A1, Lũy Bán Bích,
P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú
  KT2 1
129 135 Công ty TNHH Yin Hwa Việt Nam
783185
3700474730  Đ.số 2A, KCN Đồng An  
Thuận An, B́nh Dương
1718
CT/AC
09/04/2004 01   - nt - - nt -   KT3 1
130 136 Cty TNHH Shuan Hwa Industrial Việt Nam
784366
3700497262 19Đ.lộ Độc lập, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
1916
CT/AC
20/04/2004 01   Cty TNHH T.Mại & SX
Nguyên  Xương Thịnh
22 Tôn Thất Thuyết, F16,Q4
21A-21A1, Lũy Bán Bích,
P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú
  KT3 1
131 137 Công ty TNHH HuTaMaKi Việt nam
784469
3700495434 Số 22, Đ.số 8, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
1956
CT/AC
21/04/2004 01   - nt - - nt -   KT3 1
132 138 Công ty TNHH Asia Paint Việt Nam
743627
3700255658  15,16 - KCN Việt Hương
Thuận An, B́nh Dương
2497
CT/AC
25/05/2004 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
  KT3 1
133 139 Cty TNHH Mhe - Demag Việt nam
784080
3700514944 Số 15, Đ.số 2, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
2055
CT/AC
28/04/2004 01   - nt - - nt -   KT3 1
134 140 Công ty Cổ phần Hưng Vượng
755517
3700560531 Nguyễn Văn Tiết, TT
Lái Thiêu, Thuận An, BD
2057
CT/AC
28/04/2004 01   Cty TNHH T.Mại & SX
Nguyên  Xương Thịnh
22 Tôn Thất Thuyết, F16,Q4
21A-21A1, Lũy Bán Bích,
P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú
  KT2 1
135 141 Công ty Cổ phần Vĩnh Khánh
751501
3700510650 Ấp Châu Thới, B́nh An,
Dĩ An, B́nh Dương
2056
CT/AC
28/04/2004 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
T.6 KT2 1
136 142 Công ty Arysta Agro Việt Nam
710414
3700347429 Số 26, Đ.số 26, KCN  
Sóng Thần II, Dĩ An, BD
2311
CT/AC
12/05/2004 01   - nt - - nt - T.7 KT3 1
137 143 Công ty Yang Lin Global Việt Nam
732956
3700401059 Số 5, Đ.số 20, KCN  
Sóng Thần II, Dĩ An, BD
2310
CT/AC
12/05/2004 01   Cty TNHH T.Mại & SX
Nguyên  Xương Thịnh

21A-21A1, Lũy Bán Bích,
P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú
T.7 KT3 1
138 144 Công ty Cổ phần Cảng B́nh Dương
08.7325674
3700546488 QL1A, Dĩ An, B́nh Dương 2573
CT/AC
27/05/2004 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
T.6 KT2 1
139 145 Xí nghiệp Highland Dragon
790201
3700303100 Số 15, Đường số 6, KCN  
Sóng Thần I, Dĩ An, BD
2796
CT/AC
08/06/2004 01   Cty TNHH T.Mại & SX
Nguyên  Xương Thịnh

21A-21A1, Lũy Bán Bích,
P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú
T.7 KT3 1
140 146 Công ty TNHH Kian Joo Can
782292
3700404116 17ĐL Độc lập,KCN VSip 
TA, BD
2921
CT/AC
15/06/2004 01   Chi nhánh Cty in Tài chính 132 Đường Cộng Ḥa, P4,
Q.Tân B́nh, TP.HCM
T.8 KT3 1
141 147 CN - Cty TNHH XD và CB Kinh Đô
760181
0301442121
-003
Khu phố B́nh Ḥa, TT
Lái Thiêu, Thuận An, BD
3084
CT/AC
25/06/2004 01   - nt - - nt - T.9 KT2 1
142 148 CN - Cty cho thuê Tài chính II tại BD
737535
0301472214
-003
Số 133 Đ.lộ Độc lập, KCN Vsip, Thuận An, BD 3300
CT/AC
07/07/2004 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
T.8 KT1 1
143 149 CN - Cty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông
859924
0303099446-006 29/13 Đại lộ B́nh Dương
TX.TDM, BD
4485
CT/AC
15/05/2004 01   CV của Cục Thuế TP.HCM
chấp Thuận
  T.7 KT2 1
144 150 Cty TNHH Box Pak Việt Nam
784490
3700509422 Số 22 Đ.lộ Hữu Nghị, KCN Vsip, Thuận An, BD 3494
CT/AC
21/07/2004 01   Cty TNHH T.Mại & SX
Nguyên  Xương Thịnh
22 Tôn Thất Thuyết, F16,Q4
21A-21A1, Lũy Bán Bích,
P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú
T.8 KT3 1
145 151 Siêu Thị VINA TEX B́nh Dương
859994
0100100008
-022
Lầu 2, Thương Xá, P.Cường
TX.TDM, B́nh Dương
3660
CT/AC
02/08/2004 01   Hóa đơn in từ máy vi tính   T.8 KT1 1
146 152 Cty Procter & Gamble Đông Dương 3700233125 Tầng 6, Diamond Plaza
34Lê Duẫn, Q.I, TP.HCM
3764
CT/AC
06/08/2004 01   Cty TNHH T.Mại & SX
Nguyên  Xương Thịnh
22 Tôn Thất Thuyết, F16,Q4
21A-21A1, Lũy Bán Bích
  KT3 1
147 153 Cty Pemar Labels Việt Nam
784544
3700569830 Số 5 đường số 2, KCN Vsip Thuận An, BD 4202
CT/AC
07/09/2004 01   - nt - - nt -   KT3 1
148 155 Cty Công nghiệp thực phẩm á Châu
08.8979797 - 0650.411412
3700150020 Đồng An, B́nh Ḥa
Thuận An, BD
4848
CT/AC
13/10/2004 01   Cty TNHH giấy in vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
  KT2 1
149 154 Cty TNHH Inchem Việt Nam
747343
3700346954 Ḥa Lân, Thuận Giao
Thuận An, BD
4924
CT/AC
15/10/2004 01   - nt - - nt -   KT3 1
150 156 Công ty Srithai Việt Nam ( 790023 - 790024 ) 3700255640 Số 9 đường số 2 KCN Sóng  5716 CT/AC 30/11/2004 01   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT3 1
1
151 157 Cty TNHH Techbond Việt Nam                 ( 770717 ) 3700424401 Ấp 4-Xă An Phú, Thuận An, B́nh Dương 5265 CT/AC 11/04/2004 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT3 1
152 158 Cty TM -DV Thuận Giao 3700552234 1/88 Ấp Ḥa Lân, Thuận giao, Thuận An- BD 5265 CT/AC 11/04/2004 1   Hóa đơn in từ máy tính tiền       1
153 159 Ngân hàng TM CP Á Châu 0301452948-017 10/20 Đại lộ B́nh Dương, TX TDM BD 6397 TCT/AC 30/12/2004 3   In trực tiếp từ máy tính TCT cho phép     1
154 160 DNTN Hương Nguyễn ( 824525 ) 3700398705 10B, Lư Thường Kiệt,Phú Cường TDM, BD 1078 CT/AC 03/01/2005 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Tân Phú, TPHCM     1
155 161 Công ty TNHH Edson International           ( 784620 ) 3700501663 17-Vsip, đường số 8, KCN Vsip, Thuận An,BD 1431 CT/AC 15/3/05 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Tân Phú, TPHCM     1
156 162 CN Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện tại B́nh Dương ( 898709 ) 0100774631-012 Tổ 16, khu 1, ĐLBD,P.Phú Cường 793 TCT/AC 02/05/1999 2   Công ty CP in Bưu điện 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội   KT1 1
157 163 Công ty CP KD và ĐT B́nh Dương 3700504583 Thới Ḥa-Bến Cát, B́nh Dương 2923 CT/AC 05/12/2005 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT1 1
158 164 Công ty thép CN Golden Win 3700603383 Số 27, đường số 8, KCN Vsip 2922 CT/AC 05/12/2005 1   Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
159 165 CN Công ty CP Bảo hiểm Nhà Rồng tại BD ( 871368 - 837108 ) 0301458065-008 Hiệp Thành, TX.TDM
B́nh Dương
7227 CT/AC    ( HCM ) 24/7/04 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT1 1
160 166 Công ty TNHH Latitude Tree VN              ( 731386 - 387 - 388 ) 3700362988 KCN Sóng Thần II,
Dĩ An, B́nh Dương
3251 CT/AC 27/5/05 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT3 1
161 167 Công ty TNHH RK Resources               ( 534556 ) 3700422115 Lai Uyên, Bến Cát, BD 3252 CT/AC 27/5/05 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT3 1
162 168 CN Công ty than Miền Nam tại BD 0300383956-009 Thạnh Phước, Tân Uyên, BD 4660 TCT/AC 12/07/1998 1   Cty in Tài Chính TCT, Cục thuế TP HCM   KT1 1
163 169 Công ty Terraco VN ( 820100 ) 3700231505 Phú Ḥa, TX.TDM, BD 3726 CT/AC 16/6/05 1   Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
164 170 Công ty TNHH Hercules ( VN )                 ( 787774 ) 3700579282 32-đường số 4, KCN Việt Nam - Singapore 3942 CT/AC 30/06/05 1   Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
165 171 Công ty CP Serrano VN ( 755094 ) 3700229601 Số 6, Đại lộ Tự do, KCN VN- Singapore 3943 CT/AC 30/6/05 1   Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1 Ngọc Hoa
166 172 Công ty TNHH Paxar VN ( 784021 ) 3700482964 Số 18, đường số 2, KCN Việt Nam - Singapore 3950 CT/AC 30/6/05 1   Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
167 173 Công ty TNHH Kpack ( 716205 ) 3700635434 Lô 5, KCN Việt Hương, Thuận An, BD 3944 CT/AC 30/6/05 1   Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
168 174 DNTN B́nh Phương 3700143898 Phú Lợi, TX TDM, BD 4015 CT/AC 07/05/2005 1 Vé xe buưt Công ty XSKT DV B́nh Dương     CCT.TX 1
169 175 Công ty TNHH Kotiti VN ( 737367 ) 3700610020 Lô K, đường số 2, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD 4310 CT/AC 14/7/05 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT3 1
170 176 Công ty CP thức ăn DD Nutifarm               ( 738888 - 738777 ) 3700499598 KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, BD 4464 CT/AC 21/7/05 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT2 1
171 177 Công ty SX-TM Tân Chánh Nguyên          ( 742743 ) 3700377180 3A/15 Trần Hưng Đạo, Dĩ An, BD 4567 CT/AC 25/7/05 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT2 1
172 178 Công ty TNHH San Miguel Pure Foods     ( VN ) 564148 - 564462 3700223494 Ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Bến Cát, BD 5071 CT/AC 16/8/05 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT3 1
173 179 CN Cty CP Vitaly - NM gạch men Vitaly ( 0650788347 - 088152992 ) 0300398078 - 003 Ấp B́nh Phú, B́nh Chuẩn
Thuận An, B́nh Dương
8219 CT/AC 14/7/05 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn Cục Thuế TP HCM   KT1 1
174 180 Cty SX TM Khải Hoàn ( 790416 ) 3700319975 Số 36- đường số 6 KCN Sóng Thần II, Dĩ An 5279 CT/AC 24/8/05 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT2 1
175 181 Công ty CP Giao nhận VT Đông Dương    ( 712714 ) 3700645785 3/4, khu 7, Phú Ḥa, TDM 4995 CT/AC 08/11/2005 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT2 1
176 182 Công ty CP Việt Thái ( 788869 - 788861 ) 3700538543 KCN Tân Phước Khánh, Tân Uyên 5312 CT/AC 25/8/05 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT2 1
177 183 Công ty CP kính Nghệ Thuật                     ( 0650768094 - 082650906 ) 3700644189 Đường 2B, lô 4-5 KCN Đồng An, Thuận An 5634 / CT-AC 09/08/2005 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT2 1
178 184 Cty CP kinh doanh và phát triển B́nh Dương   ( 833284 - 816299 ) 3700413826 Đường D8, KĐT Chánh Nghĩa, TX TDM, BD 5987 /CT-AC 27/9/05 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT1 1
179 185 HTX vận tải Thuận Thành ( 659708 ) 3700663262 Xă Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, BD 6446 / CT-AC 19/10/05 1 Vé xe buưt Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   CCT.TU 1
180 186 CN Cty CP y dược phẩm Vimedimex Tại BD ( 756312 ) 0300479760-003 23 ĐL Độc lập, KCN Việt Nam- Singapore 8017 / CT-AC 23/12/05 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT1 1
181 187 Công ty TNHH An Hưng Tường               ( 560706 )  3700256179 Ấp 3, xă Tân Định, Bến Cát, BD 7965 /CT -AC 21/12/05 1   Cty in Tài Chính Chi nhánh TP HCM 132 đường Cộng Ḥa, P.4, Q.B́nh Thạnh, TP HCM   KT2 1
182 188 Công ty TNHH VN Chuan Li Can Manufacturing 3700416577 Số 07, đường 19, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD 8018 / CT-AC 23/1/05 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT3 1
183 189 DNTN DV - TM Hải Long                     ( 791892 ) 3700525488 TT TM Sóng Thần, ĐL Độc Lập, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD 214 / CT-AC 01/12/2006 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
184 190 Chi nhánh bảo hiểm AAA B́nh Dương              ( 813099 ) 0303705665 - 002 231 Đại lộ BD, Phú Thọ, TDM BD 12819 CT/AC     ( HCM ) 27/10/05 1   Công ty VH tổng hợp Bến Thành 142 Pasteur-Q1, TP HCM   KT2 1
185 191 Công ty TNHH Sun Steel ( 742777 ) 3700236207 ĐT743, Ấp Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD 828 /CT-AC 27/06/2256 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT3 1
186 192 Siêu Thị VINA TEX Dĩ An
735136
0100100008-030 Tầng 1, chợ trung tâm thị trấn Dĩ An 1160/CT-AC 28/02/06 1   In từ máy tính tiền     KT1 1  
187 193 Cty TNHH Far East Foam VN 3700618478 3B, xă Khánh B́nh, Tân Uyên, BD 1522/CT-AC 03/10/2006 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P Tân Thới Ḥa, Q. Tân Phú    KT3 1
188 194 Cty CP TM Sabeco Miền Đông 3700696229 87-ĐL B́nh Dương,TX TDM 1840/CT-AC 27/03/06 1   Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT1 1  
189 195 CN Cty CP giấy Tân Mai 3600260196-006 Ấp Trung Thắng, B́nh Thắng
Dĩ An, BD
406/CT
AC
17/03/06     - nt - Cục Thuế đồng Nai   KT1 1  
190 196 CN Cty CP TM - XNK Thủ Đức 0301444626-028 Ấp 1, xă Hội Nghĩa, Tân Uyên, BD 14385 CT-AC 30/11/05 1    -nt - Cục Thuế TP HCM   KT2 1  
191 197 Cty TNHH Green Cross 3700539025 28 ĐL Tự Do, KCN VN - Singapore 2134/CT-AC 04/05/2006 1   Cty CP VH tổng hợp Bến Thành 142-Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1,TP HCM   KT3 1
192 198 Cty TNHH Han Soll Vina ( HSV )     732930 3700386410 Đường số 6, KCN Sóng Thần I 2260/CT-AC 04/10/2006 1   Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT3 1
193 199 Siêu thị Vinatex Lái Thiêu ( 760836 ) 0100100008-033 Tầng 1, chợ trung tâm thị trấn Lái Thiêu 2261/CT-AC 04/10/2006 1   In từ máy tính tiền     KT1 1  
194 200 Cty SX-TM hóa keo B́nh Thạnh            ( 789992 ) 3700589393 Ấp B́nh Phước B, xă B́nh Chuẫn, Thuận An 2524/CT-AC 19/4/06 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT1 1  
195 201 Công ty TNHH Unza VN ( 743971 ) 3700262165 Số 7, đường số 4, lô D11, KCN Vsip 2578/CT-AC 20/4/06 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT3 1
196 202 Cty CP TM và du lịch B́nh Dương 3700144838 02-Phạm Ngũ Lăo, Hiệp Thành, TX TDM 3016/CT-AC 05/08/2006 1   Công ty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   KT1 1  
197 203 CN Bảo hiểm Nam B́nh Dương            ( 732828 ) 0101527385-065 123-Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 3498/TCT/PCCS 25/10/04 1   Công ty in Tài Chính       1  
198 204 Chi nhánh 1- Công ty TNHH Long Thuận ( 3728939 ) 3700542719-001 27/11-ĐT 743, xă Tân Đông Hiệp, Dĩ An-BD 3205/CT-AC 16/05/06 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.DA 1  
199 205 Cty CP TP Dinh Dưỡng ( 567458 ) 3700521162 Lô E3-E4, KCN Mỹ Phước, Bến Cát 3304/CT-AC 19/05/06 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT2 1  
200 206 Cty TNHH Johnson Controls VN          ( 767519 ) 3700686615 Số 1, Đ.số 4, KCN VSip 
Thuận An, B́nh Dương
3412/CT-AC 26/05/06 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, Đ.số 8, KCN Vsip   KT3 1
201 207 Cty TNHH XD-KD CSHT cao su Việt Nam ( 657212 ) 3700620195 Ấp 1A, xă Vĩnh Ḥa, Phú Giáo, BD 3788/CT-AC 06/08/2006 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1  
202 208 Cty TNHH Cpac Monier VN                  ( 767581 ) 3700641886 Số 9, Đ.số 10, KCN Vsip,Thuận An 3785/CT-AC 06/08/2006 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, Đ.số 8, KCN Vsip   KT3 1
202 209 Cty TNHH Hempel VN ( 767636 ) 3700704208 Số 22, Đ.số 4, KCN Vsip, Thuận An,BD 3786/CT-AC 06/08/2006 1   Công ty TNHH SX & TM Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
203 210 Cty TNHH CN Chung Lương                 ( 788688 ) 3700341025 Khu SX B́nh Chuẫn, Thuận An, BD 3961/CT-AC 16/06/06 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
204 211 DNTN Ngọc Hải 3700333225 21/34, Ḥa Lân, Thuận Giao, Thuận An 4110/CT-AC 23/06/06 1   Cty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   CCT.TA 1  
205 212 Cty CP Thức ăn chăn nuôi Đông Dương 3700567424 Lô G-18, KCN Mỹ Phước, Bến Cát-BD 4226/CT-AC 29/06/06 1   Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT2 1  
206 213 Cty TNHH SX & TM Hà An                  ( 640792- 641255 ) 3700599666 Tổ 3, KP 5, TT Uyên Hưng, Tân Uyên-BD 4332/CT-AC 07/03/2006 1   Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   CCT.TU 1  
207 214 Cty TNHH Fanny VN ( 717495 ) 3700649116 Lô C1, KCN Việt Hương, Thuận An, BD 4338/CT-AC 07/03/2006 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
208 215 Cty DV CN thuốc lá B́nh Dương          ( 824735 ) 3700146049 609- Lê Hồng Phong, Phú Ḥa , TX TDM 4573/CT-AC 14/7/06 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1  
209 216 Công ty TNHH Úc Thái B́nh Dương    ( 513382 ) 3700564293 Ấp 3, xă Tân Định, Bến Cát, BD 4833/CT-AC 24/7/06 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
210 217 Công ty PH phim và CB ( 823794 ) 3700703162 Thích Quăng Đức, TX TDM, BD 4692/CT-AC 19/7/06 1   Công ty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   KT1 1  
211 218 Công ty TNHH DIC ( VN )                    ( 767357 ) 3700626944 31,Đ/số 6, KCN VN - Singapore 4410/CT-AC 07/07/2006 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT3 1
212 219 Công ty TNHH CN chính xác VIE WOEI  3700423486 Số 7, đường số 18, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD 4939/CT-AC 26/07/06 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
213 220 Công ty TM-DV Thế Gia ( 743177 ) 3700557306 2/8 QL 13, Vĩnh Phú, Thuận An, BD 5184/CT-AC 08/07/2006 1   Công ty CP Viễn Đông 126, Âu Cơ, P.14, Q. Tân B́nh, HCM   CCT.TA 1  
214 221 Công ty Linfox Logistics VN                 ( 8.295334 ) 3700692792 2-Vsip, đ/số 3-KCN Việt Nam - Singapora 5896/CT-AC 09/08/2006 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT3 1
215 222 Công ty CP thực phẩm La Chi               ( 08.997215 ) 3700719282 22, Đ số 6, KCN Sóng Thần I, Dĩ An 5988/CT-AC 09/12/2006 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, TP HCM   KT2 1  
216 223 CN B́nh Dương-Cty cửa sổ Châu Âu   ( 641551 ) 2500217526-003 T.Trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, B́nh Dương 6250/CT-AC 25/9/2006 1   CN Cty in Tài Chính 132-đường Cộng Ḥa, P.4. quận B́nh Thạnh, TP HCM   KT3 1
