Tổng Cục Thuế
Cục Thuế tỉnh B́nh Dương
Pḥng QLN&CCNT
DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ TRÊN 50 TRIỆU VÀ TRÊN 90 NGÀY
                               ( Tính từ ngày 25/10/2010)
1/ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:
STT Mă ĐTNT Tên ĐTNT Số tiền nợ
1 3700477354 Công Ty TNHH JLG 5,690,470,287
2 3700868735 Công Ty SINO HYDRO CORPORATION LIMITED 4,561,844,341
3 3700330471 Công ty Cổ Phần FULL POWER 4,105,256,759
4 3700224674 Công ty TNHH Thực Phẩm Và Nước Giải Khát A & B 3,874,506,149
5 3700895104 Công ty TNHH Xây Dựng QIANHENG (Việt Nam) 3,792,628,068
6 3700333088 Công Ty TNHH HENKEL Việt Nam 3,123,501,779
7 3700393217 Công Ty Cổ Phần MIRAE 2,403,486,733
8 3700442721 Công ty liên doanh Nhă Quán 2,397,829,701
9 3700562063 CTy TNHH May Xuân Hiếu 1,804,987,143
10 3700230082 XN gia công thép công tŕnh 1,536,550,084
11 3700767455 Công Ty TNHH DEOK CHANG COMPLEX (Việt Nam) 1,463,612,338
12 3700804308 Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Quang 1,245,911,755
13 3700507538 Công Ty TNHH Vĩnh Tân 766,577,130
14 3700762168 Công Ty TNHH JOON CORP 716,551,128
15 3700809955 Công Ty TNHH Lắp Đặt Điện Công Nghiệp VINA 707,283,779
16 3700406681 Công ty Samhung Vina ( TNHH ) 637,487,317
17 3700230276 Công ty TNHH Chấn Hựu 624,021,254
18 3700233125 Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương 540,582,101
19 3700769283 Công Ty TNHH BECKER INDUSTRIAL COATINGS Việt Nam 504,095,509
20 3701122379 Công Ty FUJITA  CORPORATION - VPĐH Tại Tỉnh BD (Thầu XD Nhà Máy Việt Nam SEIBISEMICONDUCTOR) 481,691,267
21 3700707632-001 NORCO TILES LTD- úc 474,997,079
22 3700521483 Công ty TNHH Mỹ Phẩm AVON (Việt Nam) 353,410,850
23 3700233100 Công ty TNHH Norco Tiles (Việt Nam) 348,196,889
24 3700776717 Công Ty TNHH Kim Loại Hùng Kỳ 327,761,475
25 3700388841 Công ty TNHH Wolsung Vina 314,870,067
26 3700680807 Công ty TNHH SCREENLINE EMBELLISHERS Việt Nam 310,678,019
27 3700653169 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hữu Lợi 309,784,698
28 3701447497 KENNETH JUL JENSEN 277,967,536
29 3700717239-018 Nhà Thầu P & G NORTHEAST ASIA PTE., LTD 269,990,174
30 3700669458 Công Ty TNHH E.Z SPORTS VINA 241,950,417
31 3700822949 Công Ty TNHH Cho Kiến Sơ ViNa 233,984,062
32 3700677145 Công Ty TNHH ALL FINE Việt Nam 230,936,415
33 3700338343 CÔNG TY DIVA & SJ CO., LTD 224,225,167
34 3700610662 Công Ty TNHH Sun Duck Vina 221,270,258
35 3701625171 Công Ty TNHH Đai Đô 219,554,735
36 3700608173 Công ty TNHH DARBY - CJ GENETICS 210,196,525
37 3700836388 Công Ty TNHH SNET 186,100,527
38 3700755227 Công Ty TNHH VIET YIN 183,938,822
39 3700476600 Công Ty TNHH B.Y & by VINA 180,933,540
40 3700379357 CTy TNHH MORI SHIGE 147,298,620
41 3700540599 Công Ty TNHH Rèn Dập Chính Xác Việt Nam 146,736,703
42 3700687954 Công Ty TNHH BK Việt Nam 146,335,201
43 3700881006 Công ty TNHH Diễn Viên 146,276,174
44 3700898810 Công Ty FUJITA CORPORATION (Thầu Xây Dựng NM - YUWA) 133,993,781
45 3700352475 Công ty TNHH A Sung ( Việt nam ) 133,024,257
46 3701006848-001 Nhà Thầu POLY - POXY COATINGS SDN.BHD 113,584,450
