Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
68

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

Chức năng và nhiệm vụ
Phòng Kiểm tra số 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502 /QĐ-TCT ngày 29 /3/2010  của

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Giúp Cục trưởng Cục Thuế kiểm tra, giám sát kê khai thuế; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Cục Thuế.

 Nhiệm vụ cụ thể:

4.1.       Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế hàng tháng, quý, năm trên địa bàn quản lý;

4.2.       Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế đối với các Chi cục Thuế;

4.3.       Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;

4.4.       Khai thác dữ liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng của người nộp thuế,  phân tích, đánh giá, so sánh với các dữ liệu thông tin của cơ quan thuế; xác định tính trung thực, chính xác của hồ sơ khai thuế; phát hiện những nghi vấn, bất thường trong kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc điều chỉnh kịp thời;

4.5.       Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại trụ sở của người nộp thuế, kiểm tra các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;

4.6.       Kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thuộc diện kiểm tra trước của người nộp thuế trình Lãnh đạo Cục Thuế ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế;

4.7.       Ấn định thuế đối với các trường hợp người nộp thuế khai thuế không đủ căn cứ, không đúng thực tế phát sinh mà người nộp thuế không giải trình được;

4.8.       Chuyển các trường hợp kê khai thuế có dấu hiệu trốn lậu thuế và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho bộ phận thanh tra để tiến hành thanh tra thuế khi có đủ điều kiện tổ chức thanh tra thuế;

4.9.       Kiểm tra các trường hợp người nộp thuế sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kê khai, bỏ trốn, mất tích, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp ...;

4.10.    Thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu xác minh hoá đơn và trả lời kết quả xác minh hoá đơn theo quy định; xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng hoá đơn thuế, sai phạm về thuế theo kết quả xác minh hoá đơn thuế; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của người nộp thuế và của tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí;

4.11.    Xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế phát hiện được thông qua kiểm tra;

4.12.    Cung cấp các thông tin điều chỉnh về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho bộ phận chức năng có liên quan;

4.13.    Nhận dự toán thu ngân sách thuộc các đối tượng Cục Thuế trực tiếp quản lý; trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế;

4.14.    Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế trên địa bàn; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế;

4.15.    Đề xuất khen thưởng, tuyên dương và tôn vinh người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước;

4.16.    Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo cán bộ, công chức thuế thuộc lĩnh vực được giao;

4.17.    Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao

 
HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
18790/CT-TT&HT
Đăng ký tham dự tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp lần 2 năm 2017 .
1541/STP-PBGDPL
Cung cấp tài liệu tuyên truyền Ngày 9/11/2017…xem chi tiết nội dung
17902/CT-KTr1
V/v Thực hiện các công việc liên quan đến công tác niêm phong đồng hồ tổng tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu
TB-CT
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tài liệu trả trạng thái 2 bước theo Thông tư 105/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn