CỤC THUẾ TỈNH B̀NH DƯƠNG         CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Pḥng QLN&CCNT                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TRANG WEB  CỤC THUẾ
( ĐƠN VỊ CÓ SỐ TIỀN NỢ TRÊN 50 TRIỆU, CÓ NHỮNG KHOẢN NỢ TRÊN 90 NGÀY ĐẾN THỜI ĐIỂM 28/2/2010)
* Đơn vị: Ngoài Quốc Doanh:
STT Mă ĐTNT Tên ĐTNT Số tiền nợ Ghi
chú
1 3700796167 Công Ty TNHH Đại Phước Tài 14,805,329,856  
2 3700483358 Công Ty TNHH Việt Nam Gạch Men - Thạch Anh 11,609,953,552  
3 3700257662 Công Ty Cổ Phần Nhựa Bảo Vân 9,846,567,252  
4 0302017440 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm MASAN 8,531,558,644  
5 3700420534 Công Ty TNHH Phú Mỹ 7,592,871,447  
6 3700335511 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học - Dược Phẩm ICA 7,365,519,052  
7 3700257990 Công ty Cổ Phần Tân Tân 7,151,158,601  
8 3700386393 Công Ty TNHH Phú Cường 6,143,724,758  
9 3700713682 Công Ty Cổ Phần SING SING 5,328,441,898  
10 3700650062 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Trí Việt 5,229,962,706  
11 3700579324 Công Ty Cổ Phần SX Hàng Gia Dụng Quốc Tế 4,381,072,807  
12 3700305242 Công ty Trách nhiệm hữu hạn B́nh an 3,711,311,633  
13 3700613624 Công Ty TNHH Cao Su Minh Thạnh 2,688,390,827  
14 3700641244 Công Ty Cổ Phần An Ḥa 2,342,267,711  
15 3700416288 CTy TNHH XD - TM - DV Trùng Phú 2,271,184,207  
16 3700147966 Cty TNHH Lương Thực và NS xuất khẩu Thái B́nh dương 2,023,831,776  
17 3700567424 Công Ty Cổ Phần Thức ăn chăn nuôi Đông Dương 1,837,447,329  
18 3700149931 Công ty TNHH DASO 1,737,830,319  
19 3700641854 Công Ty TNHH Thực Phẩm Kỳ Nam 1,650,233,746  
20 3700313966 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phạm Lộc 1,297,036,480  
21 3700482932 Công Ty TNHH Phan Thanh 962,187,386  
22 3700403881 Công ty cổ phần Đông Dương 922,588,529  
23 3700352813 Công ty CP XD & KD bất động sản Dapark 884,784,528  
24 3700367753 Công ty TNHH thương mại xây dựng sản xuất Hoàng Hà 733,738,607  
25 3700521194 Công Ty TNHH Nam Việt Mỹ 690,776,228  
26 3700540581 Cty TNHH Giấy Đông Nam 647,860,353  
27 0102314598 Công Ty Cổ Phần CONSTREXIM Hồng Hà 573,492,000  
28 0302536319 Công Ty TNHH SX - TM ếch Vàng 570,870,483  
29 3700762961 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Phương Nam 554,176,617  
30 3700449325 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Việt Nam 541,935,710  
31 3700313821 Công ty TNHH thực phẩm Dân Ôn 522,325,652  
32 3700516067 DNTN Nhựa Hồng Hà 443,415,920  
33 3700378868 Công Ty Cổ phần B́nh Dương - ADN 434,229,207  
34 3700773402 Công Ty Cổ Phần Kính Tam Hiệp 395,586,313  
35 3700151539 Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyền Kư 394,586,728  
36 3700544882 Cty TNHH TM XNK Sản Xuất Hưng Thái 319,128,380  
37 3700572512 Công ty Cổ Phần Việt Nghĩa 300,860,984  
38 3700255633 Công ty TNHH Thuận Thành 295,728,410  
39 0301358046 Công Ty TNHH Dệt May Thế Ḥa 264,163,486  
40 3700617530 Công Ty TNHH Đông Dương 253,877,116  
41 3700644189 Công Ty Cổ Phần Kính Nghệ Thuật 250,966,438  
42 3700367175 Công ty TNHH bao b́ B́nh dương 238,936,284  
43 0301179382 Doanh Nghiệp Tư Nhân Siêu Phát 232,552,250  
44 0303125287 Công Ty TNHH Đặng Thành 222,547,666  
45 0301447842-001 Chi nhánh Công ty TNHH Hồng Long 222,229,934  
46 3600850237-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bao B́ Giấy Chánh Nam 201,994,925  
47 3700930013 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí & XDựng Đại Quang Long 200,515,708  
48 3700538543 Cty Cổ Phần Việt Thái 193,164,668  
49 3700675412 Công Ty TNHH SX- KD Lương Thực Phước An 172,027,905  
50 3700538871 Cty TNHH TM & SX Việt Thành 171,543,620  
51 3700314818 Công ty trách nhiệm hữu hạn SX TM dịch vụ Lan Hạnh 165,024,567  
52 3700753004 Công Ty TNHH Phước Nguyên 147,946,209  
53 3700777037 Công Ty TNHH Lư Cường Phát 118,781,531  
54 3700334860 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Tây 116,784,916  
55 3700700732 Công Ty Cổ Phần TM & SX Nắp Chai Vĩnh Nam 109,790,132  
56 3700702641 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thái Ḥa 90,389,395  
57 3700475967 Công Ty TNHH SX - TM Hải Thanh 87,556,032  
58 3700603224 Công Ty TNHH SX-TM-XD Minh Hồng Ngọc 74,001,943  
59 3700383402 CTy TNHH SX - TM COMPOSITE Sông Sài G̣n 72,496,634  
60 3700381282 Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc 65,673,798  
61 0303282554-001 CN Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Hoàng Nhật Minh 61,470,912  
62 3700666256 Công Ty TNHH SX- TM Dược Phẩm Việt Thống 59,462,535  
63 3700938693-001 Nhà Thầu KBP MULTIPROCESS MACHINERY SDN BHD 55,002,610  
    Tổng cộng 121,582,867,850  
* Đơn vị:Đầu Tư Nước Ngoài:
STT Mă ĐTNT Tên ĐTNT Số tiền nợ Ghi chú
1 3700388841 Công ty TNHH Wolsung Vina 344,817,328  
2 3700717239-018 Nhà Thầu P & G NORTHEAST ASIA PTE., LTD 246,263,912  
3 3700717239-020 Nhà Thầu PROCTER & GAMBLE ASIA PTE LTD 96,501,657  
4 3700230082 XN gia công thép công tŕnh 1,427,345,203  
5 3700477354 Công Ty TNHH JLG 5,252,518,639  
6 3700507538 Công Ty TNHH Vĩnh Tân 729,559,798  
7 3701006848-001 Nhà Thầu POLY - POXY COATINGS SDN.BHD 66,034,897  
8 3700703500-027 Nhà Thầu FRIESLAND BRANDS B.V 60,750,000  
9 3700707632-001 NORCO TILES LTD- úc 367,279,940  
10 3700364745 Công ty Cổ Phần UNIVERSAL PETROLEUM Việt Nam         165,737,468  
11 3700406681 Công ty Samhung Vina ( TNHH )         406,739,582  
12 3700424232 Công ty TNHH C.M.C Vina         115,786,456  
13 3700547153 Công Ty TNHH PLASTIC INTERCON (Việt Nam)         129,518,241  
14 3700689990 Công Ty TNHH CHANG HAE         204,763,652  
15 3700811175 Công Ty TNHH YONG CHEON Việt Nam 79,628,786  
16 0304873729 Công Ty TNHH Sinh Sung 261,906,785  
17 3700338343 CÔNG TY DIVA & SJ CO., LTD 244,365,025  
18 3700338350 Công ty TNHH Cao á 55,061,843  
19 3700516042 Công Ty TNHH JINN YIH CHUNG 399,864,676  
20 3701354154 VPĐH Công Tŕnh Tại BD(CTy TNHH TSUCHIYA GUMI HONG KONG)
(Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)
238,093,380  
21 3700229601 Công Ty Cổ Phần SERRANO Việt Nam 184,477,728  