217 224 NH LD Việt Thái-CN B́nh Dương        ( 859234 ) 0301237997-005 228-Yersin, P.Phú Cường, TX TDM 6319/CT-AC 27/9/2006     In từ máy vi tính       1  
218 225 Công ty TNHH URC VN ( 767010 ) 3700549827 Số 26, Đ/số 6, KCN VN - Singapore, Thuận An - BD 6318/CT-AC 27/9/2006 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
219 226 Cty khí CN Messer VN ( 756700 ) 3700262207 Số 21, Đsố 3, KCN Vsip Thuận An-BD 7143/CT-AC 11/01/2006 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 8, Đsố 8, KCN Việt Nam - Singapore   KT3 1
220 227 TT hoạt động Thanh Niên  ( 859711 )  3700533739 486-CM tháng 8. P.Cường, TX TDM 7145/CT-AC 11/01/2006 1 ( vé hồ bơi ) Cty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   CCT.TX 1
221 228 Cty TNHH Chin Shin ( 558188 ) 3700548238 Đường D9, KCN Mỹ Phước, Bến Cát-BD 7196/CT-AC 11/02/2006 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, Đ số 8, KCN Việt Nam - Singapore   KT3 1
222 229 Cty TNHH Saigon Technology Class    ( 767333 ) 3700610045 Số 11, Đsố 10, KCN VN-Singapore 7197/CT-AC 11/02/2006 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
223 230 Cty CP sứ Thiên Thanh ( 788331 ) 300385255 Cụm SX B́nh Chuẩn Thuận An, B́nh Dương 7198/CT-AC 11/02/2006 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1
224 231 NH LD Shinhan Vina- CN BD               ( 737684 ) 0301222447-002 Số 1- xa lộ Trường Sơn, Dĩ An- BD 7195/CT-AC 11/02/2006 1   In từ máy tính tiền     KT3 1
225 232 HTX VT đường bộ TX TDM                  ( 824050 ) 3700277958 52-Vơ Thành Long, P.Cường, TX TDM 7403/CT-AC 11/09/2006 1 Vé xe buưt Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, Đ số 8, KCN Việt Nam - Singapore   CCT.TX 1
226 233 Cty TNHH Việt Pháp QT ( 728636 ) 3700748847 Đường 26, KCN Sóng Thần II-Dĩ An, BD 7541/CT-AC 15/11/2006 1   Chi nhánh Cty in Tài Chính 132- đường Cộng Ḥa, Q.Tân B́nh, TP HCM   KT2 1
227 234 Cty CP Sao Mai Sài G̣n ( 792424 ) 3700572657 Ga Sóng Thần, ấp B́nh Đường, An B́nh, Dĩ An 7595/CT-AC 16/11/2006 1   Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   CCT.DA 1
228 235 CN B́nh Dương- NH TM CP Quốc Tế ( 858738 ) 0100233488-007 Số 416-CM tháng 8, Phú Cường, TX TDM 7599/CT-AC 16/11/2006 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
229 236 NH TP cổ phần An B́nh ( 872218 )  0301412222-005 470-ĐL B́nh Dương, Hiệp Thành, TX TDM 7600/CT-AC 16/11/2006 1   In từ máy tính tiền     KT1 1
230 237 HTX vận tải Bến Cát 3700248530 Ấp 2, TT Mỹ Phước, Bến Cát-BD 7842/CT-AC 29/11/2006 1 Vé xe buưt Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, Đ số 8, KCN Việt Nam - Singapore   CCT.BC 1
231 238 NH ĐT và PT Việt Nam                          ( CN Thuận An )   ( 782144 ) 0100150619 - 092 01.07-08 đường số 3, KCN Vsip 8301/ CT-AC 14/12/06 12   In từ máy tính tiền     KT1 1
232 239 Cty thức ăn gia súc Lái Thiêu                 ( 755630 ) 3700149709 48B, QL 13, TT Lái Thiêu, T/An-BD 8410/CT-AC 18/12/06 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
233 240 CN Cty SX hàng tiêu dùng B́nh Tiên tại B́nh Dương ( 858775 ) 0301340497-031 101 Đoàn Trần Nghiệp, P.Phú Cường, TDM 6667/CT-AC 26/8/02           ( HCM ) 1   CN Cty in Tài Chính 132-đường Cộng Ḥa, P.4. quận B́nh Thạnh, TP HCM   KT2 1
234 241 CN Cty TM-DV Đông Hưng tại BD     ( 897868 ) 0301056158-007 215A- Yersin, P.Cường, TX TDM - BD 8599 CT/AC 26/12/06     In từ máy tính tiền     KT1 1
235 242 Cty CP Đá núi nhỏ ( 751515 ) 3700762471 Xă B́nh An, Dĩ An-BD 8762/ CT-AC 29/12/06 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1
236 243 CN Cty CP gas Sài G̣n-NM SX b́nh áp lực Mỹ Phước ( 567911 ) 0302110538-003 D-3B-KCN Mỹ Phước 2, BC -BD 8734/ CT-AC 29/12/06 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
237 244 Cty TNHH SX hàng gia dụng ICP          ( 737528 )                                                  3700579324 Số 3, ĐS 5, KCN Sóng Thần I, Dĩ An 07/ CT-AC 01/02/2007 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
238 245 CN Cty TNHH 1 Thành Viên CN HC mỏ Vinacomin Tại BD ( 0918040289 ) 0100101072-037 Ấp 33-xă Thường Tân- Tân Uyên -BD 4660 TCT/AC, 2408/CT-AC 7/12/1998,   13/3/06 1   CN Cty in Tài Chính 132-đường Cộng Ḥa, P.4. quận B́nh Thạnh, TP HCM   KT1 1
239 246 CN Cty TNHH Đại Phúc ( 780522 ) 03032334425-001 Ấp Tân Ḥa, Đông Ḥa, Dĩ An, B́nh Dương 266/CT-AC 15/01/07 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
240 247 Hợp tác xă vận tải B́nh Dương             ( 3822577 ) 3700277965 số 22, Vơ Thành Long, P.Phú Cường, TX TDM 273/CT-AC 15/01/07 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip 0 CCT.TA 1
241 248 Cty TNHH Hồng Vận ( 737346 ) 3700629631 12 C, đường số 10, KCN Sóng Thần I, Dĩ An 418/CT-AC 19/01/07 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
242 249 CN ngân hàng Ngoại thương Sóng Thần ( 087241627 ) 0100112437-044 Số 01, xa lộ  Trường Sơn, xă An B́nh, Dĩ An, BD 12962 TC/TCT 12/09/2003 7   In từ máy tính tiền     KT1 1
243 250 Cty Asia Packaging Industries  3700696204 Lô E12, đường NA3, KCN Mỹ Phước II 434/CT-AC 22/1/07 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
244 251 Cty LD Sabmilles VN 3700736520 Lô A, KCN Mỹ Phước II, Bến Cát-BD 572/CT-AC 26/1/07 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
245 252 CN Cty TM và ĐT Thiên Minh - Siêu thị Fivimart 0303809960-001 435, Đại Lộ B́nh Dương, Phú Cường, TX TDM 621/CT-AC 29/1/07 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
246 253 Cty TNHH ICI VN ( 567759 ) 3700687873 Lô E1-CN, KCN Mỹ Phước II- Bến Cát 740/CT-AC 02/01/2007 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT3 1
247 254 Cty TNHH một thành viên May mặc B́nh Dương ( 755579 ) 3700769438 Ấp B́nh Đức, B́nh Ḥa, Thuận An - BD 790/CT-AC 02/02/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1
248 256 CN  NH Ngoại thương - khu CN           ( 710722 ) 0100112437-065 DT 743-KCN Sóng Thần II 757/CT-AC 02/08/2007 1   In từ máy tính tiền     KT1 1
249 257 Cty TNHH Thanh Lễ ( 811575 ) 3700144669 414/3B-KP Thạnh B́nh, TT An Thạnh 1304/CT-AC 03/05/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
250 258 Cty TNHH Cường Lâm ( 750902 ) 3700152194 46/21, Đông Ḥa, Dĩ An, B́nh Dương 1549/CT-AC 19/3/07 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
251 259 NH TM CP Đông Nam Á ( 716059 ) 0200253985- 008 Ấp Ḥa Lân, Thuận Giao, Thuận An 1747/CT-AC 27/3/07 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
252 260 Cty TNHH nhà hàng KS Thắng Lợi      ( 823494 ) 3700595943 121- Thích Quảng Đức, PC, TX TDM 1769/CT-AC 27/3/07 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   CCT.TX 1
253 261 Cty TNHH Han Young Vina Chemical ( 769045 ) 3700711389 Số 32, ĐS 3, KCN VN- Singapore 1797/CT-AC 29/3/07 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
254 262 HTX KD khai thác và QL chợ Dĩ An     ( 734827 ) 3700635787 Nguyễn An Ninh, KP B́nh Minh 1, Dĩ An, BD 2149/CT-AC 04/09/2007 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   CCT.DA 1
255 263 Cty CP Siêu Thanh - CN B́nh Dươn     ( 870778 ) 0302563707 -008 22/14 ĐL B́nh Dương, Phú Thọ, TDM 2323/CT-AC       ( HCM ) 15/3/07 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM     1
256 264 Cty Young Il Vina Leather ( 273801 ) 3700732533 Khu 5- TT Dĩ An, BD 2606/AC-AC 24/4/07 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip     1
257 265 CN BD - Cty CP BH Tân Hoàn Cầu     ( 871441 ) 0304422444 - 008 514 Khu I, Hiệp Thành, TX TDM 10615/CT-AC    ( HCM ) 23/10/06 1   Chi nhánh Cty in Tài Chính 132- đường Cộng Ḥa, Q.Tân B́nh, TP HCM     1
258 266 Cty CP PT Quốc Tế Chang Hong          ( 625388 ) 3700442513 Tân Mỹ, Thái Ḥa - Tân Uyên 3008/CT-AC 14/5/07 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip     1
259 267 CN B́nh Dương - Công ty TNHH Viễn thông FPT Miền Nam  ( 251515 ) 0305617774-006 217B, Yersin, Phú Cường, TX TDM 3201/CT-AC 21/5/07 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM     1
260 268 Công ty TNHH Maico ( 710045 ) 3700308324 Ấp 4, xă An Phú, Thuận An, BD 3208/CT-AC 21/5/07 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM     1
261 269 Công ty TNHH cơ khí GTVT Phú Lợi  3700661681 Ấp 1, Định Ḥa, TX TDM 3220/CT-AC 21/5/07 1   Công ty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM     1
262 270 Công ty Greenriver Wood & Lumber VN 3700338939 Ấp 1B, xă An Phú, Thuận An, BD 3898/CT-AC 14/6/07 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM     1