47 3600359484-002 Chi nhánh Công Ty TNHH Bayer Việt Nam 111,854,104
48 3700580993 Công Ty TNHH SHIN ZUAN Việt Nam 108,836,357
49 3700650055 Công Ty TNHH O.L PLASTIC VN 93,035,303
50 3700255432 Công ty Liên doanh Sài gon - Target 85,156,620
51 3701345216 Công ty TNHH Thùng Xe Đặc Biệt Hàn Quốc Việt Nam 79,627,778
52 3700563405 Công Ty TNHH YOUNG MIN Việt Nam 71,489,672
53 0305903775 TAN TONG TUCK 69,316,982
54 0302570704-001 Chi Nhánh Công Ty Kinh Doanh S & H Tại Tỉnh B́nh Dương 68,602,807
55 3700687915 Công Ty TNHH HAN SOLL-DAE KWANG APPAREL 66,916,542
56 3700424232 Công ty TNHH C.M.C Vina 58,370,359
57 3700852157 Công ty TNHH Liên Doanh Thực Phẩm VITA 57,730,748
58 3700707632 Công Ty TNHH NORCO TILES(VN) (Nộp hộ nhà thầu NN) 53,822,851
    Tổng Cộng: 47,991,631,186
2/ Doanh nghiệp nhà nước:
STT Mă ĐTNT Tên ĐTNT Số tiền nợ
1 3700217123 Công ty Cổ Phần Trung Thành 3,276,767,525
2 0303643747-001 Chi Nhánh Công Ty CP Nhựa Vân Đồn 2,627,971,054
3 3600260196-006 Chi Nhánh CTy Cổ Phần Tập Đoàn Tân Mai - Nhà Máy Giấy B́nh An 2,251,508,899
4 3700505019 CôNG TY CP  XâY DựNG THủY LợI 42 942,758,846
5 0300385255 Công ty Cổ Phần Sứ Thiên Thanh 856,871,682
6 3700144588 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Tŕnh & Khai Thác Đá 621 801,341,848
7 4100258930-008 Chi Nhánh Miền Nam - Công ty Cổ Phần 504 733,443,747
8 3700259067 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Xây Dựng Tân Uyên - FICO 525,663,951
9 3700903309 Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh B́nh Dương 124,193,358
10 0100106867-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí & Xây Dựng VIGLACERA 59,383,777
11 0100109441-010 Công Ty Xây Lắp Số 5 53,381,818
    Tổng Cộng: 12,253,286,505
3/Doanh Ngiệp Ngoài Quốc Doanh
STT Mă ĐTNT Tên ĐTNT Số tiền nợ
1 3700483358 Công Ty TNHH Việt Nam Gạch Men - Thạch Anh 11,752,058,261
2 3700257990 Công ty Cổ Phần Tân Tân 9,686,078,358
3 3700420534 Công Ty TNHH Phú Mỹ 7,467,938,438
4 3700386393 Công ty TNHH Phú Cường 7,094,774,344
5 3700335511 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học - Dược Phẩm ICA 7,026,891,058
6 3700257662 Công Ty Cổ Phần Nhựa Bảo Vân 5,825,406,632
7 3700796167 Công Ty TNHH Đại Phước Tài 5,213,979,297
8 3600768399 Công Ty Cổ Phần Đá Hoa Tân An 4,267,438,572
9 3700713682 Công Ty Cổ Phần SING SING 4,251,671,102
10 3700147483 Công Ty CP TM - SX - XD Hưng Thịnh 3,389,663,064
11 3700613624 Công Ty TNHH Cao Su Minh Thạnh 3,318,829,321
12 3700590800 Công Ty TNHH Phú Gia 2,927,617,623
13 3700562049 Công Ty TNHH Ḥa Phát 2,781,191,971
14 3700416288 CTy TNHH XD - TM - DV Trùng Phú 2,405,563,956
15 3700488282 Công Ty TNHH An Phúc 2,304,474,627
16 3700650062 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Trí Việt 2,099,369,012
17 3700641244 Công Ty Cổ Phần An Ḥa 2,000,618,329
18 3700570307 Cty TNHH Nhà Thép Trí Việt 1,845,980,608
19 3700149931 Công ty TNHH DASO 1,737,830,319
20 3700567424 Công Ty Cổ Phần Thức ăn chăn nuôi Đông Dương 1,648,445,807
21 3700449325 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Việt Nam 1,452,513,972
22 3700313966 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phạm Lộc 1,259,437,036
23 3700403881 Công ty cổ phần Đông Dương 1,258,911,757
24 3700700468 Trường Đại Học B́nh Dương 957,312,388
25 3700352813 Công ty CP XD & KD bất động sản Dapark 897,352,033
26 3701483590 Công Ty TNHH XD - TM Vĩnh Lập 870,462,239
27 3700145969 Công ty TNHH Toàn Lợi 867,519,706
28 3700521194 Công Ty TNHH Nam Việt Mỹ 831,927,817
29 3701477477 Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Việt Can 759,797,097
30 3700151539 Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyền Kư 638,592,226
31 3700540581 Cty TNHH Giấy Đông Nam 574,322,252
32 0102314598 Công Ty Cổ Phần CONSTREXIM Hồng Hà 573,492,000
33 3700762961 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Phương Nam 561,926,875
34 3700150020 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm á Châu 501,341,149
35 3700367175 Công ty TNHH bao b́ B́nh dương 400,887,327
36 3700738415 Công ty TNHH Đầu Tư XD Trường Thịnh 398,469,125
37 3700830308 Công Ty Cổ Phần Gạch Đông Nam á 396,879,543
38 3700572512 Công ty Cổ Phần Việt Nghĩa 368,402,008
39 0302888776 Công Ty TNHH SX - XD - TM Hoàng Thanh Sơn 355,690,238
40 3700372873 Công ty TNHH Minh Hương 301,892,184
41 3700507626 Công ty Cổ Phần Thế Hệ Mới 271,138,519
42 3700787814 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh XNK Minh Tiến 263,341,607
43 3700367753 Công ty TNHH thương mại xây dựng sản xuất Hoàng Hà 256,950,033
44 3700378868 Công Ty Cổ phần B́nh Dương - ADN 247,635,534
45 3700544882 Cty TNHH TM XNK Sản Xuất Hưng Thái 213,863,125
46 3700617530 Công Ty TNHH Đông Dương 183,862,927
47 3700641854 Công Ty TNHH Thực Phẩm Kỳ Nam 183,046,941
48 3700675412 Công Ty TNHH SX- KD Lương Thực Phước An 172,027,905
49 3700516067 DNTN Nhựa Hồng Hà 169,563,269
50 0304284233 Công Ty Cổ Phần May Mặc Anh Thành 163,077,887
51 3700147966 Công ty TNHH Lương Thực và NS xuất khẩu Thái B́nh dương 153,825,969
52 3700644189 Công Ty Cổ Phần Kính Nghệ Thuật 152,012,204
53 3700702641 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thái Ḥa 150,844,702
54 3700753004 Công Ty TNHH Phước Nguyên 142,949,414
55 3700482932 Công Ty TNHH Phan Thanh 118,175,415
56 3700379692 Công ty TNHH Trường An 110,481,538
57 3700314818 Công ty trách nhiệm hữu hạn SX TM dịch vụ Lan Hạnh 103,694,501
58 0301179382 Doanh Nghiệp Tư Nhân Siêu Phát 97,058,281
59 3700475967 Công Ty TNHH SX - TM Hải Thanh 93,310,183
60 3700538543 Cty Cổ Phần Việt Thái 92,645,840
61 3700777037 Công Ty TNHH Lư Cường Phát 88,857,067
62 3700601178 Công Ty Cổ Phần Việt Trung 86,274,685
63 3700320018 Công ty TNHH SX phân bón vi sinh Nam Hiệp 78,813,730
64 3700579324 Công Ty Cổ Phần SX Hàng Gia Dụng Quốc Tế 77,409,450
65 0302536319 Công Ty TNHH SX - TM ếch Vàng 76,337,424
66 3700334860 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Tây 67,913,264
67 3700255633 Công ty TNHH Thuận Thành 67,291,032
68 0303987586 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghệ SUMIMOTO 63,090,909
69 3700666256 Công Ty TNHH SX- TM Dược Phẩm Việt Thống 59,711,075
70 3700791507 Công Ty TNHH TM - XD Phú Trung 50,523,296
    Tổng cộng: 107,328,677,397
    Tổng Cộng (3 loại h́nh): 167,573,595,088