22 3700406667 Công ty TNHH United Garment ( Vietnam ) 1,003,910,521  
23 3700482964 Công Ty TNHH AVERY DENNISON RIS Việt Nam 207,129,906  
24 3700540599 Công Ty TNHH Rèn Dập Chính Xác Việt Nam 534,324,255  
25 3700352475 Công ty TNHH A Sung ( Việt nam ) 478,116,136  
26 3700562063 CTy TNHH May Xuân Hiếu 1,365,340,727  
27 3700762168 Công Ty TNHH JOON CORP 596,373,825  
28 3700767455 Công Ty TNHH DEOK CHANG COMPLEX (Việt Nam) 1,319,935,292  
29 3700804308 Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Quang 1,166,273,281  
30 3700233100 Công ty TNHH Norco Tiles (Việt Nam) 646,587,313  
31 3700233125 Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương 2,740,932,817  
32 3700593777 Công Ty TNHH Giấy Bao B́ Thành Phong 575,295,468  
33 3700442721 Công ty liên doanh Nhă Quán 2,226,630,237  
34 3700669458 Công Ty TNHH E.Z SPORTS VINA 223,371,765  
35 0302570704-001 Chi Nhánh Công Ty Kinh Doanh S & H Tại Tỉnh B́nh Dương 61,021,781  
36 3700255432 Công ty Liên doanh Sài gon - Target 58,097,700  
37 3700563405 Công Ty TNHH YOUNG MIN Việt Nam 65,553,776  
38 3700580993 Công Ty TNHH SHIN ZUAN Việt Nam 67,789,426  
39 3700684865 Công ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Lim Kiều 75,713,460  
40 3700769283 Công Ty TNHH BECKER INDUSTRIAL COATINGS Việt Nam 296,271,782  
41 3700822949 Công Ty TNHH Cho Kiến Sơ ViNa 118,105,777  
42 3700836388 Công Ty TNHH SNET 240,411,841  
43 3700926063 Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam 293,212,681  
44 3700650055 Công Ty TNHH O.L PLASTIC VN 55,119,160  
45 3700755227 Công Ty TNHH VIET YIN 131,600,841  
46 3700940935 Công ty TNHH Khai  Tiến 84,682,743  
47 3700229344 Công ty TNHH FRIESLANDCAMPINA Việt Nam 300,814,381  
48 3700321780 Công ty TNHH Công nghiệp Brilliant 69,474,303  
49 3700393217 Công Ty Cổ Phần MIRAE 402,853,076  
50 3700476600 Công Ty TNHH B.Y & by VINA 185,920,925  
51 3700567576 Cty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam 281,207,797  
52 3701122379 Công Ty FUJITA  CORPORATION - VPĐH Tại Tỉnh BD (Thầu XD Nhà Máy Việt Nam SEIBISEMICONDUCTOR) 397,188,191  
53 3700303541 Công ty TNHH Nông sản  Nhật Đại 364,687,526  
54 3700677145 Công Ty TNHH ALL FINE Việt Nam 333,394,922  
55 3700871583 Công ty TNHH Kết Cấu Thép toàn Cầu VINA - JAPAN 118,160,515  
    Tổng cộng 28,162,519,143  
* Đơn vị: Doanh Nghiệp Nhà Nước:      
STT Mă ĐTNT Tên ĐTNT Số tiền nợ Ghi chú
1 0100106867-001 Chi Nhánh Cty Cổ Phần Cơ Khí &Xây Dựng VIGLACERA         112,422,958  
2 0100108173-014 Công Ty Kính Nổi VIGLACERA         443,911,155  
3 0100779365-005 Chi nhánh tổng cty xây dựng công nghiệp VN tại miền nam         504,175,034  
4 3700143880-002 Trung tâm dịch vụ phát thanh truyền h́nh tỉnh B́nh Dương         106,397,933  
5 3700618220 Cty Cổ Phần đầu Tư -Công Nghiệp Sài G̣n SE CO IN           57,315,532  
6 4100258930-008 Chi Nhánh Miền Nam - Công ty Cổ Phần 504         474,741,822  
    Tổng cộng 1,698,964,434  
    TỔNG CỘNG:(3 đơn vị) 151,444,351,427