263 271 Công ty TNHH Thermtrol ( Vsip )         ( 782873 ) 3700483414 Số 12, đường số 2, KCN VN- Singapore 3678/CT-AC 06/07/2007 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip     1
264 272 Nhà máy gạch ngói Việt Đức                 ( 641067 ) 0300397028 - 005 KP 4, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, BD 4021/CT-AC 20/6/07 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM     1
265 273 Cty TNHH Henkel VN ( 747122 ) 3700333088 Lô H6, KCN Việt Hương- Thuận An 4022/CT-AC 20/6/07 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip     1
266 274 Công ty CP Tri Be Co B́nh Dương      ( 768780 ) 3700745123 KCN Việt Nam - Singapore 4070/CT-AC 21/6/07 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM     1
267 275 Công ty TNHH dây cáp điện Taisin 3700727886 20 Vsip II, đường số 2, KCN VN-Singapore II, khu LH đô thị BD, Bến cát, BD 4223/CT-AC 27/6/07 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip     1
268 276 Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương ( 558006 ) 3700520987 D15, KCN Mỹ Phước, Bến Cát - B́nh Dương 4428/CT-AC 07/05/2007 1   Công ty TNHH SX & TM Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM     1
269 277 Siêu thị Vinatex Mỹ Phước I 100100008 Chợ Mỹ Phước, KCN MP I, Bến Cát, BD 3778/CT-AC 06/11/2007 1   In từ máy tính tiền       1
270 278 Cty TNHH MTV dược phẫm OPC        ( 631830 ) 3700806295 Ấp Hóa Nhựt, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên 4795/CT-AC 20/7/2007 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM     1
271 280 Cty TNHH CN Tung Shin                           ( 790889 ) 3700344717 Số 8, đường số 18, KCN Sóng Thần 2,  4916/CT-HC-QT-TV-AC 27/07/2007 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
272 281 Nhà máy cà phê Sài G̣n ( 553292 ) 0300588569-013 KCN Mỹ PhướcII-Bến Cát 6027/CT-AC 27/6/2007 1 HCM Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
273 282 CN Cty Minh Việt Siêu thị Mimak BD ( 210339 ) 0302571176-001 Số 01- Trần Hưng Đạo, P.Phú Cường, TX TDM 5980/CT-HC-QT-TV-AC 09/04/2007 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
274 283 Trường dạy nghề tư thục B́nh Dương ( 827607 ) 3700726554 108B, khu 3, P.Hiệp Thành, TX TDM 6068/CT-HC-QT-TV-AC 09/07/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.TX 1
275 284 Công ty TNHH Yokohama ( 767902 ) 3700711244 17 đ/số 10, KCN Vsip, Thuận An-BD 6089/CT-HC-QT-TV-AC 09/10/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
276 285 Công ty CP Phương Trinh (  3700932853 Số 30, đường số 1, tổ 9, khu 6, Phú Ḥa, TX TDM, BD 6058/CT-HC-QT-TV-AC 09/07/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.TX 1
277 286 Công ty BH dầu khí khu vực B́nh Dương ( 872528 ) 0100151161-019 510 Đại lộ B́nh Dương, P.Hiệp Thành, TX TDM 1921 TCT/AC 30/5/2003 1   CN Cty in Tài Chính 132-đường Cộng Ḥa, P.4. quận B́nh Thạnh, TP HCM   KT1 1
278 287 Cty CP CN Masan ( 729911 ) 3700424923 Lô 6, KCN Tân Đông Hiệp A, Dĩ An, BD 6299/CT-HC-QT-TV-AC 18/9/2007 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
279 288 Công ty CP vận tải B́nh Dương            ( 822836 ) 3700368066 Số 01, đường CM T 8, Chánh Nghĩa, TX TDM 6326/CT-HC-QT-TV-AC 18/9/2007 1   Cty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1
280 289 Công ty TNHH Hạo Phương ( 737619 ) 3700625210 7/31 KDC TM Sóng Thần II , KP Nhị Đồng, Dĩ An 6843/CT-HC-QT-TV-AC 10/02/2007 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.DA 1
281 290 Trường Đại học B́nh Dương ( 820833 ) 3700700468 P. Hiệp Thành, TX TDM 6849/CT-HC-QT-TV-AC 10/03/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.TX 1
282 291 Chi nhánh số 14- Công ty CP quạt Việt Nam 0302541781-008 254, ĐL B́nh Dương, Phú Ḥa, TX TDM 6986/CT-HC-QT-TC-AC 19/7/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
283 292 Công ty cổ phần O Se Ven ( 3271101 )  3700550251 Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp, Dĩ An 7032/CT-HC-QT-TV-AC 10/12/2007 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT2 1
284 293 Công ty TNHH TP Dân Ôn ( 830388 ) 3700313821 Đường Lê Chí Dân, ấp 2, xă Hiệp An, TX TDM 7062/CT-HC-QT-TV-AC 13/10/2007 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT2 1
285 294 CN Cty CP Đồng Tâm tại BD                ( 788331 ) 1100548578-011 D9ường D2, cụm SX B́nh Chuẩn 1906/CT-HC-QT-TV-AC 05/09/2006 1   CN Cty in Tài Chính       1
286 295 NH TM CP nhà Hà Nội -CNBD             ( 250801 )                                              0100283721-016 351-Đại Lộ BD, Phú Thọ TDM, BD 7031/CT-HC-QT-TV-AC 10/12/2007 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
287 296 Siêu thị nhà sách Thuận An ( 760094 ) 0304132047-003 Đường Hoàng Hoa Thám, Long Thới, TT Lái Thiêu-T/An 1279/CT-AC 02/10/2006 1   Cty CP in & TM Vina 27-29 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1   KT2 1
288 297 CN BD- Cty CP PT công nghệ nông thôn ( 793026 ) 0100778890-005 Kho A2- lô D, đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần I 7616/CT-HC-QT-TV-AC 11/05/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
289 298 Công ty TNHH Her Kuang ( 747808/ 718904 ) 3700361543 Lô E3, KCN Việt Hương 7617/CT-HC-QT-TV-AC 11/05/2007 1   Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
290 299 NH TM-CP Sài G̣n - CN BD               ( 872609 ) 0301437033-015 464-ĐL B́nh Dương, Hiệp Thành, TX TDM 7618/CT-HC-QT-TV-AC 11/05/2007 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
291 300 Cty TNHH SX-TM Vùng Quê               ( 732977 ) 3700406360 Lô MN, đ/số 10, KCN Sóng Thần I 783/CT-HC-QT-TV-AC 11/12/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
292 301 Công ty TNHH thép đặc chủng Ḥa Sắt  ( 727503 ) 3700406804 Ấp Đông Chiêu, xă Tân Đông Hiệp, Dĩ An 7755/CT-HC-QT-TV-AC 11/08/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
293 302 CN Cty CP TM-XNK Thủ Đức -Trạm xăng dầu số 11 740409 0301444626-029 DT743, ấp B́nh Phước B, Thuận An 14385/CT-HC-QT-TV-AC 30/11/05 1 HCM Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
294 303 Công ty TNHH Đức Ḥa ( 751573 ) 3700593223 99-QL1K, Đông An, Tân Đông Hiệp, Dĩ An 8231/CT-HC-QT-TV-AC 26/11/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.DA 1
295 304 Công ty TNHH Thái Dương ( 751967 ) 3700149804 631-ĐL BD, P.Hiệp Thành, TX TDM BD 8645/CT-HC-QT-TV-AC 12/12/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
296 305 Công ty TNHH xăng dầu Phú Lợi          ( 826549 ) 3700360123 145-Huỳnh Văn Cù, tổ 73, khu 11, P.Phú Cường 8885/CT-HC-QT-TV-AC 21/12 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.TX 1
297 306 Cty MTV Bibica Miền Đông ( 553395 ) 3700836437 KCN Mỹ Phước I- Bến Cát - BD 8901/CT-HC-QT-TV-AC 21/12 1   Công ty TNHH Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
298 307 Cty CP Kinh Đô B́nh Dương                ( 767618 ) 3700599641 26-Vsip, Đ/số 8, KCN VN - Singapore 8942/CT-HC-QT-TV-AC 25/12 1   CN Cty in Tài Chính     KT2 1
299 308 Công ty TNHH Chen Tai ( VN ) 567211-220 3700548196 Đường N8, KCN Mỹ Phước, Bến Cát - BD 9101/CT-HC-QT-TV-AC 28/12 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
300 309 Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam    ( 767811 ) 0303177976 33-ĐL Tự Do, KCN Vsip, Thuận An - BD 98/CT-HC-QT-TV-AC 07/01/08 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   KT3 1
301 310 CN Cty TNHH Phúc Gia Khang            ( 293493 ) 0304731266-001 10, Nguyễn Văn Lên, P.Phú Lợi, TX TDM 102/CT-HC-QT-TV-AC 01/07/2008 1   Cty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   CCT.TX 1
302 311 Viễn Thông B́nh Dương  3700144147   3641 TCT/AC, 2093 TCT/PCCS, 1426 TCT/AC, 386 TCT/AC 21/10/98,  12/7/04,   24/4/2001, 22/01/2003 1   Công ty CP dịch vụ Viễn Thông và in Bưu điện 564- Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Hà Nội   KT1 1
303 312 Công ty TNHH Vật tư TB́nh Dương         ( 829535 ) 3700828316 Số 63- đường Bác sĩ Yersin, P.Hiệp Thành , TX TDM 480/CT-HC-QT-TV-AC 22/01/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1
304 313 Công ty TNHH Vận tải TMDV Thanh Lễ ( 829535 ) 3700817346 Tầng 3- số 63- Yersin, P.Hiệp Thành-TX TDM 567/CT-HC-QT-TV-AC 24/01/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1
305 314 Công ty TNHH SML Việt Nam              ( 635160 ) 3700805083 số 16, đường 7, KCN VSIP II, Bến  Cát 786/CT-HC-QT-TV-AC 31/01/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn Số 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1, TP HCM   KT3 1
305 315 Công ty TNHH Daily Full International  ( 756705 ) 3700329733 Số 7, đường số 8, KCN VSIP, huyện T/An 789/CT-HC-QT-TV-AC 31/01/2008 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip     1
306 316 Công ty TNHH Dynaplast Packaging  ( 784972 ) 3700590818 Số 20, đường số 8, Vsip, huyện Thuận An, BD 944/CT-HC-QT-TV-AC 14/01/08 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
307 317 Công ty TNHH Rich Products VN         ( 635151 ) 3700763669 27, đường số 3, KCN VN - Singapore II, Bến Cát - BD 1026/CT-HC-QT-TV-AC 19/02/08 2   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
308 318 Công ty TNHH Lotte Việt Nam            ( 827470 ) 3700232139 Phường  Phú Thọ, TDM, tỉnh B́nh Dương 1027/CT-HC-QT-TV-AC 19/02/08 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn Số 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1, TP HCM   KT3 1
309 319 Công ty TNHH Á Mỹ Gia ( 652641 ) 3700728495 Lô C6, đường N3, KCN Nam Tân Uyên-BD 1217/CT-HC-QT-TV-AC 27/02/2008 1   Công ty CP ĐT- PT - TM Viễn Đông 129, đường Âu Cơ, P.14, Q.Tân B́nh, TP HCM   KT2 1
310 320 Công ty TNHH Alkana Việt Nam         ( 650330 ) 3700798245 06 VSIP II, đuờng Dân Chủ, KCN VN - Singapore II, Bến Cát - BD 1560/CT-HC-QT-TV-AC  12/3/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 - Nguyễn Bĩnh Khiêm,
P.Dakao, Q.1, TP.HCM
  KT3 1
311 321 Công ty TNHH Yakult Việt Nam          ( 769246 ) 3700723994 Số 5, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam Singapore 1642/CT-HC-QT-TV-AC 14/3/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
312 322 Công ty CP tiếp vận B & D ( 744616 ) 3700818558 216B, ấp Trung Thắng, xă B́nh Thắng, Dĩ An 1840/CT-HC-QT-TV-AC 24/3/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
313 323 Cty CP dược phẩm Me Di Sun               ( 589036 ) 3700634575 521 An Lợi, Bến Cát, BD 1965/CT-HC-QT-TV-AC 27/3/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
315 325 CN Công ty TNHH chăn nuôi CP VN          ( 870417 )  3600224423-042 KCN Mỹ Phước II- Bến Cát - BD 380/CT-HCQT.TV.AC 22/2/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
316 326 Cty TNHH Hyun Dae SM Vina              ( 769066 ) 3700780022 09Vsip, đường 8, KCN VN-Singapore, T/An 2314/CT-HC-QT-TV-AC 04/09/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
317 327 Cty TNHH Fotai VN ( 827196 ) 3700228453 73/1, Nguyễn Thái B́nh, P.Phú Ḥa, TX TDM 2313/CT-HC-QT-TV-AC 04/09/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
318 328 Công ty TNHH Siemens Automation Systems  ( 767323 ) 3700660663 02 Vsip, đường số 10, KCN VN -singapore 2449/CT-HC-QT-TV-AC 04/11/2008 1   Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
319 329 Công ty TNHH Estec Việt Nam             ( 782840 ) 3700330866 Số 6, đường số 6, KCN Vsip, Thuận An, BD 2049/CT-HC-QT-TV-AC 31/3/08 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
320 330 Chi nhánh Công ty CP Hàm Rồng           ( 760491 ) 3600711917-001 88/10, KP Đông Nh́, TT Lái Thiêu, Thuận An-BD 3495/CT-HCQT.TV.AC     ( Đồng Nai ) 31/12/2007 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.TA 1
321 331 Cty CP dầu thực vật B́nh An                       ( 08.7325355 ) 3700538261 Ấp Ngăi Thắng, xă B́nh Thắng, Dĩ An - BD 2718/CT-HC-QT-TV-AC 24/4/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM     1
322 332 Chi nhánh Pepsico BD ( 860117 ) 0300816663-005 3-4-5 lô CN2, đường số 2, KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, BD 2741/CT-QTTVAC 20/3/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
323 333 NH Nông nghiệp và PT nông thôn VN- CN KCN Sóng Thần ( 790327 ) 3700844685 số 6A, đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần II, Dĩ An 2783/CT-HC-QT-TV-AC 28/4/2008 1   In từ máy vi tính     KT1 1
324 334 Cty TNHH lốp Kumho VN ( 599000 ) 3700747000 G-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát-BD 2874/CT-HC-QT-TV-AC 29/4/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
325 335 Công ty TNHH Vina Chang Tai             ( 750802 ) 3700228069 Khu C, ấp Đông An, xă Tân Đông Hiệp, Dĩ An -BD 3261/CT-HC-QT-TV-AC  14/5/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
326 336 Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Nam B́nh Dương ( 782144 ) 0100150619-092 Số 7-8, đường số 3 VSIP, KCN VN - Singapore 3436/CT-HC-QT-TV-AC 21/5/2008 10   Chứng từ ngân hàng in từ máy vi tính       1
327 337 Cty CP công nghệ & Truyền thông VN (  635201  ) 3700861497 T4, đường số 1, KCN Vsip II, Bến Cát - BD 3435/CT-HC-QT-TV-AC 21/5/2008 1   Công ty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM     1
328 338 CN Công ty TNHH SX-TM-XNK Viễn thông A tại B́nh Dương ( 872590 ) 0301430045-004 15/11L, đại lộ BD, P.Hiệp Thành, TX TDM, BD 3931/CT-QTTVAC 14/4/2008    ( HCM ) 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM   CCT.TX 1
329 339 Công ty TNHH MTV tiếp vận Gemadept ( 737499 ) 3700882169 Lô J1, đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An 4046/CT-HC-QT-TV-AC 06/11/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34-Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1-TP HCM     1
330 340 Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A ( 740380 ) 3700426582 Ấp B́nh Phước B, xă B́nh Chuẫn, Thuận An 4125/CT-HC-QT-TV-AC 13/6/2008 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
331 341 Công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making ( 757971 ) 3700349426 19 - Đại lộ Tự Do, KCN VN - Singapore 4242/CT-HC-QT-TV-AC 17/6/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM     1
332 342 Công ty TNHH Yaban Chain Industrial VN ( 790565 ) 3700339107 Số 19, lô J, đường 6, KCN Sóng Thần II, Dĩ An 4364/CT-HC-QT-TV-AC 20/6/08 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
333 343 Công ty TNHH MTV TM-DV Thái B́nh Dương ( 818868 ) 3700796142 17/16, tổ 17, khu 3, Huỳnh Văn Lũy, P.Phú Lợi, TX TDM 4045/CT-HC-QT-YV-AC 06/11/2008 1   Công ty XSKT DV B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   KT2 1
334 344 Công ty TNHH Perfetti Van Melle VN ( 741000 ) 3700698272 Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An -BD 4860/CT-HC-QT-TV-AC 07/11/2008 1   Công ty TNHH Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
335 345 Công ty TNHH SX-TM-DV Tân Công Quang ( 717772 ) 0302871596 Ấp Ḥa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An 4858/CT-HC-QT-TV-AC 07/11/2008 1   Công ty TNHH Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
336 346 Công ty TNHH MTV Mai Linh B́nh Dương  ( 813888 ) 3700314769 Khu phố  5, đường Lê Hồng Phong, P.Phú Ḥa 5239/CT-HC-QT-TV-AC 23/7/2008 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   CCT.TX 1
337 347 Công ty CP chiếu xạ An Phú  ( 714037 ) 3700480244 ấp 1B, xă An Phú, Thuận An, B́nh Dương 5240/CT-HC-QT-TV-AC 23/7/2008 1     nghiệp in Thống Kê TP HCM 750 Hồng Bàng, F1, Q11
TP.HCM
  KT2 1
338 348 Công ty TNHH năng lượng và KT môi trường Fujikasui  ( 790521 ) 3700347436 Số 3, đường số 20, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, BD 5283/CT-HC-QT-TV-AC 23/7/2008 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
339 349 Công ty TNHH MTV TM-DV Hào Yến ( 759798 ) 3700884582 278 KP Nguyễn Trăi, TT Lái Thiêu, H.Thuận An 5890/CT-HC-QT-TV-AC 08/08/2008 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   CCT.TA 1
340 350 Công ty CP Đại Nam   3700147268 1765A, Đại lộ B́nh Dương,  xă Hiệp An, Bến Cát 6030/CT-HC-QT-TV-AC  1/9/2008 10   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
341 351 Công ty TNHH Huyck Wangner VN     ( 553876 ) 3700846001 Lô M-7D-CN, KCN Mỹ Phước I, Bến Cát, BD 6807/CT-HC-QT-TV-AC 09/09/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
342 352 Công ty TNHH Diing Long VN             ( 567107 ) 3700597820 Đường N5- KCN Mỹ Phước, Bến Cát 6995/CT-HC-QT-TV-AC 15/9/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
343 353 Công ty TNHH vườn bách thú Đại Nam ( 829536 ) 3700696638 1765A, Đại lộ B́nh Dương,  xă Hiệp An, Bến Cát 7024/CT-HC-QT-TV-AC 16/9/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
344 354 Viện Đào tạo mở và nghiên cứu PT        ( 870260 ) 3700700468-001 504 đại lộ B́nh Dương, P.Hiệp Thành, TX TDM 7677/CT-HC-QT-TV-AC 10/03/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
345 355 Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét     ( 631520 ) 3700937241 ấp Tân Long, xă Tân Hiệp, Tân Uyên -BD 7852/CT-HC-QT-TV-AC 10/09/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
346 356 Trường trung cấp kỹ nghệ Đông Nam ( 828566 ) 3700851040 508, Đại Lộ B́nh Dương, Hiệp Thành, TX TDM 8110/CT-HC-QT-TV-AC 14/10/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   CCT.TX 1
347 357 Công ty TNHH giấy Kraft Vina             ( 3577326 ) 3700777421 D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến cát 8212/CT-HC-QT-TV-AC 17/10/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
348 358 Công ty CP Anh & Quân ( 3820222 ) 3700519406 Ṭa nhà U & I, số 9, Ngô Gia Tự, TX.TDM,BD 8213/CT-HC-QT-TV-AC 17/10/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
349 359 Công ty CP Thủy Lộc ( 3832751 ) 3700516395 Ṭa nhà U & I, số 9, Ngô Gia Tự, TX.TDM,BD 8214/CT-HC-QT-TV-AC 17/10/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
350 360 Công ty CP bê tông Becamex                 ( 3567200 ) 3700926112 N7, KCN Mỹ Phước, Bến Cát - B́nh Dương 8211/CT-HC-QT-TV-AC 17/10/2008 1   Chi nhánh Công ty in Tài chính 132 đường Cộng Ḥa, P.4, Q.Tân B́nh, TP HCM   KT1 1
351 361 CN Công ty TNHH Unilever VN           ( 3769145 ) 0301442474-007 41A, Vsip, đại lộ Độc Lập, KCN VN-Singapore 8479/CT-HC-QT-TV-AC 27/10/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
352 362 Công ty TNHH Loscam Việt Nam                 ( 3769201 ) 0304432386 Số 1, đường số 10, Vsip, Thuận An - BD 8480/CT-HC-QT-TV-AC 27/10/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
353 363 Công ty CP bia Sài G̣n B́nh Tây          ( 38243586 ) 0304116373 Lô B2/47-48-49-50-51, KCN Tân Đông Hiệp B, xă Tân Đông Hiệp, Dĩ An - BD 5877/CT-QTTVAC            ( HCM ) 30/5/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
354 364 CN Cty CP SX & TM San Hoàng tại B́nh Dương ( 3674785 ) 0301440452-003 Ấp Suối Sâu, xă Đất Cuốc, Tân Uyên-B́nh Dương 9335/CT-HC-QT-TV-AC 19/11/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
355 365 Công ty CP Đầu tư & PT Kim Thạnh     ( 3834296 )  3700980134 296 Phú Lợi, P.Phú Ḥa, TX TDM, B́nh Dương 9485/CT-HC-QT-TV-AC 24/11/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.TX 1
356 366 Procter & Gamble International Opertions Pte Ltd  3701086956 KCN Đồng An, xă B́nh Ḥa, Thuận An 9861/CT-HC-QT-TV-AC 12/03/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT3 1
357 367 Công ty LD TNHH Ichiban Star            ( 3769868 ) 3700835810 Số 3, đại lộ Hữu Nghị, KCN Vsip, Thuận An 9907/CT-HC-QT-TV-AC 12/04/2008 1   Công ty CP giấy Viễn Đông 129 đường Âu Cơ, P.14, Q.Tân B́nh, TP HCM   KT3 1
358 368 Công ty TNHH Việt Phú ( 3758448 ) 3700375049 Đại Lộ B́nh Dương, B́nh Đức, B́nh Ḥa-Thuận An 9908/CT-HC-QT-TV-AC 12/04/2008 1   Công ty TNHH MTV XSKT B́nh Dương 01 Huỳnh Văn Nghệ, TX TDM, tỉnh B́nh Dương   KT2 1
359 369 Phân hiệu Sóng Thần trường CĐKT công nghệ Đồng Nai ( 6280176 ) 3600756611-001 Tiểu đoàn 79, đường DT743, KCN Sóng Thần, Dĩ An, BD 10063/CT-HC-QT-TV-AC 12/09/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
360 370 Công ty CP TM tổng hợp Thuận An      ( 3755110 ) 3700359664 90 Châu  Văn Tiếp, TT Lái Thiêu, Thuận An -B́nh Dương 10197/CT-HC-QT-TV-AC 16/12/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT1 1
361 371 Công ty TNHH Song Tân B́nh Dương ( 3774640 ) 3700965305 xă B́nh Thắng, huyện Dĩ An, B́nh Dương 10198/CT-HC-QT-TV-AC 16/12/2008 1   Công ty TNHH Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.DA 1
362 372 Công ty CP lốp xe Việt 3701098568 Số 18, xa lộ Hà Nội, Hiệp Thắng, B́nh Thắng, Dĩ An 10468/CT-HC-QT-TV-AC 23/12/2008 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 21A-21A1, Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Ḥa, Q.Tân Phú, HCM   KT2 1
363 373 Công ty TNHH Kingwin Material Technology ( 3714296 ) 3700878726 29, đường số 8, KCN Vsip, Thuận An -BD 10381/CT-HC-QT-V-AC 19/12/2008 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
364 374 CN Công ty xây dựng Lê Phan              ( TNHH )  3839928 0301125316-004 Lô 03, đường N3, KCN Sóng Thần 3, xă Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên 13795/CT-QTTVAC 11/05/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
365 375 Công ty TNHH De Heus ( 3558380 ) 3701091716 Lô G2 CN, KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát 8/CT-HC-QT-TV-AC 01/02/2009 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
366 376 Công ty TNHH truyền thông và đầu tư Đại Rồng Việt ( 2470268 ) 3700839229 135/39 Thích Quảng Đức, khu 1, P.Phú Thọ, TX TDM 10369/CT-HC-QT-TV-AC 19/12/2008 1   Công ty TNHH in & giấy Nhật Tâm 140 Đại lộ B́nh Dương, P.Phú Ḥa, TX TDM   CCT.TX 1
367 377 Trung tâm TTDĐ CDMA ( 3813355 ) 0300849034-013 351 Đại lộ B́nh Dương, P.Phú Thọ, TX  1065/CT-AC 26/01/2007 1   Công ty CP văn hóa TH Bến Thành     KT2 1
368 378 Cty TNHH Air Power Resources VN    ( 3713111 ) 0302966248 215-215A, đường D16, KĐC Việt Sing-Thuận An  10382/CT-HC-QT-TV-AC 19/12/2008 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
369 379 Công ty TNHH Chokwang Vina             ( 3848751 ) 3700820684 Lô A, KCN Mỹ Phước III, Bến Cát-BD 377/CT-HC-QT-TV-AC 14/01/08 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh     KT3 1
370 380 Ngân hàng TM CP Sài G̣n - CN B́nh Dương ( 3872604 ) 0301437033 - 015 464 - Đại Lộ B́nh Dương, P.Hiệp Thành, TX TDM 8408/CT-QT-TV-AC 29/8/07 1   Công ty CP VH tổng hợp Bến Thành     KT2 1
371 381 Công ty TNHH RCK Rungcharoen VN ( 3635241 ) 3700786017 25 đường số 2, KCN VN - Singapore 2, Bến Cát, BD 656/CT-HC-QT-TV-AC 22/01/2009 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
372 382 Công ty CP thiết bị VP Sao Mai BD      ( 3813688 ) 3700999287 311, ĐL B́nh Dương, P.Phú Thọ, TX TDM 929/CT-HC-QT-TV-AC 02/12/2009 1   Công ty CP văn hóa TH Bến Thành 142 Pasteur-Q1, TP HCM   CCT.TX 1
373 383 CN Công ty TNHH MTV Đồng Tâm tại BD ( 3788331 ) 1100869003-013 Đường D2, cụm SX B́nh Chuẩn 4589/CT-TTHT 12/05/2008 1   CN Cty in Tài Chính 132 Cộng Ḥa, P4, Q.Tân B́nh, TP HCM   CCT.TA 1
374 384 Công ty TNHH Kubota Việt Nam          ( 3577501 ) 3701007993 Lô B-3A2-CN, KCN Mỹ Phước, H.Bến Cát 1082/CT-HC-QT-TV-AC 17/02/2009 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
375 385 Công ty TNHH Nissho Precision VN        ( 3783090 ) 3700875644 6A Vsip, đường số 3, Thuận An, B́nh Dương 1200/CT-HC-QT-TV-AC 19/02/2009 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
376 386 Công ty CP kho vận Petec ( 3652768 ) 3700791715 Lô G1-9 đường N3, N4, D2, KCN Nam Tân Uyên 1201/CT-HC-QT-TV-AC 19/02/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
377 387 Công ty TNHH Uni-Charm ( VN ) 08-39255905/06503768720 3700769967 2A/1, KCN Đồng An, Thuận An, BD 1202/CT-HC-QT-TV-AC 19/02/2009 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
378 388 Công ty TNHH Colgate -Palmolive VN ( 3599100 )  0300546015-001 Lô D-9-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát - BD 1497/CT-HC-QT-TV-AC 26/02/2009 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
379 389 Trường tiểu học và TH cơ sở Việt Anh ( 6296066 ) 3700895150 đường Phạm Ngũ Lăo, KP 3, P.Hiệp Thành, TX TDM 1498/CT-HC-QT-TV-AC 26/02/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   CCT.TX 1
380 390 Công ty Ajinomoto khu tŕnh diễn phân bón hũu cơ Ami-Ami 3600244645-072 ấp Bến Tượng, xă Lai Uyên, Bến Cát 405/CT-HCQT-TV-AC  26/2/08 ( ĐN ) 1     nghiệp in Thống Kê TP HCM     KT3 1
381 391 Công ty TNHH CN Lama Việt Nam      ( 872040 ) 3700872040 Lô B8, KCN Đất Cuốc, H.Tân Uyên, BD 2143/CT-HC-QT-TV-AC 03/09/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
382 392 Công ty TNHH MTV KT Thiên Ân       ( 3713111 ) 3700817265 216, đường D16, KĐC Việt Sing, Thuận An 2399/CT-HC-QT-TV-AC  12/3/2009 1   Công ty TNHH giấy Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.TA 1
383 393 Công ty CP đầu tư XD 3-2 ( 3759121 ) 3700146225 45A Nguyễn Văn Tiết -TT Lái Thiêu, Thuận An 2635/CT-HC-QT-TV-AC 18/3/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT1 1
384 394 Công ty CP đại Thiên Lộc ( 3732981 ) 3700381282 Lô A, đường số 22, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, BD 2636/CT-HC-QT-TV-AC 18/3/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM     1
385 395 Công ty TNHH MTV Nguồn Sáng  3701378081 565, CMT8, P.Phú Cường, TX TDM - B́nh Dương 3070/CT-HC-QT-TV-AC 23/3/2009 1   Công ty TNHH in & giấy Nhật Tâm 140, Đại Lộ B́nh Dương, P.Phú Ḥa, TX TDM   CCT.TX 1
386 396 Công ty TNHH hóa nông Lúa Vàng       ( 3652631 ) 3700761492 Lô M8, đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên BD 3165/CT-HC-QT-TV-AC 24/3/2009 1   Công ty TNHH giấy Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
387 397 Truường Trung - Tiểu học Pétrus Kư     ( 3872865 ) 3700939665 704, CMT8, P.Hiệp Thành, TX TDM, BD 3310/CT-HC-QT-TV-AC 27/3/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   CCT.TX 1
388 398 Công ty TNHH MTV tôn Đại Thiên Lộc ( 3732981 ) 3701295519 Lô A, đường số 22, KCN Sóng Thần I, Dĩ An, BD 2637/CT-HC-QT-TV-AC 18/3/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
389 399 Công ty CP tôn Đông Á ( 3732575 ) 3700255880 Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần I, Dĩ An-BD 3461/CT-HC-QT-TV-AC 31/3/2009 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
390 400 CN Ngân hàng TM CP Đông Nam Á     ( 3716053 ) 0200253985-008 Ấp Ḥa lân, xă Thuận Giao, Thuận An 4602/CT-QTTVAV 26/3/2009 1   Công ty CP in Cầu Giấy     KT2 1
391 401 Công ty TNHH VT hành khách Thanh Loan  ( 826803 ) 3700850826 Số 79, Huỳnh Văn Lũy, tổ 8, khu 3, P.Phú Lợi, TX TDM 2731/CT-AC 15/01/07 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   CCT.TX 1
392 402 Công ty BH NH đầu tư & PT VN-CNBD ( 3848762 ) 0100931299-015 491 ĐL B́nh Dương, TX TDM, BD 12492/CT-QTTVAC 06/9/07        ( HN ) 1   Công ty in Tài Chính     KT1 1
393 403 Công ty TNHH Schenker Gemadept Logistics VN ( 3772772 ) 3700812080 Lô J2, đường số 8, KCN Sóng Thần I, Dĩ An 4690/CT-HC-QT-TV-AC 29/4/09 1   Công ty TNHH giấy Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
394 404 DNTN Hùng Phong ( 3565030 ) 3701418721 Số 371, áâp Lai Khê, xă Lai Hưng, Bến Cát - BD 5478/CT-HC-QT-TV-AC  22/5 1   Công ty TNHH in & giấy Nhật Tâm 140 Đại lộ B́nh Dương, P.Phú Ḥa, TX TDM   CCT.BC 1
395 405 Cty TNHH SX&TM quạt VN-B́nh Dương ( 2213130) 3700652020 Lô D-4A-CN, KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát -BD 5676/CT-HC-QT-TV-AC 25/5 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
396 406 Công ty CP DP Glomed ( 3768823 ) 3700754914 35 đại lộ tự do, KCN Vsip, Thuận An 5543/CT-HC-QT-TV-AC  26/5 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT2 1
397 407 Công ty TNHH sứ KT Minh Long 2      ( 3700147652 ) 3700147652 328 đại lộ BD, xă Hưng Định, Thuận An 5938/CT-HC-QT-TV-AC  3/6 1   Công ty CP VH tổng hợp Bến Thành 142 Pastuer, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM   KT2 1
398 408 Công ty TNHH Scancom VN                 ( 3791056 ) 0301878655 Lô 10, đường số 8, KCN Sóng Thần I, Dĩ An 5873/CT-HC-QT-TV-AC  3/6 1   Công ty TNHH giấy Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
399 409 Ngân hàng TNHH MTV HSBC ( VN ) 3783338 0301232798-003 Tầng 3, Minh Sáng Plaza, ĐL BD, B́nh Giao, Thuận Giao 5858/CT-HC-QT-TV-AC  2/6 1   Công ty TNHH giấy Vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
400 410 CN Cty CP TM và chuyển phát nhanh Nội Bài tại BD ( 3769717 ) 0101344790-002 2/26, ấp B́nh Đức, xă B́nh Ḥa, Thuận An 5975/CT-HC-QT-TV-AC  4/6 1   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   CCT.TA 1
401 411 NH thuơng mại CP Kiên Long -CNBD ( 3872742 ) 1700197787-025 440 Đại lộ B́nh Dương, P Hiệp Thành, TX TDM 6446/CT-HC-QT-TV-AC 16/6 1   In từ máy tính tiền     KT2 1
402 412 Vvăn pḥng công chứng Tân Uyên         ( 3612477 ) 3701511939 105, tổ 1, KP Khánh Lợi, H.Tân Uyên 6458/CT-HC-QT-TV-AC  17/6 1   Công ty TNHH MTV XSKT B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   CCT.TU 1
403 413 Công ty CP phát triển Phú Mỹ 3700778619 Phường Phú Mỹ, TX TDM 6459/CT-HC-QT-TV-AC  17/6 1   Công ty Daily Fun International Printing    ( VN ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
404 414 Công ty TNHH Truss-Rite International VN ( 0837446900 ) 3700799009 Ấp 6, xă Định Ḥa, TX TDM 6592/CT-HC-QT-TV-AC 19/6 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
405 415 Công ty TNHH Thye Ming VN              ( 3568568 ) 3700772208 Lô C-8A-CN, C-3A-CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát 6593/CT-HC-QT-TV-AC 19/6 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
406 416 CN Công ty TNHH gas Petrolimex        ( Sài G̣n ) tại B́nh Dương  3813694 0303741141-004 Số 8, CM tháng 8, P.Phú Thọ, TX TDM 4854/CT-AC              15410/CT-AC 24/5/06 3   Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
407 417 Công ty CP thực phẩm Masan               ( 08 62555660 ) 0302017440 Pḥng 96, 97, lầu 9, ṭa nhà Etown2-364 Công Ḥa, Q.Tân B́nh 1233/CT-QTTVAC             ( HCM ) 26/02/09 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
408 418 Công ty TNHH Grand Place Việt Nam ( 3758644 ) 3700423510 Số 51, đường số 8, KCN Vsip, Thuận An, B́nh Dương 7302/CT-HC-QT-TV-AC  9/7/2009 1   Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
409 419 Công ty TNHH nhựa Đạt Ḥa                       ( 0913127186 ) 3700657170 C-1-CN, KCN Mỹ Phước II, Bến cát B́nh Dương 7328/CT-HC-QT-TV-AC 07/10/2009 1   Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
410 420 Công ty TNHH Thiên Kim ( 3836335 ) 3700639929 K1A45, P.Hiệp Thành, TX TDM, tỉnh B́nh Dương 7464/CT-HC-QT-TV-AC 14/7/09     Công ty TNHH in & giấy Nhật Tâm 140 Đại lộ B́nh Dương, P.Phú Ḥa, TX TDM   CCT.TX 1
411 421 Nhà máy bia và NGK No1 0301387752-001 219, QL 13, ấp Tây, xă Vĩnh Phú, Thuận An 7507/CT-HC-QT-TV-AC 15/7/09     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
412 422 Công ty TNHH Green Vina                            ( 6281177 ) 3700880027 Ấp B́nh Đáng, xă B́nh Ḥa, Thuận An, BD 7508/CT-HC-QT-TV-AC 15/7/09     Công ty TNHH Daily Full International Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT3 1
413 423 Công ty TNHH TM Công Thành                 ( 3840584 ) 3700561856 49/5, đại lộ BD, P.Phú Ḥa, TX TDM 7685/CT-HC-QT-TV-AC  20/7     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.TX 1
414 424 Công ty TNHH Kim Hoàng                   ( 3898222 ) 3700600350 K1A45, P.Hiệp Thành, TX TDM, tỉnh B́nh Dương 8470/CT-HC-QT-TV-AC 17/8     Công ty TNHH in & giấy Nhật Tâm 140 Đại lộ B́nh Dương, P.Phú Ḥa, TX TDM   CCT.TX 1
415 425 Công ty TNHH Thiên Dược                  ( 3653073 ) 0304943782 Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên 8471/CT-HC-QT-TV-AC 17/8     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
416 426 CN Công ty CP trường tư thục QT Kinder World VN tại BD                             ( 0839322807 ) 0301913395-005 Tổ hợp TM Guocoland, đại lộ B́nh Dương, xă B́nh Ḥa, Thuận An - BD 13908/CT-QTTVAC                   ( HCM ) 11/10/2008     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
417 427 Công ty TNHH Sarah ( 3514598 ) 3700646683 ấp 3, xă Tân Định, huyện Bến Cát, BD 8995/CT-HC-QT-TV-AC 26/8     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
418 428 Công ty TNHH Lintec Việt Nam            ( 3628268 ) 3701546667 Số 40, Vsip II, đường số 1, KCN VN - Singapore II, Bến Cát 8272/CT-HC-QT-TV-AC  4/8     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
419 429 Công ty CP Nam Sơn ( 3884328 ) 3700688651 830 đại lộ B́nh Dương, khu 6, P.Hiệp Thành, TX TDM 8446/CT-HC-QT-TV-AC 08/10/2009     Công ty TNHH MTV XSKT B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   CCT.TX 1
420 430 NH thuơng mại CP Nam Việt -CNBD    ( 3843027 ) 1700169765-007 9-11 Yersin, Phú Cường, TX TDM, tỉnh B́nh Dương 9109/CT-HC-QT-TV-AC  28/8     In từ máy tính tiền     KT2 1
421 431 Trường cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật B́nh Dương ( 3822847 ) 3700690033 530 Đại lộ BD, P.Hiệp Thành TX TDM 9181/CT-HC-QT-TV-AC 31/8     Cty TNHH Daily Full International Printing ( V N ) Số 7, đường số 8 KCN Vsip   KT2 1
422 432 CN Cty CP DV Bưu chính Viễn thông Sài G̣n tại BD-Bưu cục B́nh Dương 03009849034-038 7/1, QL 13, B́nh Đức, B́nh Ḥa, Thuận An-BD 3131/CT-QTTVAC 24/4/09( HCM )     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.TA 1
423 433 Cty TNHH Atlas Copco VN - VN B́nh Dương (  0838989638 ) 0100680486-002 Lô F, đường số 12, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An - BD 9372/CT-HC-QT-TV-AC  8/9     Công ty TNHH TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
424 434 Công ty TNHH Behn Meyer VN                ( 3766030 ) 3700720496 Số 36, đường số 6, KCN VN - Singapore, Thuận An 9373/CT-HC-QT-TV-AC  8/9     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
425 435 Công ty CP XD tư vấn đầu tư xây dựng ( 3822936 ) 3700145599 Số 02, đường Trần Văn Ơn, P.Phú Ḥa, TX TDM 9534/CT-HC-QT-TV-AC  11/9     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT1 1
426 436 Công ty TNHH nhựa Bảo Vân              ( 3782473 ) 3700257662 ấp B́nh Đáng, xă B́nh Ḥa, huyện Thuận An-BD 9647/CT-HC-QT-TV-AC  15/9     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
427 437 Công ty TNHH Du Pont Việt Nam         ( 3790502 ) 3700255425 Đại lộ Thống Nhất, KCN 2, Dĩ An 9648/CT-HC-QT-TV-AC  15/9     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
428 438 Công ty CP CB gỗ Thuận An                        ( 3718031 ) 3700403867 QL 13, Thuận Giao, Thuận An 9649/CT-HC-QT-TV-AC  15/9     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
429 439 Công ty TNHH Four Seasons Vina          ( 3580770 ) 3700488067 An Sơn, An Điền Bến Cát 9977/CT-HC-QT-TV-AC  22/9     Công ty TNHH MTV XSKT B́nh Dương Số 01-Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX TDM   KT3 1
430 440 Công ty TNHH TM-DV Quang Việt          ( 3811871 ) 3700650351 Số 15, khu 1, P.Phú Cường, TX TDM 9443/BTC-TCT  3/7     In từ máy tính tiền     CCT.TX 1
431 441 CN Công ty CP Ngô Long ( 6284113 ) 0305580482-001 1/26, ấp Ḥa Lân, xă Thuận Giao, Thuận An 10189/CT-HC-QT-TV-AC  30/9     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   CCT.TA 1
432 442 Chi nhánh Công ty CP dược Hậu Giang tại B́nh Dương  1800156801-045 31/11, Nguyễn Văn Liên, KP 2, P.Phú Lợi, TX TDM 1412/CT-HC-QT-TV-AC 24/4 ( Cần Thơ )     Công ty CP in An Giang 53/5, Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang   KT1 1
433 443 Công ty TNHH DV Thiên Ngọc Mới          ( 3715333 ) 3700693299 Số 12, khu 7, P.Phú Ḥa, TX TDM 10780/CT-HC-QT-TV-AC  16/10     Công ty TNHH in & giấy Nhật Tâm 140 Đại lộ B́nh Dương, P.Phú Ḥa, TX TDM   CCT.TX 1
434 444 Công ty TNHH XD-TM-DV Hà Tân  3700818773 Số 22, Lê Thị Trung, P.Phú Lợi, TX TDM 10781/CT-HC-QT-TV-AC  16/10     Công ty TNHH in & giấy Nhật Tâm 140 Đại lộ B́nh Dương, P.Phú Ḥa, TX TDM   CCT.TX 1
435 445 Công ty TNHH Crecimiento Industrial VN ( 3743601 ) 0301220104 đường số 4, ấp Đồng An, xă B́nh Ḥa, Thuận An 10929/CT-HC-QT-TV-AC  20/10     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
436 446 Công ty TNHH bao b́ Saha Dharawat    ( 3729621 ) 0302048449 Lô 1.1, đường số 2A, KCN Tân Đông Hiệp A, Dĩ An 10957/CT-HC-QT-TV-AC  21/10     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
437 447 Công ty CP SetiaBecamex ( 3577255 ) 3700848665 Xă Thới Ḥa, huyện Bến Cát 11062/CT-HC-QT-TV-AC  22/10     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
438 448 CN Công ty CP thế giới di động  0303217354-009 222 Yersin, P.Phú Cường, TX TDM 2367/CT-AC          ( HCM ) 16/03/2007     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.TX 1
439 449 TT đầu tư KT nước sạch VS MT nông thôn ( 3856080 ) 3700256073-001 89, Đoàn Thị Liên, P.Phú Lợi, TX TDM 12063/CT-HC-QT-TV-AC  19/11/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT1 1
440 450 DNTN TM Hiệp Phú ( 3749149 ) 3700146497 78/2C, xa lộ Hà Nội, xă B́nh Thắng, Dĩ An 11651/CT-HC-QT-TV-AC 05/11/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   CCT.DA 1
441 451 Công ty TNHH DKSH VN ( 3756312 ) 3700303206 23, đại lộ Độc lập, KCN VN - Singapore, Thuận An 11742/CT-HC-QT-TV-AC 09/11/2009     Chi nhánh Công ty in Tài chính 132 Cộng Ḥa, P4, Q.Tân B́nh, TP HCM   KT3 1
442 452 Công ty TNHH MTV Xuân Quang        ( 3770779 ) 3700845985 29B/6, ấp Nội Hóa 1, xă B́nh An, huyện Dĩ An 11743/CT-HC-QT-TV-AC  9/11/2009     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.DA 1
443 453 Công ty TNHH MTV TM & DV Vương Bảo Long  ( 3793776 ) 3701206766 Ấp B́nh Đường, xă An B́nh, huyện Dĩ An 12064/CT-HC-QT-TV-AC  19/11/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   CCT.DA 1
444 454 Công ty TNHH CNTP Liwayway Sài G̣n ( 3766206 ) 3701308172 Số 18, đường 6, KCN VN - Singapore, huyện Thuận An 12365/CT-HC-QT-TV-AC  27/11/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
445 455 Công ty TNHH tinh bột CN Sun Chung ( 3714819  ) 3700321371 Ấp 1B, xă An Phú, Thuận An, BD 12366/CT-HC-QT-TV-AC  27/11/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
446 456 Công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam     ( 3577411 ) 3700864723 Lô C-9D-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát 12641/CT-HC-QT-TV-AC 07/12/2009     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
447 457 Công ty TNHH nhựa Hừng Đông          ( 3742378 ) 3700151088 Kho C4, lô D, KCN Sóng Thần I, huyện Dĩ An 12811/CT-HC-QT-TV-AC 14/12/2009     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
448 458 Công ty TNHH MTV Vimedimex tại B́nh Dương ( 3764080 ) 3701538659 C29, khu bệt thư Oasis, KDC Việt Nam - Singapore, xă An Phú, Thuận An 12870/CT-HC-QT-TV-AC 15/12/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT1 1
449 459 Công ty CP kỹ nghệ gỗ Long Việt     3778448          3700584807 455/9B, DT743, Chiêu Liêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An 12871/CT-HC-QT-TV-AC 15/12/2009     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
450 460 Công ty TNHH SX-TM-DV Nam Cường ( 3710675 ) 0301441897 Ấp 1B, xă An Phú, Thuận An, BD 12872/CT-HC-QT-TV-AC 15/12/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
451 461 Công ty CP Vi Na Mit ( 3560273 ) 3700247713 ấp 1, xă Tân Định, huyện Bến Cát 12992/CT-HC-QT-TV-AC 17/12/2009     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT2 1
452 462 CN B́nh Dương - Công ty CP kho vận Sài G̣n Thương Tín ( 3790571 ) 1101196304-001 Đường số 10, KCN Sóng Thần I, huyện Dĩ An 13254/CT-HC-QT-TV-AC 25/12/2009     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn Số 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q1, TP HCM   KT2 1
453 463 Ga Sóng Thần ( 0838966770 ) 0101403767-016 Xă An B́nh, huyện Dĩ An 409/CT-HC-QT-TV-AC  15/01/2010     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT1 1
454 464 Công ty TNHH Shyang Hung Cheng         ( 3745001 ) 3700389394 Cụm SX An Thạnh, huyện Thuận An 410/CT-HC-QT-TV-AC  15/01/2010     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
455 465 Công ty điện tử Asti ( 3742464 ) 3700255295 Ấp Đông An, xă Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An 494/CT-HC-QT-TV-AC  20/01/2010     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
456 466 Công ty TNHH gỗ Âu Châu                   ( 3651014 ) 3700761809 Ấp Tân Lợi, xă Đất Cuốc, huyện Tân Uyên 872/CT-HC-QT-TV-AC  29/01/2010     Chi nhánh Công ty in Tài chính 132 Cộng Ḥa, P4, Q.Tân B́nh, TP HCM   KT2 1
457 467 Văn pḥng công chứng Uyên Hưng        ( 3922333 ) 3701673312 157C, đường ĐT747, KP 3, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên 871/CT-HC-QT-TV-AC 29/01/2010     Công ty XSKT DV B́nh Dương 01 Huỳnh Văn Nghệ, TX TDM, tỉnh B́nh Dương   CCT.TU 1
458 468 Công ty TNHH Interwood VN               ( 3641541 ) 3700573562 Thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, B́nh Dương 1334/CT-HC-QT-TV-AC  09/02/2010     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
459 469 Công ty TNHH Asialand Việt Nam        ( 3728734 ) 3700598736 Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An 1540/CT-HC-QT-TV-AC  22/02/2010     CN Cty in Tài Chính 132 Cộng Ḥa, P4, Q.Tân B́nh, TP HCM   KT3 1
460 470 Công ty TNHH Uni - President VN       (  3790811 ) 3700306630 16-18, đường ĐT743, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An 1714/CT-HC-QT-TV-AC 26/02/2010     Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp Bến Thành 142 Pasteur-P.Bến Nghé Q1, TP HCM   KT3 1
461 471 Bệnh viện phụ sản bán công tỉnh B́nh Dương ( 3859581 ) 3700372432 455, CM tháng 8, P.Phú Cường, TX TDM 1881/CT-HC-QT-TV-AC  04/3/2010     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT1 1
462 472 Công ty TNHH TMV Vina ( 3841251 ) 3700638107 36/8, Đ743, KP4, P.Phú Lợi, TX TDM 1882/CT-HC-QT-TV-AC  04/3/2010     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3 1
463 473 Công ty TNHH Long Huei                      ( 37352323 ) 3700352323 23, lô N, đường ĐT743, KCN Sóng Thần II, Dĩ An 2040/CT-HC-QT-TV-AC  10/3/2010     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT3 1
464 474 Chi nhánh Công ty CP nhựa Ngọc Nghĩa - NM nhựa số 4 (  0301427028-001 Lô A, đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát 5834/CT-AC       ( HCM )  20/6/2007     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   KT2 1
465 475 CN Cty TNHH MTV TM Công Thành ( 7301289 ) 3800618665-001 30/6, tổ 6, KP 12, P.Chánh Nghĩa, TX TDM 2702/CT-HC-QT-TV-AC  30/3/2010     Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP HCM   CCT.TX  
466 476 Công ty TNHH AJE Việt Nam              ( 3763015 ) 3701616466 Số 12, đường số 10, KCN VN- Singapore 2735/CT-HC-QT-TV-AC 30/03/2010     Công ty TNHH TM & SX Nguyên Xương Thịnh 19-19A-19B, lũy Bán Bích, P.Tân Thời Ḥa, Q.Tân Phú, TP HCM   KT3  
                           
                           
                           
                           
                           
                          463